Op het moment van de eindkeuring waren van een aantal honden nog niet alle gezondheidsuitslagen bekend. Deze honden worden op korte termijn onderzocht. Als de gezondheidsuitslagen bekend zijn zullen zij worden toegelaten tot de fokkerij.

Klik op de foto voor de eindbeoordeling.