Op 22 juli is Karma gedekt door Navarre. De dekking is succesvol geweest en de pups worden rond 23 september verwacht. Een echo heeft inmiddels uitgewezen dat Karma drachtig is. Belangstellenden voor een pup kunnen zich melden bij fokker Richard L Jones van kennel Accalia UK. De spreektaal is Engels. Alle informatie over de ouderdieren is zoals altijd te vinden op de dekmeldingenlijst op onze website.