Nadat op 3 december secretaris Roelof Nuberg reeds meedeelde af te treden als bestuurslid/secretaris van de Raad van Beheer, hebben vandaag vier andere bestuursleden, te weten Albert Hensema, Gabri Kolster, Andy Makkink en Jan Veeneman besloten hetzelfde te doen. Het was hen duidelijk geworden, aldus een afgegeven verklaring, dat het ingezette beleid “onvoldoende draagvlak” had. De ingeslagen weg was niet de weg die de leden op wilden. Er dient nu, volgens de aftredende bestuursleden, een gelijkgestemd bestuur te worden gekozen dat wel het vertrouwen van de leden heeft.