Ik wil gaan fokken

Fantastisch als je wilt fokken. De ervaren fokkers van de AVLS zullen je altijd terzijde staan met raad en daad, maar vraag je het volgende af voor je begint:

dsc_4173_tara_8_monate 1

  • Voldoet mijn teef in voldoende mate aan de rasstandaard?
  • Verkeert mijn teef in optimale conditie?
  • Heeft zij het karakter dat past bij het ras? Geldt dit ook voor de reu van mijn voorkeur?
  • Heb ik voldoende kennis van het ras om de dekking, de dracht en de bevalling tot een goed einde te brengen?
  • Heb ik genoeg ruimte om een rustige kraamkamer in te richten en de pups binnen en buiten veilig te laten opgroeien?
  • Heb ik voldoende tijd om de verzorging, de opvoeding en de socialisatie van de pups goed te begeleiden?
  • Kan ik de pups langer houden als dat nodig is?

Als je een pup verkoopt naar het buitenland, mag de pup pas na 15 weken vertrekken in verband met de rabiës inenting. Dat is bij wet verplicht. Het is ook een goed gebruik om pups terug te nemen van ontevreden kopers, of van kopers die door onvoorziene omstandigheden hun pup niet meer kunnen verzorgen. Deze pups moeten herplaatst worden. In dat geval zal de AVLS je natuurlijk behulpzaam zijn, maar de primaire verantwoordelijkheid ligt bij jou als fokker. Daarnaast overkomt iedere fokker wel eens een tegenslag! Doodgeboren pups, een keizersnede, een pup die niet wil drinken, een pup met een afwijking die verstoten wordt door de moeder. Ben je daar tegen opgewassen? Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Dat moet je je goed realiseren.

Als je besloten hebt te gaan fokken, volgen hieronder een paar praktische tips. Bij vragen kun je altijd contact opnemen met de AVLS.

Keuze van de reu
Het is niet verstandig zomaar een leuke reu uit te kiezen. Hij moet genetisch goed bij je teef passen. Een reservereu achter de hand is belangrijk, omdat niet elke teef elke reu accepteert! De AVLS kan de geplande fokcombinatie doorrekenen met software, waarbij ook de uitkomsten van MyDogDna worden meegenomen. Dit is gratis voor leden. Vraag de berekening bij het secretariaat aan. dsc_0166_asgardDekgeld of eerste keus uit het nest
Je moet dekgeld aan de eigenaar van de dekreu betalen. Een richtlijn kan bijvoorbeeld zijn: 10 % van de pupprijs x het aantal pups. Sommige dekreu-eigenaren willen echter de volledige verkoopprijs van een pup als dekgeld, ongeacht hoeveel pups er worden geboren. Bespreek dit van tevoren! In plaats van dekgeld wil de eigenaar van de dekreu soms de gratis eerste keus uit het nest. Dit is niet ongebruikelijk, maar leg altijd de gemaakte afspraken schriftelijk vast!

Let op: Als de dekreu-eigenaar kiest voor eerste keus uit het nest, kan hij later geen aanspraak meer maken op dekgeld. (bijvoorbeeld als de pups om wat voor reden dan ook niet aan zijn verwachting voldoen) Andersom geldt ook: kiest hij voor het dekgeld dan kan hij na de geboorte van de pups geen aanspraak meer maken op de eerste keus uit het nest (als de pups bijvoorbeeld helemaal aan zijn verwachtingen voldoen).

Je kunt natuurlijk afwijken van deze regels en het open laten tot de pups zijn geboren, maar regel dit liever schriftelijk van tevoren, met de handtekening van beide partijen. Je kunt hier een voorbeeld van een dekovereenkomst downloaden, die zo goed mogelijk de rechten en plichten van beide partijen regelt.

Download hier een voorbeeld van een dekovereenkomstDSC_1815

Zeg niet alvast een pup aan een koper toe, als de dekreu-eigenaar zijn keus nog niet heeft gemaakt! Het lijkt allemaal logisch, maar er kunnen hier behoorlijke problemen ontstaan door onduidelijke afspraken.

Wil de dekreu-eigenaar de eerste keus uit het nest, dan moet je ook nog afspreken op welk moment hij zijn definitieve keus maakt. Het is niet redelijk als de dekreu-eigenaar zijn keus tot het eind uitstelt. Je moet immers de andere pups ook tijdig toewijzen.

Fokreglement
Bij het fokken gaat het om de vitaliteit en de gezondheid van het ras. Dat willen we in stand houden en verbeteren. Als je fokt volgens het Verenigingsfokreglement van de AVLS, heb je je ervan vergewist dat de ouderdieren gezond zijn. Verder zorg je voor een goede ontworming en deugdelijke eerste inentingen van de pups. Een absolute garantie op gezondheid kun je niet geven. Wel zal het risico kleiner zijn als je het Verenigingsfokreglement opvolgt. FokreglementKennelnaam
Je kunt een kennelnaam aanvragen bij de Raad van Beheer, maar dit is niet verplicht. Een kennelnaam vraag je aan met een formulier op de website van de Raad van Beheer. Lees eerst de toelichting. Als je wilt dat je pups een kennelnaam krijgen, moet je die ruim op tijd aanvragen. De hele procedure duurt zo’n zes maanden.

Naamgeving
Of je nou wel of geen kennelnaam aanvraagt, de pups uit het nest moeten een naam krijgen. Lees op de website van de RvB de regels over de naamgeving. Neem bij twijfel contact op met de afdeling stamboekhouding Raad van Beheer. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren om mondelinge interpretaties en misverstanden te voorkomen.

Dekaangifte
Binnen 21 dagen na de dekking moet je de RvB een dekaangifteformulier sturen.
Let op: Alleen als je in Nederland woont, ben je bevoegd dekaangifte bij de RvB te doen. Op het formulier vul je de gegevens van de ouderdieren in en de gegevens van de eigenaren. Beide eigenaren ondertekenen de aangifte. Een kopie van het formulier mail je naar het secretariaat van de AVLS. De RvB stuurt je een geboorteaangifteformulier dat al gedeeltelijk is ingevuld  Controleer de gegevens en stuur het formulier terug naar de Raad .

Geboorteaangifte
Binnen 10 dagen na de geboorte stuur je de RvB het volledig ingevulde geboorteaangifteformulier. Na ontvangst van de geboorteaangifte stuurt de Raad van Beheer je een acceptgiro.

Ook nu worden alle bekende gegevens weer meegestuurd en kun je de Raad van Beheer verzoeken om gegevens aan te vullen en/of te corrigeren. Mail het geboorteaangifteformulier ook naar het secretariaat van de AVLS.chippenChippen
Na betaling van de acceptgiro komt een medewerker van de RvB bij je langs om de pups van een chip te voorzien en DNA af te nemen.

De chip is nodig (en verplicht) om later de identiteit van de hond vast te kunnen stellen. De chipper zal je bellen om een afspraak te maken en tussen 5 en 8 weken na de geboorte langskomen. De chipper zal je naar het gedeeltelijk ingevulde aanvraagformulier stambomen vragen. Dat formulier wordt nu volledig ingevuld en moet je ondertekenen. De chipper zal je ook naar de lidmaatschapskaart van de AVLS vragen. Vraag die ruim voor die tijd aan. Het scheelt je enorm in de kosten van de nestaangifte. De chipper neemt van elke pup via wangslijm DNA materiaal af. Let op: pas op dit moment worden de eerder doorgegeven namen aan de pups gekoppeld! De chipper neemt het formulier mee. De gegevens worden door de RvB verwerkt waarna de stambomen naar je worden opgestuurd. Dit gebeurt ongeveer 8 tot 12 weken na de geboorte.

DNA afname
Vanaf 1 juni 2014 is DNA afname van de ouderdieren en hun pups verplicht gesteld door de Raad van Beheer. Dit geeft de pupkoper de garantie dat de opgegeven ouders ook de daadwerkelijke ouders zijn. Kloppen de gegevens niet, dan krijgen de pups geen stambomen.

Eigendomsoverdracht
Op de stamboom wordt geen naam van de eigenaar meer geprint. In plaats daarvan is er een registratiebewijs. Je krijgt van de chipper een “aanvraagformulier registratiebewijs”. Deze formulieren worden door de chipper bij jou achtergelaten. Hierop staan de op dat moment bekende gegevens van de pups.
Als eigenaar/fokker sta jij op deze aanvraagformulieren vermeld. Deze formulieren zijn 6 maanden geldig. Je bent verplicht elk formulier (ook van de pups die je zelf houdt) binnen 6 maanden om te zetten in een definitief registratiebewijs. Bij de eigendomsoverdracht van de pup worden de gegevens van de nieuwe eigenaar ingevuld op dit registratiebewijs. Vervolgens ondertekenen zowel de nieuwe als de oude eigenaar het bewijs dat je daarna naar de Raad van Beheer opstuurt. De nieuwe eigenaar ontvangt een nieuw registratiebewijs van de RvB met daarop zijn eigen naam. Die eerste zogenaamde ´herregistratie´ van fokker naar koper is gratis. De verantwoording voor de herregistratie ligt bij de fokker.Stamboom NHSB ShalaLet op: de eerste registratie is gratis. Dit geldt alleen voor de wisseling van ‘aanvraagformulier registratiebewijs’ naar het eerste ‘registratiebewijs’! Als je de honden eerst allemaal op jouw naam laat registreren via het opsturen van het “aanvraagformulier registratiebewijs” dan is dat al de eerste registratie. Je kunt dus beter wachten met het opsturen van het ‘aanvraagformulier registratiebewijs’ totdat de pupkopers bekend zijn. Dit moet je binnen 6 maanden doen, maar het scheelt wel kosten voor de pupkoper.

Hulp bij verkoop
De AVLS helpt haar leden bij het vinden van kopers door de nesten te melden op de website en er aandacht aan te besteden in het clubblad. Jij beslist altijd zélf aan wie je jouw pups verkoopt. Van beide ouderdieren moet je een kopie van de stamboom aan de AVLS mailen en kopieën van alle gezondheidscertificaten. Kun je een van deze certificaten niet overhandigen, dan voldoet het nest niet aan het Verenigingsfokreglement. De AVLS zal dat bij de vermelding van het nest meedelen.

Voorbeeld koopovereenkomst
Je bent uiteraard vrij om je eigen koopcontract te gebruiken. Je kunt hier een voorbeeld van een koopovereenkomst downloaden, die zo goed mogelijk de rechten en plichten van beide partijen regelt.

Download hier een voorbeeld van een koopovereenkomst.

Trots
Als je er alles aan hebt gedaan om het allemaal goed te laten verlopen en er gaat toch iets mis, dan hoef je je dat echt niet persoonlijk aan te trekken. De praktijk is soms weerbarstiger dan we denken. Maar als alles goed is gegaan, is een nest Saarlooswolfhondpups een prachtige ervaring die je niet snel zult vergeten. Je kunt na afloop apetrots zijn op jezelf en ook op het feit dat je een mooie bijdrage aan het ras hebt geleverd. En dat is onbetaalbaar!dsca_3319