Op de ledenvergadering van 10 april jl. nam Reinier van Wattum afscheid als voorzitter van de AVLS. Bij zijn benoeming 3 jaar geleden had Reinier al aangegeven voor één termijn van 3 jaar beschikbaar te zijn. In zijn plaats werd Gerrie Pols door de leden tot voorzitter benoemd. Ingeborg Peper werd voor een tweede termijn in het bestuur gekozen. Francis Timmerman had aangegeven zich niet beschikbaar te stellen voor een tweede termijn in de SC. Esther van Rijnstra nam in haar plaats zitting in de selectiecommissie. De gezondheidscommissie van de AVLS is ook vernieuwd en bestaat nu uit de leden Suzanne Stoetzer, Nicole Fontijn, Esther van Rijnstra en Marianne Eggink. Dr. ir. Marianne Stoop en dr. Maria Schipper blijven als vraagbaak en adviseurs beschikbaar voor de commissie. Verder bracht de vergadering enige wijziging aan in het Verenigingsfokreglement van de AVLS.