Voorafgaand aan de ledenvergadering van 10 april 2016 werd de F1 generatie van de outtcross SWH/ZWH gekeurd voor foktoelating door de selectiecommissie bestaande uit Jan Ebels, Carel Canta, Marianne Eggink, Esther van Rijnstra en Monique van Boxtel. Mevrouw Roel van Veen-Keur was door het bestuur uitgenodigd bij de keuring aanwezig te zijn om haar deskundig commentaar te geven. De commissie was bij monde van de heer Carel Canta zeer te spreken over het eindresultaat. Naar het oordeel van de commissie zijn het alledrie prachtige, goed gebouwde honden met een prettig karakter, die ingezet kunnen worden voor de F2 generatie. Lof was er ook voor de baasjes van de F1 outcross. Zij hebben de outcross bij de Saarlooswolfhond mogelijk gemaakt en zich voor het ras ingezet. De commissie keek naar het uiterlijk, de gezondheid en het karakter en in welke mate de honden voldoen aan de rasstandaard. We moeten daarbij niet vergeten dat het hier om de F1 generatie gaat. Er kan pas na de F3 generatie een redelijk afgerond oordeel gegeven worden. De commissie oordeelde dat de teef Aowyn qua rastype het dichts de Saarlooswolfhond benadert. De SC adviseerde haar op termijn eenmaal in te zetten. De reu Volka voldoet in voldoende mate aan het rastype. De SC adviseerde ook Volka eenmaal in te zetten. De SC adviseerde verder de reu Athos als reservereu aan te houden.