De “12 maanden regel” wordt vanaf 1 januari 2018 gewijzigd in het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG). Dit heeft ook gevolgen voor het Verenigingsfokreglement (VFR). Artikel 3.5 van het VFR zal dan ook gewijzigd worden. De nieuwe tekst luidt: “Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte. De wijziging behoeft ingevolge artikel 1.3 van het VFR niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.