In het boek ‘Verrassende Nederlandse Hondenrassen’ uitgegeven ter gelegenheid van de aanstaande World Dog Show, staan in het deel over de Saarlooswolfhond nogal wat fouten. De Raad van Beheer heeft de AVLS laten weten het zeer te betreuren dat een passage in het boek is opgenomen, waarin de auteur schrijft dat de NVSWH onze fokkers verwijt onzorgvuldig te fokken.

De letterlijke tekst in het boek: “De NVSWH verwijt de AVLS dat zij, in het verleden, al kruisingen hebben toegepast, waardoor het juiste type verloren dreigt te gaan. Hun argument is dat de Saarlooswolfhonden, die zijn gefokt onder auspiciën van de AVLS, steeds meer gaan lijken op de ‘Tsjechoslowaakse Wolfhond’ of soms op een ‘Duitse Herdershond.”

Dit is een misleidende en onjuiste tekst over onze fokkers. De Raad was het volkomen eens met ons ongenoegen daarover en heeft de tekst aldus gecorrigeerd: “De AVLS heeft (als enige rasvereniging van Saarlooswolfhonden) meteen na oprichting DNA van alle fokdieren afgenomen en opgeslagen. De verwijten vanuit de NVSWH dateren van voor de oprichting van de AVLS in 2006 en waren niet tegen de AVLS gericht.”

Andere fouten en slordigheden van de auteur betreffende het boek ‘Een hond in wolfskleren’ en de Saarlooswolfhond (13 in totaal) zijn ook door de Raad van Beheer gecorrigeerd. De correcties zullen met extra pagina’s aan het boek worden toegevoegd. In volgende drukken zal de Raad van Beheer deze teksten opnemen, zowel in de Nederlandse als de Engelse versie. De correcties zijn op de website van de Raad van Beheer gepubliceerd in het nieuwsoverzicht. Ze zijn hier te downloaden en zullen aan de kopers van reeds geleverde boeken worden gemaild. Ook zal het blad RAADAR van de Raad van Beheer er aandacht aan besteden.