FAQ’s

Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Klik op de laatste vraag.

Tot 2006 was de NVSWH de enige vereniging voor Saarlooswolfhonden in Nederland. Veel leden waren bezorgd omdat er veel te weinig pups werden geboren om het ras in stand te houden.  Alleen de voorzitter bepaalde met welke honden werd gefokt. De leden vroegen om meer verantwoording van het centrale fokbeleid en stelden voor om de gezondheidsproblemen en de hoge inteelt door onafhankelijke specialisten te laten onderzoeken.

Daarop royeerde de voorzitter alle leden die dit plan wilden steunen. Er zat voor hen niets anders op dan een andere rasvereniging op te richten. De AVLS werd eind 2006 opgericht en ging op 1 januari 2007 van start.

De situatie in de NVSWH is eigenlijk alleen maar slechter geworden. De geboorte van pups kwam uiteindelijk helemaal tot stilstand. In Nederland worden Saarlooswolfhonden nu door AVLS leden gefokt. (voor meer informatie zie ook: geschiedenis)

Ja. De oprichting van de AVLS was niet nodig geweest als het bestuur van de NVSWH had willen luisteren naar het advies van genetisch specialisten, als er ruimte was geweest voor een zinvolle  dialoog, en als er respect was geweest voor andere opvattingen. Helaas, dit alles bleek onmogelijk.

De AVLS heeft de NVSWH diverse malen samenwerking voorgesteld, maar daarop kwam nooit antwoord. Nog steeds willen wij de NVSWH de helpende hand bieden, want zonder hulp van buitenaf zal die populatie ophouden te bestaan. En dat is jammer, want het zou in de eerste plaats om de honden moeten gaan en niet om het vasthouden aan de eigen geharnaste opvattingen.

Maar it takes two to tango en de NVSWH weigert pertinent. Met deze halsstarrige houding neemt de NVSWH een grote verantwoordelijkheid op zich voor het voortbestaan van de eigen populatie. (zie ook het voorwoord van: Waarborg voor een gezonde Saarlooswolfhond)

Ons fokbeleid is gericht op het fokken van gezonde honden met een fijn karakter. Mede daarom zijn we uitgegroeid tot veruit de grootste rasvereniging van Saarlooswolfhonden. We zijn ook een gezellige club, waar de liefde voor de Saarlooswolfhond altijd voorop staat.

Daarnaast zijn we een vereniging waar een open dialoog met iedereen hoog in het vaandel staat. We luisteren naar elkaars ideeën en elk lid dient respect te hebben voor de mening van een ander.

We kennen geen ballotagecommissie die beoordeelt of je wel geschikt genoeg bent om lid te worden. Je kunt gewoon lid worden als je onze uitgangspunten onderschrijft. En… we maken geen onderscheid tussen Saarlooswolfhonden. Nooit! Waar of bij wie de hond gefokt is, maakt voor ons niets uit. Elke Saarlooswolfhond is ons even lief.

Jazeker. De Raad van Beheer heeft in 2010 de AVLS volledig erkend als rasvereniging en officiële vertegenwoordiger van de Saarlooswolfhond. We zijn dus ook internationaal (F.C.I.) erkend.

Onze leden fokken zelfstandig waarbij de absolute pijlers gezondheid en karakter zijn. De fokkerij moet voldoen aan ons Verenigingsfokreglement. Is dat niet het geval (om wat voor reden dan ook) dan publiceren we dat bij de dek- en nestmelding. We streven openheid na voor iedereen, dus alle gezondheidsuitslagen van de ouderdieren worden gepubliceerd.

Jazeker, maar niet alleen zaligmakend.  Honden kunnen onmogelijk decennialang én gezond én raszuiver kunnen worden gefokt. De krampachtige obsessie voor raszuiverheid heeft aan veel hondenrassen ernstige schade toegebracht, óók aan de Saarlooswolfhond. Om de raszuiverheid te behouden kan alleen met een beperkte groep honden worden gefokt. Daardoor wordt de inteelt steeds groter. De verwantschap wordt groter, de genenvariatie wordt minder en dan ontstaan, na verloop van tijd, ernstige problemen zoals afname van vruchtbaarheid. Uiteindelijk zal de populatie ten onder gaan als het point-of-no-return is gepasseerd (zie ook: Waarom zijn de honden zo nauw aan elkaar verwant?).

Het klinkt zo mooi: een centraal aangestuurde fokkerij waarin alles is geregeld en in bekwame handen is van kenners. Maar onze leden van het eerste uur hebben de verwoestende werking van zo’n centrale fokkerij uit eigen ervaring meegemaakt. Het grote gevaar is tunnelvisie. Een eenzijdige benadering van de fokkerij waarbij andere opvattingen terzijde worden geschoven.  De kenner weet het immers altijd beter. Je kunt je overigens afvragen hoe succesvol een centraal fokbeleid is als de geboorte van pups geheel tot stilstand komt. Maar dat terzijde.

Erger wordt het als een gewenste dekking tegen een veto van de kenners oploopt. Het is dan slikken of stikken. De eigenaren staan machteloos, omdat er contractueel een boete staat van €22.500,– bij overtreding van het centraal fokbeleid (maar dat lees je nergens).

Een boete op fokken vinden we sowieso bizar. De AVLS heeft dan ook een heel andere visie op de fokkerij. Wij vinden dat elke eigenaar moet kunnen fokken zoals hij wil, op voorwaarde dat het fokreglement wordt gevolgd. Wij delen alle kennis met onze leden zodat zij zélf kunnen bepalen met welke honden ze willen fokken. En iedereen, lid of geen lid, kan op onze openbare lijst naar geschikte dekreuen zoeken. Daar kun je contact leggen met elkaar zónder de bemoeizucht van welke kenner dan ook.

Wij zijn wars van een centrale pupbemiddeling. De AVLS plaatst alle dekkingen en geboren nesten op een openbare lijst waar geïnteresseerden rechtstreeks contact kunnen leggen met de fokker. Bij een centrale pupbemiddeling gaat dat heel anders. Dan bepaalt het bestuur van de rasvereniging wie een pup krijgt. De aanstaande pupkoper moet al lid zijn (of worden) van de vereniging. Vervolgens screent het bestuur het lid op geschiktheid en na goedkeuring mag het nest worden bezocht. Met een koopcontract draagt het lid vrijwel alle rechten op de pup over aan de vereniging, die het recht verkrijgt om later al dan niet met de pup te fokken. De eigenaar mag zonder toestemming van de vereniging niet fokken.

De AVLS heeft echt een heel ander visie. Wij vinden dat het bestuur van een rasvereniging geen politieagent is tussen fokkers en pupkopers. Onze fokkers zijn volwassen, zelfstandige mensen zijn die heel goed in staat zijn zelf te bepalen aan wie zij hun pups toewijzen. Ook regelen ze zelf het koopcontract dat ze in goed overleg met de kopers afsluiten. Het staat elke pupkoper vrij lid te worden van de AVLS en elke eigenaar mag met zijn reu of teef fokken, mits die aan de gezondheidseisen van het fokreglement voldoen.

Wil je een pupje kopen? Kijk dan op onze openbare lijst met met verwachte en geboren nesten. Je zult geen last hebben van het AVLS bestuur dat je eerst wil beoordelen en je daarna een contract opdringt.

Ja. 100%. De AVLS heeft direct na oprichting (als enige rasvereniging van de Saarlooswolfhond) DNA van alle fokdieren opgeslagen om roddelpraatjes meteen de kop in te drukken dat de afstamming van onze honden niet zou kloppen. DNA is de enige, niet te vervalsen manier om de afstamming van de honden voor 100% te garanderen. De Raad van Beheer heeft op 1 juni 2014, ruim zeven jaar later, deze maatregel voor fokkers van alle rasverenigingen verplicht gesteld.

Om de sluipende toename van inteelt te beheersen. Inteelt heeft een zeer negatieve invloed op de populatie. Het veroorzaakt onder andere een zorgwekkende afname van de vruchtbaarheid. Met outcross kan dit proces worden gestopt. Na overleg met de Raad van Beheer heeft de AVLS in samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen door Wageningen Universiteit Research Center een wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar de verwantschap van de honden.

Hierna werd dringend geadviseerd outcross uit te voeren. Nu kan het nog! Met outcross wordt de verwantschap weer op een gezond peil gebracht. In de toekomst zal er weer sprake zijn van gevarieerde genen in de populatie. Door jarenlang te selecteren en terug te fokken op raszuivere Saarlooswolfhonden gaat het uiterlijk en het karakter van ons ras niet verloren. Het proces vergt veel geduld, maar we zitten op de goede weg. (zie ook: plan van aanpak)

Het stamboek is te vergelijken met een afgesloten eiland waar geen nieuwe bewoners meer bij mogen komen. Rashonden mogen alleen vanuit dat gesloten stamboek aan elkaar gepaard worden. Alle dieren van dat ras worden dus na verloop van tijd familie van elkaar. In grote populaties duurt dit wat langer, maar in kleine populaties als de Saarlooswolfhond gaat dit razendsnel.

De Saarlooswolfhond had nog meer pech. In 1975, bij de raserkenning, werden slechts een paar honden in het stamboek ingeschreven. In die kleine groep werd later ook nog onverantwoord streng geselecteerd. Honden die niet het gewenste type hadden, werden buiten de fokkerij gehouden. Hun genen gingen voorgoed verloren. Het genetisch verval ging dus nog veel sneller dan in andere rassen. (lees ook: ‘Waarom werd de AVLS opgericht’ en de doelen die de AVLS wil bereiken )

Ja. Maar hoe ongelooflijk het ook klinkt, soms beweren fokkers en zelfs rasverenigingen dat testen op erfelijke afwijkingen niet nodig is, omdat die afwijkingen niet voorkomen. Elke geneticus zal met dit fabeltje korte metten maken, want het is kletskoek. De AVLS stelt het testen van fokdieren op erfelijke ziektes verplicht, voorafgaand aan de fok, en registreert nauwkeurig de gezondheidsgegevens van elke individuele hond.

Een Saarlooswolfhond kan behoorlijk oud worden. Twaalf, dertien jaar is meer regel dan uitzondering. Er zijn zelfs Saarlooswolfhonden ouder dan 15 jaar geworden.

1. Vlees. Je kunt kant en klaar vers vlees (KVV) geven. Ontdooi het een dag van tevoren. Op alleen KVV wordt de ontlasting soms te hard. Je kunt er dan (een paar) brokken bijgeven. Geef ook wekelijks een vette vis en een gekookt of rauw eitje. Dat kan met schil en al. Schone pens is een ware traktatie. Vuile pens nog meer, maar dat stinkt enorm. Tip: altijd buiten geven!

2. Zelf klaarmaken. Je kunt het voer ook zelf klaarmaken (barfen). Je weet dan precies wat je jouw hond voert. Dat geeft veel voldoening, maar het is ook behoorlijk bewerkelijk.

3. Brokken. Een makkelijke manier is alleen brokken geven. Op de verpakking moet dan wel ‘compleet hondenvoer’ staan. Dan ben je er (redelijk) zeker van dat alle eiwitten, vetten, vitaminen en mineralen er in de juiste verhouding in zitten.

4. Blikvoer. We raden het af. Blikvoer bevat naast pulp en smaakstoffen veel dierlijk afval waarvan de herkomst onduidelijk is.

Let op: Geef vlees altijd rauw. Kook, bak of braad het nooit! Vooral kippenbotten worden vlijmscherp als ze zijn gekookt en door de hond kapot worden gekauwd. Dit kan ernstige schade toebrengen aan maag en darmstelsel. Rauwe kippenvleugels, -nekken of -karkas (met het vlees er nog aan) kan geen kwaad. Bestel af en toe een groot runderbot bij de slager (maar beslist géén kleine soepschenkel) voor schone tanden en een frisse adem.

Net zo belangrijk: Zorg dagelijks voor voldoende vers en schoon drinkwater.

Geef nooit koehoefjes. Zo’n hoefje is in feite een grote teennagel. Als het snel wordt opgeschrokt, verteert het niet in de maag en kan het vast komen te zitten in de darmen. Oók als het hoefje van tevoren is geweekt! Dit kan de dood tot gevolg hebben. We spreken uit ervaring! Geef ook liever geen gedroogde bullenpezen en dergelijke. Hoewel de kans klein is, kan je hond erin stikken. Verwen hem liever met zachtere snacks.

Geef ook nooit varkensvlees of varkensbotten. Het kan een virus bevatten (Aujeszky) dat dodelijk is voor honden. Sommige etenswaren en dranken zijn giftig voor honden en soms zelfs dodelijk. Op het internet is hierover meer informatie te vinden. Laat je hond ook geen kattengrit eten! Het vormt een taaie bal in de maag die de hond het leven kan kosten.

Ja, maar niet de hele dag. Een volwassen Saarlooswolfhond kan best een paar uurtjes alleen zijn als hij als pup heeft geleerd dat de baas altijd terugkomt. Als een pup of jonge hond langere tijd alleen moet zijn, breng hem dan onder bij familie, bij de buren of bij je vrienden. Moet je halve of hele dagen werken en is er dan niemand thuis? Neem een kat. Een Saarlooswolfhond is een sociaal roedeldier en kan zonder zijn roedel (het gezin, de baas) niet gelukkig zijn.

Natuurlijk. Begin zo vroeg mogelijk met oefenen, dus zodra de pup in huis is. Bouw de oefeningen langzaam op en zet door. Je hebt er later allebei enorm veel gemak van. (lees meer in opvoeding)

Nee. Ondanks alle indianenverhalen valt het in de praktijk best mee. De Saarlooswolfhond is een gevoelige, zeer intelligente en aanhankelijke hond, maar tegelijkertijd is hij ook behoorlijk eigenzinnig. Een Saarlooswolfhond ziet jou niet als baas. Jij bent meer zijn metgezel in de roedel, dus… dwing nooit! Begrijp je hond en respecteer zijn karakter en instincten. Pas dan zal hij leren op jou te vertrouwen. (lees meer in opvoeding en karakter en gedrag)

Kijk op onze lijst met verwachte en geboren nesten. De gegevens van de fokker staan erbij. Je kunt ook contact opnemen met de AVLS voor informatie, maar we bemiddelen niet bij verkoop. Ga eens mee met een wandeling of kom op een clubdag. Zo leer je eigenaren en fokkers kennen. (zie ook: ik wil graag een pup)

Vraag de fokker altijd naar 4 gezondheidsuitslagen die van beide ouderdieren getoond moeten worden. Ongeacht bij welke fokker of rasvereniging de pup is geboren. Laat je niet wijsmaken dat dit niet nodig is, omdat gezondheidsproblemen niet voorkomen. De gezondheidsuitslagen die je moet zien:

1. Degeneratieve Myelopathie
2. Hypofysaire dwerggroei
3. E.C.V.O rapport (Oogafwijkingen).
4. Heupdysplasie.

Kan een fokker je deze gezondheidscertificaten niet tonen? Koop er geen pup! AVLS fokkers hebben de certificaten van beide ouderdieren in huis en ze laten ze graag aan je zien. Lees in de Gezondheidsregels (paragraaf 4) waarom dit hoort bij een verantwoorde fokkerij.

Laat de koop altijd schriftelijk vastleggen. Vraag het koopcontract van tevoren op of download dit voorbeeld waarin de rechten en plichten van koper en verkoper goed zijn geregeld. Vraag of veranderingen mogelijk zijn als je het niet eens bent met het koopcontract.

Nee. We stellen het wel op prijs, want samen weten we meer en staan we sterker, maar het is geen verplichting om een pup te kopen.

Als lid help je mee het mooiste Nederlandse hondenras te behouden. Je hoeft echt geen pup aan te schaffen om lid te worden. Wil je wel een pup, dan word je bij de AVLS ook niet door een ballotagecommissie beoordeeld of je wel geschikt genoeg bent.  Het enige wat we vragen, is dat je achter onze doelstellingen staat. Heeft de Saarlooswolfhond je hart gestolen? Word lid! Klik hier.

Je krijgt 4 keer per jaar ons full colour clubmagazine vol nieuwtjes, interviews met interessante mensen uit de hondenwereld, stukjes van dierenartsen en andere specialisten, leuke verhalen van leden en natuurlijk mooie foto’s van onze honden. We organiseren lezingen van specialisten over gedrag, voeding, fokkerij, gezondheid, vruchtbaarheid, genetica, etc.

Er worden regelmatig wandelingen georganiseerd en er zijn doedagen, clubdagen en clubmatches. Als lid krijg je kortingen bij sommige laboratoria. De Raad van Beheer geeft je, als lid van de AVLS,  korting op je nestaangifte als je gaat fokken. De AVLS staat je overal en altijd met raad en daad bij. Op de ledenvergadering kun je vragen stellen, voorstellen indienen en toelichten, meediscussiëren en stemmen. Steek je graag de handen uit de mouwen? Stel je beschikbaar voor een functie in de vereniging.

Dat kost € 27,50 per jaar met een eenmalig inschrijfgeld van € 10. Je kunt ook gezinsleden opgeven. Zij betalen € 17,50 per jaar en geen inschrijfgeld. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Na 1 juli betaal je de helft van de contributie. Na 1 november hoef je voor het lopende jaar geen contributie meer te betalen, maar je dient wel meteen de contributie voor het volgend jaar over te maken.

Natuurlijk. Vul het contactformulier in. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.