Naar aanleiding van de geboorte van Accalia Phoenix Piper bij onze leden Richard en Donna Jones, kregen wij de vraag of een in Engeland geboren Saarlooswolfhond een NHSB stamboeknummer kan krijgen. Het antwoord is: ja! De Raad van Beheer biedt sinds 2015 die mogelijkheid. Enkele van de 9 Nederlandse rassen, waaronder de Saarlooswolfhond, worden (nog) niet in alle landen erkend. Vroeger werden voor ons ras, in bijvoorbeeld Engeland en Amerika, geen stamboom afgegeven. Omdat de RVB streeft naar grotere populaties en daarmee naar een grotere genenpool om gezondheidsproblemen bij rashonden te verminderen, heeft de Raad in overleg met de Nederlandse Herdershonden Club en de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) besloten voor nesten in het buitenland van Nederlandse rassen (die daar niet erkend zijn) toch NHSB stambomen af te geven. Dit geldt dus ook voor de Saarlooswolfhond. Ook oudere nesten van vóór deze afspraak kunnen alsnog in het NHSB stamboek worden ingeschreven. Deze regeling en de procedure wordt hier op de website van de Raad van Beheer beschreven.