Zwitserse Witte Herder2021-03-05T16:56:25+01:00

Zwitserse Witte Herder

Geschil met de RvB opgelost

Het geschil met de Raad van Beheer over het afgeven van stambomen aan pups uit een outcrossnest is opgelost.

De Raad van Beheer wilde stambomen afgeven voor pups uit een outcrossnest waarvoor de selectiecommissie geen toestemming had gegeven. Bij de moederteef was de ernstige erfelijke afwijking ED (LPC) geconstateerd. Door stambomen af te geven voor dit nest hield de Raad van Beheer zich niet aan de gemaakte afspraken in het Plan van Aanpak voor outcross. Die afspraken zijn bindend voor alle partijen. De AVLS maakte dan ook bezwaar bij de Geschillencommissie voor de Kynologie.

Na een lange juridische weg kreeg de AVLS uiteindelijk gelijk op alle punten. De Raad verklaarde het Plan van Aanpak nog eens goed te hebben doorgenomen en deelde de AVLS mee dat deze zaak nooit zover had mogen komen. Men had niet goed in de gaten gehad wat er precies speelde. Dat zou te wijten zijn aan interne communicatiestoornissen. De Raad bevestigde de AVLS dat er bij bij de dekaangifte van een outcross altijd toestemming moet zijn van de selectiecommissie. Die toestemming was er in dit geval niet. Op grond hiervan had de Raad geen stambomen mogen afgeven. De Raad bood de AVLS  excuus aan dat dit toch is gebeurd. In theorie moesten de stambomen van de honden uit dit nest worden teruggevorderd, maar in overleg met de AVLS is besloten dit niet te doen om de pupeigenaren zo min mogelijk de dupe te laten worden van het onjuiste besluit van de Raad.

Verder bevestigde de Raad dat een hond in ons outcrossprogramma zijn leven lang onder de regels van de outcross valt, ongeacht of de fokker of de eigenaar lid is van de AVLS. De pupeigenaren krijgen bericht van de Raad over deze zaak. Het fokverbod op de moederhond van dit nest wordt gehandhaafd. Daarnaast zal de Raad een aanvullend convenant op ons outcrossprogramma opstellen waarin het bestuur van de AVLS (op advies van de selectiecommissie) de enige is die het fokverbod kan opheffen. Het is ons als bestuur altijd gegaan om de handhaving van de gemaakte afspraken in het plan van aanpak. We zijn blij dat dit nu door de Raad van Beheer wordt bevestigd, aangevuld en beter geborgd in het systeem.

Het bestuur

juni 5th, 2023|Categories: ZWH|

Tussentijdse keuring F3 Husky x ZWH op 22-01-2023

Tussentijdse keuring op 22 januari 2023 van het F3 nest uit de teef Sol-Kadin v.d. Kilstroom (Merel) en de reu Moby. De teef is de F2 generatie SWH/Husky en de reu F2 generatie uit SWH/ZWH. Het nest is geboren op 16-05-2022 en werd gekeurd op 30-06-2022.

Klik op de foto voor het keurrapport

januari 23rd, 2023|Categories: Working Husky, ZWH|

Auroras nest

We zijn blij te kunnen melden dat bij Sylvia Schouwenaars-Hilt in kennel v.d. Staats-Spaanse Linie Aurora op 3 augustus is bevallen van 7 gezonde pups. Het zijn 4 reutjes en 3 teefjes, allen wolfsgrauw. Aurora werd op 30 mei gedekt door Chakka. Het nest maakt deel uit van het AVLS outcrossprogramma. De pups zullen een volledige stamboom ontvangen, dus er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Alle pups hebben een baasje gevonden.

augustus 5th, 2022|Categories: Nestmeldingen, ZWH|

Eerste globale keuring F3 Husky x ZWH op 30-06-2022

Eerste globale keuring met 6,5 week van het F3 nest uit de teef Sol-Kadin v.d. Kilstroom (Merel) en de reu Moby. De teef is de F2 generatie SWH/Husky en de reu F2 generatie uit SWH/ZWH. Het nest is geboren op 16-05-2022 en werd gekeurd op 30-06-2022.

Klik op de foto voor de eerste indruk

juli 1st, 2022|Categories: Working Husky, ZWH|

Aurora x Chakka

De AVLS kreeg bericht van fokster Sylvia Schouwenaars dat op 30 mei Aurora v.d. Staats-Spaanse Linie (roepnaam Aurora, F3 outcross ZWH) is gedekt door Hadi Chakka v.d. Scheldeschorre, roepnaam Chakka. Als de dekking succesvol is, worden de pups eind juli/begin augustus verwacht. Het nest maakt deel uit van het outcrossprogramma. De pups zullen een volledige stamboom ontvangen.

De reu: Naam: Hadi Chakka v.d. Scheldeschorre (roepnaam Chakka), Kleur: Wolfsgrauw, Geboren 24-03-2014, Stamboeknummer: NHSB 2959295, ECVO 21-06-2022 cornea dystrofy (CD) niet vrij, alle andere punten vrij, Dwerggroei vrij, Degeneratieve Myelopathie drager, HD A, ED vrij, Patella vrij. MyDogDna Genetische diversiteit 26.4

De teef: Naam Aurora v.d. Staats-Spaanse Linie, roepnaam Aurora, kleur: Wolfsgrauw, Geboren 17-07-2019, Stamboeknummer: Bijl. G-2-3166957, ECVO, vrij op alle punten 11-08-2021, Dwerggroei vrij, Degeneratieve Myelopathie vrij, HD A en ED vrij. MyDogDna Genetische diversiteit 31.1
juni 2nd, 2022|Categories: Dekmeldingen, ZWH|

Merels nest

Op maandag 16 mei is Merel bevallen van 6 stevige, gezonde pups: 2 reutjes en 4 teefjes, allen wolfsgrauw. De geboortegewichten varieerden van 500 tot 580 gram. We feliciteren Blanca en Ron van harte. Merel (Sol-Kadin v.d. Kilstroom) werd gedekt door Moby. Het nestje maakt deel uit van het outcrossprogramma, de eerste synthese cross. Alle pups hebben een baasje gevonden.

mei 17th, 2022|Categories: Nestmeldingen, Working Husky, ZWH|

Merel x Moby

Sol-Kadin v.d. Kilstroom (roepnaam Merel, F2 uit de outcross met de Working Husky) is gedekt door Moby (F2 uit de outcross met de Zwitserse Witte Herder). Een echo liet 6 à 7 pups zien, de pups worden rond 20 mei verwacht. Het nestje maakt deel uit van ons outcrossprogramma. Alle pups zijn besproken.

De reu: Moby, Bijl. G-1 3051244, geb. datum 13-07-2016, wolfsgrauw, ECVO op alle punten vrij 09-03-2022, DM vrij, Dwerggen vrij, HD A. ED vrij(schriftelijke verklaring arts).

De teef: Sol-Kadin v.d. Kilstroom, roepnaam Merel NHSB BIJL.G-1- 3154923, geb. datum 13-04-2019, wolfsgrauw, ECVO op alle punten vrij d.d. 29-04-2021, DM vrij, Dwerggen vrij, HD A. ED vrij (schriftelijke verklaring arts).
maart 18th, 2022|Categories: Dekmeldingen, Working Husky, ZWH|

Eindkeuring F3 nest ZWH x SWH op 3 oktober 2021, geboren op 17 juli 2019

 Een aantal honden waren niet op alle verplichte gezondheidskeuringen onderzocht.  Als de uitslagen goed zijn, kunnen deze honden worden toegelaten tot de fokkerij.  Tot die tijd zijn zij onder voorbehoud (o.v.) toegelaten. Het beschreven gedrag is het gedrag dat tijdens de keuring werd waargenomen.

Klik op de foto voor de eindbeoordeling.

oktober 5th, 2021|Categories: ZWH|

Voorgenomen dekking Meagan

Wij krijgen vragen over het voornemen van fokster Etta van der Molen (kennel Harawyn-Polderwolf) om met de teef Meagan te fokken, ondanks dat een tweede röntgenonderzoek definitief de uitslag van het eerste onderzoek bevestigde: de erfelijke afwijking elleboogdysplasie (ED). Na unaniem advies van de selectiecommissie besloot het bestuur Meagan uit te sluiten voor de fok. De fokster zegde daarna haar lidmaatschap op. Met de geplande fokcombinatie negeert zij de uitgangspunten van de AVLS, waarbij de gezondheid van de honden altijd op de eerste plaats moet komen. Het belang van de fokker dient daaraan ondergeschikt te zijn.  De AVLS draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze fokcombinatie. Het bestuur betreurt de voorgenomen dekking zeer en de Raad van Beheer zal aan eventuele pups uit dit nest geen stamboom verstrekken.

Het bestuur.

juli 7th, 2020|Categories: Algemeen nieuws, ZWH|

Bij 3 teven in F2 nest ZWH werd ED vastgesteld.

Op 6 januari zijn bij Meagan en Grey (F2 ZWH) opnieuw ED röntgenfoto’s gemaakt. Dit was conform het advies van de dierenarts. De definitieve uitslag was: Meagan ED-1 en Grey ED vrij. Helaas moeten we vaststellen dat van de 5 teven uit dit nest (Winny x Thorgal) er nu bij 3 teven ED-1 is geconstateerd.

De selectiecommissie heeft bij het inzetten van Winny (de moeder van het nest) besloten haar het voordeel van de twijfel te geven, ondanks haar ED-1 uitslag (ED kan immers ook door letsel komen) De SC heeft destijds geadviseerd om Winny eenmalig in te zetten voor een F2 nest. Ook omdat Winny het enige teefje in haar nest was en dit nuttige informatie zou opleveren over de vruchtbaarheid. De F2 pups moesten allen onderzocht worden op ED en op basis van deze uitslagen zou er dan verder gekeken worden.

De SC en het bestuur van de AVLS moeten tot hun spijt constateren dat in dit nest een te hoog percentage aanwezig is van de erfelijke afwijking ED. Van de 5 teven hebben er 3 ED en de andere twee teven zijn zonder fokverplichting verkocht. De drie reuen uit Winny’s nest zijn vrij van ED. De SC wil hen voorlopig als reserve aanhouden om, indien nodig, een reu uit deze combinatie in de toekomst te kunnen gebruiken.

Zowel het bestuur als de SC willen alle betrokkenen hartelijk bedanken voor hun inzet. We begrijpen de teleurstelling dat er met de teven uit dit nest niet verder gefokt zal worden. Ook voor het bestuur en de selectiecommissie is dit een grote teleurstelling. Het is een prachtig nestje, met honden die qua karakter en verschijning de Saarlooswolfhond al heel dicht benaderen. Het valt ons dan ook zwaar dit besluit te hebben moeten nemen, maar de gezondheid van het ras dient altijd voorop te staan.

Dit besluit is op 31 januari 2020 aan alle eigenaren meegedeeld.

februari 10th, 2020|Categories: ZWH|

Beoordeling F3 nest ZWH x SWH op 19 oktober 2019, geboren op 17 juli 2019

Woord vooraf.
Er is bij dit nest sprake geweest van een dubbele dekking. Op de 10e dag na de eerste dekking heeft Ivar, de andere, jonge Saarlooswolfhondreu van de fokker, Shanti in een onbewaakt moment gedekt. De fokker heeft dit gemeld. De AVLS heeft besloten te wachten op de DNA uitslag van de Raad van Beheer om duidelijkheid te krijgen over het vaderschap. Toen bleek dat dit nest inderdaad twee vaders heeft. De tweede reu die heeft gedekt, Ivar, is een jonge raszuivere Saarlooswolfhond. Genetisch past hij even goed bij Shanti als de beoogd vader Chakka. Alleen is Ivar erg jong en hij was nog niet getest op het moment van dekking. De selectiecommissie heeft de genetische diversiteit van de pups in MyDogDna bekeken en is van mening dat het jammer zou zijn als deze pups niet gebruikt zouden worden binnen het outcrossproject. Ivar is vrij van dwerggroei en DM. Inmiddels heeft de fokker Ivar ook laten onderzoeken op HD (uitslag A) en ECVO. Ivar werd op alle punten vrijgegeven.

Klik op de foto voor de eerste indruk

oktober 22nd, 2019|Categories: ZWH|

Shanti’s nest

Shanti heeft op woensdag 17 juli 7 pups geworpen. Een pup moest helaas worden ingeslapen. Drie teefjes en drie reutjes, allen wolfsgrauw, maken het goed. De vader is Hadi Chakka v.d. Scheldeschorre. Alle informatie over de ouders kun je hier vinden. De pups zijn onderdeel van het outcross programma van de AVLS en zijn de derde generatie SWHxZWH. Pupkopers dienen er rekening mee te houden dat er in het koopcontract voorwaarden zijn verbonden aan het op latere leeftijd fokken met deze pups. Alle pups hebben een baasje gevonden.

juli 17th, 2019|Categories: Nestmeldingen, ZWH|

Shanti x Chakka

Op zaterdag 11 mei werd Shanti (2e generatie outcross SWH/ZWH) gedekt door Hadi Chakka v.d. Scheldeschorre. De dekking valt onder het outcrossproject van de AVLS. De pups, derde generatie outcross, worden in de tweede week van juli verwacht. Pupkopers dienen er rekening mee te houden dat in het koopcontract voorwaarden zijn verbonden aan het op latere leeftijd fokken met deze pups.  Heb je interesse in een pup? Neem dan contact op met fokster Sylvia Schouwenaars.

De teef: Naam Shanti,kleur: Wolfsgrauw, Geboren 13-07-2016, Stamboeknummer: NHSB BIJL.G-1-3051246 , ECVO, vrij op alle punten 13-04-2019, Dwerggroei vrij, Degeneratieve Myelopathie vrij, HD A. ED vrij (schriftelijke verklaring) MyDogDna GHI 101.Genetische diversiteit 31.9

De reu: Naam: Hadi Chakka v.d. Scheldeschorre (roepnaam Chakka), Kleur: Wolfsgrauw, Geboren 24-03-2014, Stamboeknummer: NHSB 2959295, ECVO, vrij op alle punten 02-01-2019, Dwerggroei vrij, Degeneratieve Myelopathie drager, HD A, ED vrij, Patella vrij. MyDogDna GHI 92 Genetische diversiteit 26.4

mei 14th, 2019|Categories: Dekmeldingen, ZWH|

Eindkeuring F2 SWHxZWH op 28 april 2019

Op zondag 28 april 2019 vond de eindkeuring plaats van de F2 outcross SWHxZWH geboren op 25-06-2017 uit Winny (F1) en Thorgal.

Klik op de foto voor het eindrapport

april 30th, 2019|Categories: ZWH|

Tussentijdse keuring F2 ZWH x SWH op 15 april 2018

Op zondag 15 april 2018 vond de tussentijdse keuring plaats van de F2 outcross SWHxZWH geboren op 25-06-2017 uit Winny (F1) en Thorgal.

Klik op de foto voor het tussentijdse keurrapport

april 19th, 2018|Categories: ZWH|

Eindkeuring F2 ZWH X SWH op 15 april 2018

Op zondag 15 april 2018 vond de eindkeuring plaats van de F2 outcross SWH x ZWH Dex, geboren op 13-07-2016 uit Abby x Volka (F1)

Klik op de foto voor de eindrapporten

april 19th, 2018|Categories: ZWH|

Eerste globale keuring F2 ZWH x SWH geboren op 25-06-2017

Eerste globale keuring met 6 weken van het F2 nest uit de teef Aowyn (Winny) en de reu Byela van Riva Odin Thorgal (Thorgal). De teef is de F1 generatie SWH x ZWH. Het nest is geboren op  25-06-2017 en werd gekeurd op 8-08-2017. Algemeen nestbeeld. Mooi evenredig levenslustig nest. Voor F2 zeer homogeen.

Klik op de foto voor de eerste indruk

augustus 9th, 2017|Categories: ZWH|

Winny’s nest

Op zondag 25 juni heeft Aowyn het leven geschonken aan 8 gezonde pups, 3 reutjes en 5 teefjes, allen wolfsgrauw. Winny (F1 ZWH x SWH) werd op 25 april gedekt door Byela van Riva Odin Thorgal. Moeder en pups maken het goed. Het gaat hier om de F2 in het outcrossproject. Daarom dienen pupkopers er rekening mee te houden dat er voorwaarden zijn verbonden aan het op latere leeftijd fokken met deze pups in het kader van het AVLS outcrossproject. Alle pups hebben een baasje gevonden.

juni 26th, 2017|Categories: Nestmeldingen, ZWH|

Winny x Thorgal

Op 25 april is Winny (Aowyn) gedekt door Thorgal (Byela van Riva Odin Thorgal).

De reu: Byela van Riva Odin Thorgal (roepnaam Thorgal), Wolfsgrauw, Geboortedatum 08-11-2011 Stamboeknummer: NHSB 2860386, Degeneratieve Myelopathie: drager, Dwerggroei: vrij, E.C.V.O : vrij op alle punten 26-10-216, HD: A, ED: vrij.

De teef: Aowyn (roepnaam Winny), wolfsgrauw, Geboortedatum: 15-08-2014, Stamboeknumer: NHSB 2819479, Degeneratieve Myelopathie: vrij, Dwerggen vrij, E.C.V.O.: vrij op alle punten 16-02-2017, HD A, Patella Luxatie Vrij, ED rechts vrij,  links LPC (Los Processus Coronoïdeus) 1e graad.

Pupkopers dienen er rekening mee te houden dat er in het koopcontract voorwaarden zijn verbonden aan het op latere leeftijd fokken met deze pups in het kader van het outcrossproject. De pups worden in de laatste week van juni verwacht.

april 25th, 2017|Categories: Dekmeldingen, ZWH|

Tussentijdse keuring F2 ZWH x SWH geboren op 13-07-2016

Op zondag 9 april 2017 vond de tussentijdse keuring plaats van de F2 outcross SWHxZWH geboren op 13-07-2016 uit Abby x Volka (F1)

Klik op de foto voor het tussentijdse keurrapport

april 12th, 2017|Categories: ZWH|
Ga naar de bovenkant