Op 29 juli is Willow gedekt door Navarre. De dekking is succesvol geweest en de pups worden rond 30 september verwacht. Belangstellenden voor een pup kunnen zich melden bij fokker Richard L Jones van kennel Accalia.  De spreektaal is Engels. Alle informatie over de ouderdieren is te vinden op de dekmeldingenlijst op onze website.