De selectiecommissie heeft Davinci en Darwin, de twee pups van Cy en Nagini, op de leeftijd van 7 weken beoordeeld. Dit was, conform het plan van aanpak, nog geen officiële beoordeling, maar een globale eerste indruk. De commissieleden waren allemaal zeer gecharmeerd van deze mooie, energieke, vrolijke pups met een vrij karakter. Het rapport is te lezen in de outcrosspagina op deze website.