De Raad van Beheer startte eind november 2015 de publiekscampagne om de rashond te promoten onder de titel: ‘Waarom een stamboomhond?’ De Stichting Dier & Recht diende daarop een klacht in bij de Reclame Code Commissie. De Stichting vond de campagne o.a. misleidend voor het publiek. Eind mei wees de RCC de klacht af, omdat volgens de commissie geen sprake was van misleiding in de zin van de Nederlandse Reclame Code. Van onjuiste informatie was volgens de commissie ook geen sprake en het ontbrak niet aan belangrijke informatie in de campagne. De Raad van Beheer heeft, naar het oordeel van de RCC, het recht haar mening over stamboomhonden aan te prijzen in een publieks gerichte campagne.