Elleboogdysplasie

Saarlooswolfhond met LPC

Wat is elleboogdysplasie?
Elleboogdysplasie (ED) is een ontwikkelingsstoornis van de ellebooggewrichten. Het is een verzamelnaam van diverse erfelijke afwijkingen en wordt verdeeld in LPC (Los Processus Coronoideus), LPA (Los Processus Anconeus , OCD (Osteochondrose Dissecans) en incongruentie, waarbij het spaakbeen of de ellepijp (of beiden) te kort zijn en kreupelheid ontstaat. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de kans op elleboogproblemen groter wordt met niet-uitgebalanceerde voeding, maar honden die niet erfelijk zijn belast, kunnen geen ED ontwikkelen. ED komt in verschillende gradaties voor. Net als bij Heupdysplasie (HD) hebben sommige honden met ED nauwelijks problemen, terwijl andere honden mank lopen. Daaruit mag niet de conclusie worden getrokken dat honden die geen problemen tonen bij het lopen, geen ED hebben! Het gangwerk van de hond geeft ook hier, net als bij heupdysplasie, geen juiste indicatie over de toestand van het ellebooggewricht. Alleen met röntgenologisch onderzoek bij een specialist kan vastgesteld worden of een hond ED heeft.

Hoe gaat het onderzoek?
De hond wordt op zijn zij op een tafel gelegd. Daarna wordt van beide ellebogen van de voorpoten een röntgenfoto gemaakt. Na afloop kan de dierenarts je de foto meestal direct mailen. De kwaliteit van de foto is belangrijk. Als er iets misgaat waardoor de foto niet goed beoordeeld kan worden, moet het na 2 weken weer worden overgedaan. (check RvB website)

Beoordelingspanel RvB
De röntgenfoto mag alleen door een dierenarts worden gemaakt die een overeenkomst heeft gesloten met de afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn (GGW) van de Raad van Beheer. De foto wordt beoordeeld door een specialistenpanel van de Raad van Beheer. Voor een dierenarts bij jou in de buurt kun je bellen met de Raad van Beheer, afdeling GGW, telefoon 0900-7274663.

Niet eens met de uitslag?
Net als bij HD, kun je bij ED een herbeoordeling aanvragen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. De foto wordt door een onafhankelijke deskundige beoordeeld die geen deel uitmaakte van het eerdere beoordelingspanel. Het is de vraag of een aanvraag voor een herbeoordeling zinvol is als de eerste uitslag door het pannel als positief ED is beoordeeld

Herhalen van het ED onderzoek
Je kunt na verloop van 1 jaar opnieuw een ED onderzoek laten verrichten. Die uitslag vervangt de eerdere uitslag.

Wat doet de AVLS?
Elleboog Dysplasie is helaas ook bij enkele Saarlooswolfhonden geconstateerd. De AVLS heeft in het fokreglement vastgelegd dat honden die geboren zijn na 9 april 2017 op Elleboogdysplasie (ED) moeten worden onderzocht voordat zij voor de fok worden ingezet. Daarnaast geldt voor alle honden dat alleen met ze mag worden gefokt als ze vrij zijn van ED. Van het testrapport moet een kopie worden opgestuurd naar de vereniging. Het consequent en stelselmatig maken van röntgenopnames door een gekwalificeerde specialist is belangrijk om het ras gezond te houden.

Neem bij vragen contact op met het secretariaat.