Dekmeldingen2022-10-27T11:40:44+02:00

Verwachte nesten

Hieronder zie je de nesten die we binnenkort verwachten. Neem zelf contact op met de fokker als je geïnteresseerd bent in een pupje. Check met de fokker ook alle gegevens van de honden.

Asgard x Consho

De AVLS kreeg bericht van Mégane Gebhart dat Asgard (Let’s Go to Asgard Ookami Kodomo) op 6 september is gedekt door Consho (Silva Amica’s Kajos Consho ). Bij een succesvolle dekking worden de pups rond 8 november verwacht..

De reu: Silva Amica’s Kajos Consho (Consho), NHSB 3122929 , Geb.datum 13-05-2018, Wolfsgrauw, HD A, ED Vrij, ECVO vrij op alle punten (01-09-2021), Dwerggen vrij, DM vrij . MyDogDna GHI 98.

De teef: Let’s go to Asgard Ookami Kodomo, (Asgard), LOF 1355/273, Geb. datum 03-07-2015, bosbruin, ECVO vrij op alle punten 11-2020, DM drager, Dwerggen drager, HD A, MyDogDna GHI 93. NB: Het ECVO onderzoek is in Frankrijk 2 jaar geldig.
september 13th, 2022|Categories: Dekmeldingen|

Aurora x Chakka

De AVLS kreeg bericht van fokster Sylvia Schouwenaars dat op 30 mei Aurora v.d. Staats-Spaanse Linie (roepnaam Aurora, F3 outcross ZWH) is gedekt door Hadi Chakka v.d. Scheldeschorre, roepnaam Chakka. Als de dekking succesvol is, worden de pups eind juli/begin augustus verwacht. Het nest maakt deel uit van het outcrossprogramma. De pups zullen een volledige stamboom ontvangen.

De reu: Naam: Hadi Chakka v.d. Scheldeschorre (roepnaam Chakka), Kleur: Wolfsgrauw, Geboren 24-03-2014, Stamboeknummer: NHSB 2959295, ECVO 21-06-2022 cornea dystrofy (CD) niet vrij, alle andere punten vrij, Dwerggroei vrij, Degeneratieve Myelopathie drager, HD A, ED vrij, Patella vrij. MyDogDna Genetische diversiteit 26.4

De teef: Naam Aurora v.d. Staats-Spaanse Linie, roepnaam Aurora, kleur: Wolfsgrauw, Geboren 17-07-2019, Stamboeknummer: Bijl. G-2-3166957, ECVO, vrij op alle punten 11-08-2021, Dwerggroei vrij, Degeneratieve Myelopathie vrij, HD A en ED vrij. MyDogDna Genetische diversiteit 31.1
juni 2nd, 2022|Categories: Dekmeldingen, ZWH|

Zazou x Sam

We zijn blij te kunnen melden dat Zazou op 6 mei is gedekt door Sam. Als de dekking gelukt is verwacht fokster Audry Wennekers de pups rond 8 juli. De dekking voldoet niet aan artikel 2.5 van het verenigingsfokreglement: “Een reu mag maximaal 1 geslaagde dekking per 12 maanden verrichten.”

De reu: Accidentally In Love Lazy Days , Sam, wolfsgrauw, geboortedatum: 24-05-2015, Stamboeknummer: NHSB 3006062 , ECVO uitslag: vrij op alle punten 07-10-2021, ED: vrij, DM: vrij, Dwerggroei: vrij door afstamming, HD: A

De teef: Bree-Zazou Loup Hivernal, Zazou, wolfsgrauw, geboortedatum: 13-12-2016, stamboeknummer: NHSB 3116505, ECVO uitslag: vrij op alle punten 7-7-2021 DM en Dwerggroei vrij, HD:A

mei 9th, 2022|Categories: Dekmeldingen|

Oona x Sam

De AVLS kreeg bericht van fokster Naomi de Boer dat Salo (roepnaam Oona) op donderdag 24 maart is gedekt door de reu Accidentally In Love Lazy Days (roepnaam Sam). De pups worden rond 26 mei verwacht.

De reu: Accidentally In Love Lazy Days , Sam, wolfsgrauw, geboortedatum: 24-05-2015, Stamboeknummer: NHSB 3006062 , ECVO uitslag: vrij op alle punten 07-10-2021, ED: vrij, DM: vrij, Dwerggroei: vrij door afstamming, HD: A

De teef: Salo, roepnaam Oona, wolfsgrauw, geboortedatum: 26-06-2017, Stamboeknummer: NHSB 3090559, ECVO uitslag, op alle andere punten vrij 18-11-2021, ED: vrij (schriftelijke verklaring dierenarts), DM: drager. Dwerggroei: drager, HD:A.
maart 24th, 2022|Categories: Dekmeldingen|

Merel x Moby

Sol-Kadin v.d. Kilstroom (roepnaam Merel, F2 uit de outcross met de Working Husky) is gedekt door Moby (F2 uit de outcross met de Zwitserse Witte Herder). Een echo liet 6 à 7 pups zien, de pups worden rond 20 mei verwacht. Het nestje maakt deel uit van ons outcrossprogramma. Alle pups zijn besproken.

De reu: Moby, Bijl. G-1 3051244, geb. datum 13-07-2016, wolfsgrauw, ECVO op alle punten vrij 09-03-2022, DM vrij, Dwerggen vrij, HD A. ED vrij(schriftelijke verklaring arts).

De teef: Sol-Kadin v.d. Kilstroom, roepnaam Merel NHSB BIJL.G-1- 3154923, geb. datum 13-04-2019, wolfsgrauw, ECVO op alle punten vrij d.d. 29-04-2021, DM vrij, Dwerggen vrij, HD A. ED vrij (schriftelijke verklaring arts).
maart 18th, 2022|Categories: Dekmeldingen, Working Husky, ZWH|

Mana x Quinn

De AVLS kreeg bericht van Mégane Gebhart dat Odinblood Managarm des Terres du Valhalla (Mana) op 10 maart is gedekt door Chumani’s Quinn Xilan (Quinn). Bij een succesvolle dekking worden de pups rond half mei verwacht.

De reu: Chumani’s Quinn Xilan,  VDH 18/091 00788, Geb. datum 28-11-2018, Bosbruin, HD A, ED –, ECVO alle punten vrij 12-07-2021, DM vrij (test), Dwerggen vrij (door afstamming).
De teef: Odinblood Managarm des Terres du Valhalla, Reg. Nr.LOF 1846, Geb. datum 02-06-2018, Wolfsgrauw, HD A, ED –, ECVO op alle punten vrij 27-11-2021, Dwerggen Vrij, DM Drager, MDD GHI 97
maart 11th, 2022|Categories: Dekmeldingen|

Maska x Cody

We kregen bericht dat op 20 januari Maska is gedekt door Cody.  Een echo heeft inmiddels bevestigd dat Maska  drachtig is. De pupjes worden eind maart verwacht. Alle pups hebben een baasje gevonden.

De reu: Beer, (Cody), geb. 26-06-2017, NHSB 3090557 , Wolfsgrauw, ECVO vrij op alle punten (14-05-2021), DM vrij, Dwerggen vrij, HD-A, ED vrij (schriftelijke verklaring dierenarts)

De teef: Karolottes Megan Noah (Maska), geb. 09-09-2016, NHSB 3056561 , Wolfsgrauw, ECVO vrij op alle punten (15-09-2021), DM vrij, Dwerggen vrij, HD-A.

januari 24th, 2022|Categories: Dekmeldingen|

Pip x Loki

We kregen bericht dat Aida (Pip) is gedekt door Kalyke (Loki). Zoals het er nu naar uitziet is de dekking succesvol. De pups worden voor de Kerstdagen verwacht. De dekking maakt deel uit van het outcrossprogramma. Je kunt dus gevraagd worden later een nestje met een teef te fokken of een reu uit dit nest later in te zetten. Alle pups zijn besproken.

De reu: Kalyke, (Loki), geb. 28-06-2017, NHSB 3089385, Wolfsgrauw, ECVO vrij op alle punten (27-10-2021), DM drager, Dwerggen drager, HD-A, ED vrij.

De teef: Aida (Pip) , geb. 20-07-2018, NHSB Bijl. G-1- 3128911, Wolfsgrauw, ECVO vrij op alle punten (4-11-2021), DM vrij, Dwerggen vrij, HD-A, ED vrij (schriftelijke verklaring arts).

november 5th, 2021|Categories: Dekmeldingen, Lookalikes|

Yiska x Brego

De AVLS kreeg bericht van Belinda Mokveld dat op zondag 12 september Charon (Yiska) is gedekt door Sir Brego van de Zevenhuizerplas (Brego). Als de dekking succesvol is, worden de pups rond half november verwacht. Alle pups zijn besproken.

De reu: Sir Brego van de Zevenhuizerplas, (Brego), geb. 1-12-2014, NHSB 2988022, Wolfsgrauw, ECVO vrij op alle punten (4-8-2021), DM vrij, Dwerggen drager, HD-A, ED vrij (schriftelijke verkl. da).

De teef: Charon (Yiska) , geb. 25-06-2017, NHSB 3089389, Wolfsgrauw, ECVO vrij op alle punten (24-6-2021), DM vrij, Dwerggen vrij, HD-A, ED vrij.

september 20th, 2021|Categories: Dekmeldingen|

Grace x Thorgal

Op vrijdag 10 september is Miyax Grace Kelly gedkt door Byela van Riva Odin Thorgal.  Een echo heeft later uitgewezen dat Grace helaas niet drachtig is.

De reu: Byela van Riva Odin Thorgal (roepnaam Thorgal), geb. datum 08-11-2011, Wolfsgrauw,  NHSB 2860386, DM: drager, Dwerggen: vrij, E.C.V.O : vrij op alle punten 26-03-2021, HD: A, ED: vrij.

De teef: Miyax Grace Kelly (roepnaam Grace), geb. datum 30-05-2017 , bosbruin, NHSB 3100382, DM vrij, Dwerggen vrij, E.C.V.O. vrij op alle punten 08-12-2020, HD A. ED vrij. MyDogDna GHI 100, Embark.

september 11th, 2021|Categories: Dekmeldingen|

Frekki x Schuri

Op 24 juli is Frekki ( Lapponie de Louba Tar ) gedekt door Schuri (Ckuruk Schurki Wakanda Tachunga). De pups worden eind september verwacht. De ECVO rapporten zijn verlopen. De ECVO hanteert een termijn van 1 jaar, de Franse rasvereniging hanteert een termijn van 2 jaar.

De reu:  Ckuruk Schurki Wakanda Tachunga, roepnaam Schuri, Kleur: wolfsgrauw, Geboortedatum: 27-01-2016, Stamboek nummer : VDH 16/091 00637, ECVO: Op alle punten vrij 31-01-2020, ED: niet getest, DM: vrij, Dwerggroei: vrij, HD: A/A.

De teef: Lapponie de Louba Tar (Frekki) Kleur: wolfsgrauw, Geboortedatum; 05-11-2014, Stamboek nummer LOF 1684/286, ECVO: op alle punten vrij  21-09-2019, ED: niet getest, DM: vrij, Dwerggroei: drager, HD: A/A.

juli 26th, 2021|Categories: Dekmeldingen|

Leela x Harold

Op 1 april heeft een dekking plaatsgevonden tussen Leela (Ailein Fleur Rosenwolf) en Harold (Harold Louis de in Fine Mundi). Als de dekking succesvol is worden de pups begin juni verwacht. Alle pups zijn al besproken.

De reu: Harold Louis de in Fine Mundi (Harold), CMKU/SAV/249/17/19, Geb.datum 22-12-2017, Wolfsgrauw, HD A, ED Vrij, ECVO vrij op alle punten 25-3-2021, Dwerggen vrij, DM vrij . MyDogDna GHI 99.

De teef: Ailein Fleur Rosenwolf (Leela), CMKU/SAV/107/15/17, Geb. datum 15-04-2015, Bosbruin, ECVO vrij op alle punten 18-3-2021, ED vrij, DM vrij, Dwerggen drager, HD A/B, MyDogDna GHI 100.

april 1st, 2021|Categories: Dekmeldingen|

Asgard x Kami

Op 24 februari heeft een dekking plaatsgevonden tussen Asgard (Let’s Go to Asgard Ookami Kodomo ) en Kami (Jon Snow Kami van de Zevenhuizerplas). Als de dekking succesvol is worden de pups eind april verwacht.

De reu: Jon Snow Kami van de Zevenhuizerplas (Kami), NHSB 3080100, Geb.datum 23-04-2017, Wolfsgrauw, HD A, ED Vrij (schriftelijke verklaring DA), ECVO vrij op alle punten (10-10-2020), Dwerggen vrij, DM vrij . MyDogDna GHI 93.

De teef: Let’s go to Asgard Ookami Kodomo, (Asgard), LOF 1355/273, Geb. datum 03-07-2015, bosbruin, ECVO vrij op alle punten 11-2020, DM drager, Dwerggen drager, HD A, MyDogDna GHI 93.

februari 26th, 2021|Categories: Dekmeldingen|

Grace x Ghost

Op dinsdag 2 februari werd  Miyax Grace Kelly , roepnaam Grace, gedekt door de reu Ghost, hij is een aangekeurde  Amerikaanse Wolfhond x Husky . De dekking valt onder het outcrossproject van de AVLS. De pups, worden rond 6 april verwacht. Het gaat hier om een dekking met een aangekeurde hond binnen het AVLS outcrossproject. Ghost is in geschreven in de hulpboeken van het stamboek (G-0) De pups worden ook ingeschreven in het stamboek (G-1).  Pupkopers dienen er rekening mee te houden dat er in het kader van het outcrossproject voorwaarden zijn verbonden aan het op latere leeftijd fokken met deze pups. Verwachte COI (Coefficient of Inbreeding) van het nest is 1% (berekend door EMBARK).

Een echo heeft uitgewezen dat Grace niet drachtig is.

De reu: Ghost , NHSB Bijl. G-0 3175848 , geb. datum 28-04-2016 , wolfsgrauw, ECVO 29-01-2021 vrij op alle punten, DM vrij, Dwerggen vrij, HD A. ED vrij, Embark.

De teef: Miyax Grace Kelly, NHSB 3100382 , geb. datum 30-05-2017 , bosbruin, ECVO vrij op alle punten d.d. 08-12-2020, DM vrij, Dwerggen vrij, HD A. ED vrij. MyDogDna GHI 100, Embark
februari 2nd, 2021|Categories: Dekmeldingen|

Emani x Horzel

We ontvingen bericht dat op zondag 13 december Emani, 1e generatie outcross Northern Inuit Dog x Saarlooswolfhond is gedekt door Koning Horzel v.d. Zevenhuizerplas.

De reu: Koning Horzel v.d. Zevenhuizerplas , NHSB 2929868, geb. datum 2-07-2013, wolfsgrauw, ECVO vrij op alle punten d.d. 09-12-2020, DM vrij, Dwerggen vrij, HD A. ED vrij(schriftelijke verklaring arts)

De teef: Emani, NHSB BIJL.G-1-3128910 , geb. datum 20-07-2018, wolfsgrauw, ECVO vrij op alle punten d.d. 15-08-2020, DM vrij, Dwerggen vrij, HD A. ED vrij (schriftelijke verklaring arts). MyDogDna GHI 118.

Emani is in geschreven in de hulpboeken van het stamboek (G-1). De pups worden ingeschreven in het stamboek G-2. Als de dekking succesvol is wordt het nest rond 14 februari 2021 verwacht. Pupkopers dienen er rekening mee te houden dat er voorwaarden zijn verbonden aan het op latere leeftijd fokken met deze pups. Alle pups zijn besproken.

december 13th, 2020|Categories: Dekmeldingen, Lookalikes|
Ga naar de bovenkant