De antwoorden op de meest gestelde vragen

De resultaten van de centrale fokkerij, sinds 1982 door de NVSWH uitgevoerd, worden slechter en slechter. In 2006 uiten leden hun grote zorgen over de toenemende problemen bij dekking, dracht en geboorte. Er worden veel te weinig pups geboren om het ras in stand te houden. Jarenlang werd eenzijdig gefokt op het gewenste rastype, waardoor de inteelt hoog is opgelopen. Veel leden vinden de keuzes van het centraal fokbeleid onduidelijk en willen dat dit meer verantwoord en toegelicht wordt. Het bestuur weigert dit.

De bezorgde leden dienen daarop voorstellen in om specialisten de problemen te laten onderzoeken. Het bestuur blokkeert daarop elke discussie en royeert alle leden die hier achter staan. De geroyeerde leden rest niets anders dan een nieuwe vereniging op te richten: de AVLS. Een vereniging van dialoog en openheid, zonder een dwingend opgelegde fokkerij.  Iedereen dient respect te hebben voor elkaars mening. Het beleid van de AVLS is gericht op het fokken van gezonde en vitale honden, en niet op het produceren van showkampioenen die er allemaal hetzelfde uitzien. We kregen helaas gelijk. Bij de NVSWH worden nu nauwelijks nog pups geboren. Vrijwel alle pups komen voort uit de fokkerij van AVLS leden.

Natuurlijk! Twee rasverenigingen waren helemaal niet nodig geweest als er ruimte was geweest voor dialoog en wederzijds respect. De AVLS staat nog steeds open voor gesprekken en samenwerking. We willen ook zeker de NVSWH de reddende hand bieden nu hun populatie aan een zijden draadje hangt. Maar it takes two to tango en de NVSWH weigert nog steeds elke samenwerking. Dat is prima, maar daarmee neemt de NVSWH wél een grote verantwoordelijkheid op zich voor het voortbestaan van de eigen populatie.

We zijn een gezellige, open en enthousiaste club waar de liefde voor en het plezier met de Saarlooswolfhond voorop staat. Iedereen die onze uitgangspunten onderschrijft, kan lid worden. We organiseren veel activiteiten waarbij ook niet-leden welkom zijn. Als je interesse hebt in ons ras dan willen we je graag helpen met eerlijke en betrouwbare informatie. Kijk op onze website en neem gerust contact op voor een vraag, een gesprek of een persoonlijk advies. En… elke Saarlooswolfhond is ons even lief. Wij maken nooit onderscheid tussen de honden.

Jazeker. De AVLS is door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied volledig erkend als officiële rasvereniging voor de Saarlooswolfhond. Hierdoor zijn we ook internationaal (F.C.I.) erkend.

De fokkerij moet voldoen aan ons Verenigingsfokreglement, want de AVLS staat voor een gezonde Saarlooswolfhond met een fijn karakter. Dat zijn de absolute pijlers. Bij de keus voor een dekreu en voor alle praktische hulp, kunnen beginnende fokkers altijd advies en ondersteuning krijgen van onze ervaren fokkers.

De bemoeizucht in hondenland is enorm. Iedereen weet het altijd beter. Vooral degenen die zichzelf hebben uitgeroepen tot ‘kenner van het ras’ ook al is foktechnische of genetische kennis niet aanwezig. Het centraal fokbeleid wordt vaak verhullend ‘een samenspel tussen leden’ genoemd, maar de praktijk is dat andere fokcombinaties door die zogenaamde ‘kenners’ niet worden toegestaan.

De AVLS heeft een heel andere visie. Op onze website staat een openbare lijst met dekreuen. Alle gezondheidsonderzoeken, kenmerken, foto’s van de reuen en de contactgegevens van hun baasjes staan erbij. Zo kunnen alle fokkers, lid of geen lid van een rasvereniging,  in alle vrijheid een geschikte reu bij hun teef zoeken, zonder de bemoeizucht van die zogenaamde ‘kenners van het ras.’

Ook hier laat de bemoeizucht van sommige rasverenigingen zich weer gelden, deze keer onder het mom van ‘we willen zo graag dat uw pupje goed terecht komt.’ Een centrale pupbemiddeling, waarbij mensen eerst door het bestuur van de vereniging worden beoordeeld of ze wel geschikt genoeg zijn voor een Saarlooswolfhond, vindt de AVLS volkomen absurd. Een rasvereniging is geen politieagent voor fokkers en pupkopers! Onze fokkers zijn volwassen, zelfstandige mensen die heel goed zelf kunnen bepalen aan wie zij hun pups toewijzen. Daar hebben ze geen bestuur van een rasvereniging voor nodig.

Nee, dat beslis je zelf. We stellen het op prijs (samen weten we meer en staan we sterker), maar het is geen dwingende voorwaarde.

Absoluut! De AVLS heeft (als enige rasvereniging van Saarlooswolfhonden) meteen na oprichting DNA van alle fokdieren afgenomen en opgeslagen. DNA is de enige, niet te vervalsen manier om de afstamming van de honden te bewijzen. We hebben er jarenlang bij de Raad van Beheer op aangedrongen dit voor alle rasverenigingen verplicht te stellen. Op 1 juni 2014 heeft de Raad van Beheer dit inderdaad aan alle fokkers verplicht. Roddelpraatjes dat de afstamming niet zou kloppen, behoren daarmee definitief tot het verleden.

Om de sluipende toename van inteelt terug te dringen. Inteelt heeft een zeer negatieve invloed op de populatie, onder andere veroorzaakt het een zorgwekkende afname van de vruchtbaarheid. Met outcross kan dit proces gestopt worden. Na overleg met de Raad van Beheer heeft de AVLS in samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen door de Wageningen Universiteit een wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar de verwantschap van de honden. Op basis van dit onderzoek werd dringend geadviseerd outcross uit te voeren nu het nog kan. Met outcross wordt de verwantschap weer op een gezond peil gebracht en zal er in de toekomst weer sprake zijn van een gevarieerde genenpool in de populatie. Door jarenlang te selecteren en terug te fokken op raszuivere Saarlooswolfhonden gaat het uiterlijk en het karakter van ons ras niet verloren. Het proces vergt veel geduld, maar we zitten op de goede weg. Lees ook: plan van aanpak.

Jazeker wel, maar niet alleen zaligmakend. Honden kunnen onmogelijk decennialang én gezond én raszuiver worden gefokt. De krampachtige obsessie van rasverenigingen op raszuiverheid heeft al aan veel hondenrassen ernstige schade toegebracht. Oók aan de Saarlooswolfhond. Om de raszuiverheid te behouden, kan namelijk alleen maar met een beperkte groep honden worden gefokt. Door de onderlinge verwantschap ontstaan na verloop van tijd ernstige problemen. De vruchtbaarheid neemt dramatisch af. Zonder tegenmaatregelen zal de hele populatie ten onder gaan als het point-of-no-return is gepasseerd (zie ook: Waarom zijn de honden zo nauw aan elkaar verwant?).

De inteelt bij rashonden daalt nooit, maar loopt altijd op. Dat komt omdat het stamboek een afgesloten eiland is waar geen nieuwe bewoners meer bijkomen. Rashonden mogen alleen vanuit het gesloten stamboek aan elkaar worden gepaard. Het gevolg: alle dieren worden op den duur familie van elkaar. In grote populaties duurt dit wat langer, maar in een kleine populatie gaat dit razendsnel. De Saarlooswolfhond had nog meer pech. In 1975, bij de raserkenning, werden slechts een paar honden in het stamboek ingeschreven. In die zeer kleine groep werd later ook nog eens streng geselecteerd op rastype. Met honden die niet het gewenste type hadden, werd niet gefokt. Hun genen gingen voorgoed verloren. De genetische neergang ging daardoor nog sneller. (lees ook: ‘Waarom werd de AVLS opgericht’ en de doelen die de AVLS wil bereiken )

Ja. Sommige fokkers beweren dat hun foklijnen helemaal gezond zijn. Sommige rasverenigingen claimen dat hun honden vrij zijn van erfelijke afwijkingen en dat onderzoek niet nodig is. Elke geneticus zal korte metten maken met dit fabeltje, want het is kletspraat. Er is geen hondenras ter wereld – ook de Saarlooswolfhond niet – waarbij geen gezondheidsproblemen of erfelijke afwijkingen voorkomen. De AVLS registreert nauwkeurig de gezondheidsgegevens van elke individuele hond.

Een Saarlooswolfhond kan behoorlijk oud worden. Twaalf, dertien jaar is meer regel dan uitzondering. Er zijn zelfs een paar Saarlooswolfhonden ouder dan 15 jaar geworden.

Je kunt diepgevroren vlees geven (KVV), het voer zelf klaarmaken (barfen) of brokken geven. Op de verpakking moet altijd ‘compleet hondenvoer’ staan. Dan weet je zeker dat alle eiwitten, vetten, vitaminen en mineralen in de juiste verhouding aanwezig zijn.

Geef vlees altijd rauw. Kook, bak of braad het nooit! Vooral kippenbotten worden vlijmscherp als ze zijn gekookt en door de hond kapot worden gekauwd. Dit kan ernstige schade toebrengen aan maag en darmstelsel. Rauwe kippenvleugels, -nekken of -karkas (met het vlees er nog aan) kan geen kwaad. Blikvoer raden we af. Het bevat veel afval en dierlijke bijproducten waarvan de herkomst onduidelijk is. Bestel af en toe ook een groot runderbot bij de slager (geen kleine soepschenkel!) voor schone tanden en een frisse adem.

Geef nooit koehoefjes. Een koehoefje is in feite een grote nagel. Als dat snel wordt opgeschrokt, verteert het niet in de maag en kan het vast komen te zitten in de darmen. Dit kan de dood tot gevolg hebben. We spreken uit ervaring! Geef ook liever geen gedroogde bullenpezen en dergelijke. Hoewel de kans klein is, kan een hond erin stikken. Verwen je hond liever met zachtere snacks. Geef nooit varkensvlees of varkensbotten. Het kan een virus bevatten (Aujeszky) dat dodelijk is voor honden. Sommige etenswaren en dranken zijn giftig voor honden en soms zelfs dodelijk. Op het internet is hierover meer informatie te vinden. Laat je hond geen kattengrit eten! Het vormt een taaie bal in de maag die de hond het leven kan kosten.

Ja, maar niet de hele dag. Een volwassen Saarlooswolfhond kan best een paar uurtjes alleen zijn als hij als pup heeft geleerd dat de baas altijd terugkomt. Als een pup of jonge hond langere tijd alleen moet zijn, breng hem dan onder bij familie, buren of vrienden. Moet je halve of hele dagen werken en is er dan niemand thuis? Neem een kat. Een Saarlooswolfhond is een sociaal roedeldier en kan zonder zijn roedel (het gezin, de baas) niet gelukkig zijn.

Begin met oefenen zodra de pup in huis is. Bouw de oefeningen langzaam op en zet door. Je hebt er later allebei enorm veel gemak van. Zie ook: opvoeding.

Nee. Ondanks alle indianenverhalen valt het in de praktijk erg mee. De Saarlooswolfhond is een zeer gevoelige, intelligente en aanhankelijke hond, maar tegelijkertijd is hij ook behoorlijk eigenzinnig. Een Saarlooswolfhond ziet jou niet als baas, maar meer als zijn metgezel in de roedel. Dus… dwing nooit! Begrijp je hond. Ga met hem om door zijn karakter en instincten te respecteren. (zie ook: opvoeding en karakter en gedrag)

Kijk bij de dek- en nestmeldingen op onze website. De AVLS geeft je alle informatie over dekkingen en nesten, maar bemiddelt niet bij verkoop. Zie ook: ik wil graag een pup.

Vraag de fokker altijd naar de 4 uitslagen van de gezondheidsonderzoeken die van beide ouderdieren getoond moeten worden. Ongeacht bij welke fokker of rasvereniging de pup is geboren! Laat je niet wijsmaken dat dit niet nodig is, omdat gezondheidsproblemen niet voorkomen.

1. Degeneratieve Myelopathie
2. Hypofysaire dwerggroei
3. Oogonderzoek E.C.V.O.
4. Heupdysplasie.

Kan een fokker je deze certificaten niet tonen? Koop geen pup! AVLS fokkers hebben dit in huis en ze laten het graag aan je zien. Lees in de Gezondheidsregels (paragraaf 4) waarom dit hoort bij fokkers die verantwoording nemen voor gezonde pups.

Laat de koop altijd schriftelijk vastleggen. Vraag het koopcontract van tevoren op of download dit voorbeeld waarin de rechten en plichten van koper en verkoper goed zijn geregeld. Vraag of veranderingen mogelijk zijn als je het niet eens bent met het koopcontract.

Samen staan we sterker. Als lid help je mee het mooiste Nederlandse hondenras te behouden. Je hoeft geen pup aan te schaffen als je lid wordt. Wil je wel een pup, dan word je bij de AVLS echt niet door een ballotagecommissie beoordeeld of je daarvoor wel geschikt genoeg bent.  Het enige wat we vragen, is dat je achter onze doelstellingen staat. Heeft de Saarlooswolfhond je hart gestolen? Word lid! Klik hier voor het formulier.

Je krijgt ons mooie clubmagazine, vol artikelen met nieuwtjes, interviews met interessante mensen in de hondenwereld, stukjes van dierenartsen en andere specialisten, leuke verhalen van leden en natuurlijk mooie foto’s van de Saarlooswolfhond. Je bent welkom op al onze activiteiten. We hebben vaak lezingen over hondengedrag, voeding, gezondheid, vruchtbaarheid, genetica, etc. Er worden regelmatig wandelingen georganiseerd en er zijn doedagen, clubdagen en clubmatches. Als lid krijg je kortingen bij sommige laboratoria en de Raad van Beheer geeft korting op de nestaangifte als je gaat fokken. De AVLS staat je altijd met raad en daad bij. Op de ledenvergadering kun je voorstellen indienen en toelichten, meediscussiëren, vragen stellen en stemmen. Je kunt je ook beschikbaar stellen voor een functie in de vereniging.

€ 27,50 per jaar met een eenmalig inschrijfgeld van € 10. Gezinsleden betalen € 17,50 en geen inschrijfgeld. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Na 1 juli betaal je de helft van de contributie. Na 1 november hoef je voor het lopende jaar geen contributie te betalen. Maak wel meteen de contributie voor het volgend jaar over.

Natuurlijk. Vul het contactformulier in. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.