Ik wil gaan fokken

Als je besloten hebt te gaan fokken, volgen hieronder een paar praktische tips.  Er komt nog best wat bij kijken. De AVLS zal je altijd behulpzaam zijn, maar vraag je het volgende af voor je begint:

dsc_4173_tara_8_monate 1

  • Voldoet mijn teef in voldoende mate aan de rasstandaard?
  • Verkeert mijn teef in optimale conditie?
  • Heb ik voldoende kennis om de dekking, de dracht en de bevalling tot een goed einde te brengen?
  • Heb ik genoeg ruimte om een rustige kraamkamer in te richten en de pups binnen en buiten veilig te laten opgroeien?
  • Heb ik voldoende tijd om de verzorging, de opvoeding en de socialisatie van de pups goed te begeleiden?
  • Kan ik de pups langer houden als dat nodig is? (bv. verkoop buitenland)

Als de pups geboren zijn, spreekt het vanzelf dat je je pupkopers goed informeert over de socialisatie, het karakter, het gedrag en de opvoeding van pups en hoe mogelijke bacteriële infecties en parasieten zijn te behandelen en te voorkomen. Natuurlijk wijs je ze ook op de jaarlijkse afspraak bij de dierenarts, nadat de pup zijn eerste vaccinaties (of titerbepalingen) heeft gehad.

Het is een goed gebruik om pups terug te nemen als de nieuwe eigenaren door onvoorziene omstandigheden de pup niet meer kunnen verzorgen. De AVLS zal je behulpzaam zijn als de pup herplaatst moet worden, maar de primaire verantwoordelijkheid ligt bij jou als fokker. Daarnaast krijgt een fokker soms met tegenslagen te maken! Doodgeboren pups, een keizersnede, een pup die niet wil drinken, een pup met een afwijking die verstoten wordt door de moeder. Ben je daar tegen opgewassen? Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Dat moet je je goed realiseren.

Keuze van de reu

een reu zoeken

Een reservereu achter de hand houden is belangrijk, omdat een teef niet elke reu accepteert.  Maak afspraken met de eigenaar van de dekreu en zet ze op papier. Download hier een voorbeeld van een dekovereenkomst.  Het spreekt vanzelf dat de fokdieren allebei aan de regels van het AVLS fokreglement moeten voldoen.

Fokreglement

Administratie
Naast het zoeken van een reu die goed bij jouw teef past, is er ook een niet onbelangrijk administratief deel. Bij een rashond in Nederland hoort een stamboom en een registratiebewijs, maar hoe kom je daaraan? Op deze webpagina van de Raad van Beheer  staat alle informatie over de verschillende stappen die je moet doen voor de aanvraag van stambomen etc. Hieronder lees je de verkorte versie.

Online account voor fokkers
Voor het kunnen melden van je nest dien je vooraf een account aan te maken. Je kan een account voor fokkers aanvragen op het moment dat één of meer van je honden in het Nederlandse Honden Stamboek (NHSB) zijn ingeschreven. Ga hiervoor op de website van de Raad van Beheer naar mijn account’ in de linker kolom.

DSC_1815

Dekaangifte
Van de dekking van je hond moet je als fokker (als eigenaar van de teef)  aangifte doen bij de Raad van Beheer. Dat kan op twee manieren:

 1. online, door in te loggen op mijn account, of
 2. door dit formulier dekaangifte te downloaden, in te vullen en op te sturen.

LET OP:

 1. Binnen het outcrossproject van de AVLS kan de dekaangifte alleen handmatig gedaan worden. Dus formulier downloaden, invullen en opsturen naar het hoofd van de stamboekhouding mevr. K.Monk.
 2. Het dekaangifteformulier dient binnen 21 dagen door de Raad van Beheer ontvangen te zijn. Dus niet na 21 dagen opsturen per post! Latere ontvangst betekent extra administratiekosten.
 3. Alleen in Nederland woonachtige fokkers mogen een dek- en geboorteaangifte doen.

Doe je de dekaangifte online, dan ontvangt je per e-mail een bevestiging en moet je ook de geboorteaangifte via de website doen. Doe je de dekaangifte met het formulier, dan ontvang je van de Raad van Beheer:

 • Een bevestiging van de dekaangifte met informatie zoals die bij de Raad van Beheer bekend is.
 • Een geboorteformulier dat je na de geboorte van de pups verder invult en naar de Raad terugstuurt.

De gestuurde gegevens kun je controleren en eventuele correcties of aanvullingen kun je naar de Raad van Beheer terug sturen.

Niet drachtig
Heb je dekaangifte gedaan, maar is je teef niet drachtig? Geef dit dan op de website bij je dekaangiftes aan of stuur het geboorteformulier terug met de opmerking: ‘teef leeg gebleven’. Je kunt het formulier niet gebruiken voor een nieuwe dekking.

Geboorteaangifte
Gefeliciteerd! Er zijn pups geboren. Heb je online dekaangifte gedaan, dan moet je ook online de geboorteaangifte doen. Heb je een geboorteformulier ontvangen, dan moet je deze invullen en naar de Raad van Beheer terugsturen. Let goed op dat je geen gegevens vergeet in te vullen, dit voorkomt vertraging.

* Bij outcross nesten: het formulier altijd terug sturen naar de Raad van Beheer.

In beide gevallen geldt dat de gegevens binnen 10 dagen na de geboorte bij de Raad van Beheer binnen moeten zijn. Als de Raad de aangifte niet op tijd ontvangt, kunnen alle volgende stappen vertraging oplopen. Ook brengt de Raad hiervoor extra kosten in rekening.

Naamgeving pups
De complete naam van een in het Nederlandse Hondenstamboek in te schrijven hond mag maximaal dertig letters beslaan, inclusief de kennelnaam, maar exclusief de spaties tussen de woorden. De spaties tellen dus niet mee.

Fok je zonder kennelnaam dan mag de naam van de pups maar uit één woord bestaan. Dat woord mag niet bestaan uit een samenstelling van woorden die normaal apart worden geschreven en in een nest mogen die namen niet dezelfde elementen bevatten (wat neer zou komen op een verkapte kennelnaam). Dus niet Wolfjantje, Wolfpietje en Wolfkeesje, maar Jantje, Pietje en Keesje. Voor meer informatie over kennelnamen kun je ook bij de Raad terecht.

Betalen
Direct na ontvangst van de geboorteaangifte stuurt de Raad van Beheer je een acceptgiro. Kosten stamboom, verplicht DNA-profiel en afstammingscontrole 117,70 per pup (2020) Ook hier worden alle bekende gegevens weer meegestuurd en kun je de Raad vragen om gegevens aan te vullen of te corrigeren.

Chippen

chippen

chippen en DNA afnemen

Na betaling zal de chipper, in overleg met de fokker, tussen 5 en 8 weken na de geboorte de pups komen chippen en DNA afnemen voor de afstammingscontrole. Deze termijn is een streeftermijn en is ook afhankelijk van hoe snel je de betaling gedaan hebt. Door omstandigheden kan hiervan afgeweken worden.

Om te zorgen dat de chipper snel aan de slag kan, kun je vast de volgende formulieren klaarleggen:

 • Stamboom van de moederhond
 • Lidmaatschapskaart van de rasvereniging

Fokkers die geen lid zijn van een door de Raad van Beheer toegelaten rasvereniging betalen per nest een toeslag van € 138,10 (2020). Als lid van de AVLS kun je een lidmaatschapskaart aanvragen bij het secretariaat (vraag die op tijd aan), waardoor je deze toeslag niet hoeft te betalen. Het door de chipper gedeeltelijk ingevulde aanvraagformulier stambomen wordt nu volledig ingevuld (o.a. chipnummers, kleuren, eventuele variëteit) en door de fokker ondertekend.

LET OP: Pas op dit moment worden de eerder doorgegeven namen aan een specifieke pup gekoppeld! De chipper controleert alle gegevens en neemt het ingevulde aanvraagformulier mee. De gegevens worden verwerkt en de stambomen worden naar de fokker gestuurd (ca. 8 – 12 weken na de geboorte).

DNA afname
De chipper neemt tijdens het chippen ook DNA af van elke pup en stuurt dit naar een laboratorium. Daar wordt de afstamming gecontroleerd. Als de afstamming niet klopt of nog niet kan worden bepaald, neemt de Raad van Beheer contact op met de fokker. Als de afstamming klopt, worden de stambomen en DNA-certificaten  toegestuurd . Je bent er zelf als fokker verantwoordelijk voor dat deze bij de nieuwe eigenaren komen

Chipnummer Raad van Beheer
Alle pups die in Nederland zijn geboren, door de Raad van Beheer zijn geregistreerd en van een chip zijn voorzien, hebben een chipnummer dat begint met 52814000.

Registratiebewijs
Op de stamboom wordt de naam van de eigenaar niet meer geprint. In plaats daarvan krijg je een registratiebewijs. Op dit registratiebewijs staan de gegevens van de hond en de gegevens van de huidige eigenaar. Verder is er ruimte voor het invullen van een eventuele nieuwe eigenaar.

Eigendomsoverdracht van fokker naar koper
Van de chipper heb je voor iedere pup een ‘aanvraagformulier registratiebewijs’ ontvangen. Op deze formulieren vul je de gegevens in van de nieuwe eigenaren. Let op dat zowel de nieuwe eigenaar als jij als fokker een handtekening zet op het formulier.

De eerste registratie is gratis. De Raad van Beheer moet de formulieren dan wel binnen 6 maanden na de geboorte van de pups ontvangen. Als de Raad de formulieren niet op tijd ontvangt, dan brengt zij herregistratiekosten in rekening.

Naar het buitenland
Als je een pup verkoopt naar het buitenland, mag de pup pas na 15 weken vertrekken in verband met de rabiës inenting. Dat is bij wet verplicht. Bij vertrek naar het buitenland heeft de pup naast de stamboom een export pedigree nodig. Als er op het registratiebewijs een buitenlands adres is vermeld van de nieuwe eigenaar, dan ontvangt de nieuwe eigenaar automatisch een export pedigree.

De registratiebewijzen worden rechtstreeks naar de nieuwe eigenaren verzonden.

Voorbeeld koopovereenkomst
Het is goed om de afspraken die je maakt met de nieuwe eigenaar van de pup op papier te zetten. Dat voorkomt later onduidelijkheden. Je kunt hier een voorbeeld van een koopovereenkomst downloaden, die de rechten en plichten van beide partijen goed regelt, maar het staat je vrij om je eigen overeenkomst te gebruiken.

Trots
Als alles goed is gegaan, is een nest Saarlooswolfhondpups een prachtige ervaring die je niet snel zult vergeten. Je kunt na afloop trots zijn op jezelf en ook op het feit dat je een mooie bijdrage aan het ras hebt geleverd. Dat alles is onbetaalbaar.dsca_3319

Disclaimer
Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Neem bij vragen contact op met de Raad van Beheer.