Binnen het outcrossprogramma van de AVLS is tot nu toe gebruikt gemaakt van het inkruisen van F.C.I. erkende rassen. Nu willen we ook van de gelegenheid gebruik maken om zogenaamde “look-a-likes” via aankeuring in te kruisen om de genenpool van de Saarlooswolfhond te vergroten. Onder look-a-likes wordt ook verstaan honden van een niet-F.C.I. erkend ras die op de Saarlooswolfhond lijken.

Hiervoor is door de AVLS een speciaal beleid ontwikkeld dat is goedgekeurd door de Raad van Beheer, het overkoepelende orgaan voor de kynologie. De eigenaar van een hond die sterk op een Saarlooswolfhond lijkt en de hond graag in de fokkerij van het  outcrossproject wil inzetten, heeft nu de mogelijkheid om zijn/haar hond aan te laten keuren. Mocht de hond aan alle eisen voldoen dan kan de hond (reu of teef) een bijdrage leveren aan het in stand houden van de Saarlooswolfhond.

Bij voldoende aanmeldingen zal op 12 november 2017 de eerste aankeuring plaatsvinden op het terrein van de de Utrechtse Rashonden Vereniging. (zie de evenementenkalender rechter kolom). De aankeuring zal worden gedaan door twee rasspecialisten, keurmeesters van de Saarlooswolfhond: mevr. Erica Bakker en dhr. Jan Ebels.  De aankeuringsprocedure hier downloaden.  De hond aanmelden kan hier. Voor vragen kan het contactformulier gebruikt worden.