Tijdens tijdens de jaarvergadering op 28 april jl. werd Ineke Pompen door de leden benoemd tot nieuwe voorzitter van de AVLS. Zij volgt scheidend voorzitter Gerrie Pols op. Reinier van Wattum werd benoemd in het bestuur. De statuten, het huishoudelijk reglement en het verenigingsfokreglement werden aangepast en zullen binnenkort worden gepubliceerd.