De AVLS was op zaterdag 23 maart aanwezig op een bijeenkomst in Barneveld op uitnodiging van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Deze stichting is een koepelorganisatie voor fokkers van zeldzame en oorspronkelijke Nederlandse rassen. Daaronder valt ook de Saarlooswolfhond als onderdeel van onze cultuurgeschiedenis en identiteit. We konden waardevolle nieuwe contacten leggen, bijvoorbeeld met de directeur van het Centrum voor Genetische Bronnen in Nederland (CGN) van de Universiteit Wageningen.