De informatie voor fokkers is aangepast op onze website. De regelgeving van de Raad van Beheer wordt nog eens duidelijk uitgelegd en ook de iets afwijkende procedure voor het fokken in ons outcrossprogramma is opgenomen. Kijk op “Ik wil gaan fokken” voor alle informatie.