De Europese wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) treedt vrijdag 25 mei in werking.
In verband met de verwerking van persoonsgegevens moet ook de AVLS aan de nieuwe wet voldoen. De wet verplicht alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, openbaar te maken welke gegevens exact voor welk doel worden verwerkt. Daarvoor is de AVLS privacyverklaring opgesteld en op de website gepubliceerd.