De samenwerkende Nederlandse Hondenrassen meldt dat er dit jaar bij gebrek aan een sponsor het rashondendorp op Animal Event geen doorgang vindt. Dit betekent dat ook de AVLS niet op Animal Event aanwezig zal zijn. Bekeken wordt of er mogelijkheden zijn om in 2021 het rashondendorp weer terug te krijgen.