De inschrijving voor de AVLS kampioensclubmatch is geopend. De KCM zal worden gehouden op zondag 16 september 2018 onder auspiciën van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De keurmeesters zijn de heer R. Doedijns voor de reuen en mw. A. Schellekens voor de teven. De inschrijving sluit op 27 augustus 2018. Na deze datum worden geen inschrijvingen meer in behandeling genomen.