Dekmeldingen2022-10-27T11:40:44+02:00

Verwachte nesten

Hieronder zie je de nesten die we binnenkort verwachten. Neem zelf contact op met de fokker als je geïnteresseerd bent in een pupje. Check met de fokker ook alle gegevens van de honden.

Mana x Quinn

De AVLS kreeg bericht van Mégane Gebhart dat Odinblood Managarm des Terres du Valhalla (Mana) op 10 maart is gedekt door Chumani’s Quinn Xilan (Quinn). Bij een succesvolle dekking worden de pups rond half mei verwacht.

De reu: Chumani’s Quinn Xilan,  VDH 18/091 00788, Geb. datum 28-11-2018, Bosbruin, HD A, ED –, ECVO alle punten vrij 12-07-2021, DM vrij (test), Dwerggen vrij (door afstamming).
De teef: Odinblood Managarm des Terres du Valhalla, Reg. Nr.LOF 1846, Geb. datum 02-06-2018, Wolfsgrauw, HD A, ED –, ECVO op alle punten vrij 27-11-2021, Dwerggen Vrij, DM Drager, MDD GHI 97
maart 11th, 2022|Categories: Dekmeldingen|

Maska x Cody

We kregen bericht dat op 20 januari Maska is gedekt door Cody.  Een echo heeft inmiddels bevestigd dat Maska  drachtig is. De pupjes worden eind maart verwacht. Alle pups hebben een baasje gevonden.

De reu: Beer, (Cody), geb. 26-06-2017, NHSB 3090557 , Wolfsgrauw, ECVO vrij op alle punten (14-05-2021), DM vrij, Dwerggen vrij, HD-A, ED vrij (schriftelijke verklaring dierenarts)

De teef: Karolottes Megan Noah (Maska), geb. 09-09-2016, NHSB 3056561 , Wolfsgrauw, ECVO vrij op alle punten (15-09-2021), DM vrij, Dwerggen vrij, HD-A.

januari 24th, 2022|Categories: Dekmeldingen|

Pip x Loki

We kregen bericht dat Aida (Pip) is gedekt door Kalyke (Loki). Zoals het er nu naar uitziet is de dekking succesvol. De pups worden voor de Kerstdagen verwacht. De dekking maakt deel uit van het outcrossprogramma. Je kunt dus gevraagd worden later een nestje met een teef te fokken of een reu uit dit nest later in te zetten. Alle pups zijn besproken.

De reu: Kalyke, (Loki), geb. 28-06-2017, NHSB 3089385, Wolfsgrauw, ECVO vrij op alle punten (27-10-2021), DM drager, Dwerggen drager, HD-A, ED vrij.

De teef: Aida (Pip) , geb. 20-07-2018, NHSB Bijl. G-1- 3128911, Wolfsgrauw, ECVO vrij op alle punten (4-11-2021), DM vrij, Dwerggen vrij, HD-A, ED vrij (schriftelijke verklaring arts).

november 5th, 2021|Categories: Dekmeldingen, Lookalikes|

Yiska x Brego

De AVLS kreeg bericht van Belinda Mokveld dat op zondag 12 september Charon (Yiska) is gedekt door Sir Brego van de Zevenhuizerplas (Brego). Als de dekking succesvol is, worden de pups rond half november verwacht. Alle pups zijn besproken.

De reu: Sir Brego van de Zevenhuizerplas, (Brego), geb. 1-12-2014, NHSB 2988022, Wolfsgrauw, ECVO vrij op alle punten (4-8-2021), DM vrij, Dwerggen drager, HD-A, ED vrij (schriftelijke verkl. da).

De teef: Charon (Yiska) , geb. 25-06-2017, NHSB 3089389, Wolfsgrauw, ECVO vrij op alle punten (24-6-2021), DM vrij, Dwerggen vrij, HD-A, ED vrij.

september 20th, 2021|Categories: Dekmeldingen|

Grace x Thorgal

Op vrijdag 10 september is Miyax Grace Kelly gedkt door Byela van Riva Odin Thorgal.  Een echo heeft later uitgewezen dat Grace helaas niet drachtig is.

De reu: Byela van Riva Odin Thorgal (roepnaam Thorgal), geb. datum 08-11-2011, Wolfsgrauw,  NHSB 2860386, DM: drager, Dwerggen: vrij, E.C.V.O : vrij op alle punten 26-03-2021, HD: A, ED: vrij.

De teef: Miyax Grace Kelly (roepnaam Grace), geb. datum 30-05-2017 , bosbruin, NHSB 3100382, DM vrij, Dwerggen vrij, E.C.V.O. vrij op alle punten 08-12-2020, HD A. ED vrij. MyDogDna GHI 100, Embark.

september 11th, 2021|Categories: Dekmeldingen|

Frekki x Schuri

Op 24 juli is Frekki ( Lapponie de Louba Tar ) gedekt door Schuri (Ckuruk Schurki Wakanda Tachunga). De pups worden eind september verwacht. De ECVO rapporten zijn verlopen. De ECVO hanteert een termijn van 1 jaar, de Franse rasvereniging hanteert een termijn van 2 jaar.

De reu:  Ckuruk Schurki Wakanda Tachunga, roepnaam Schuri, Kleur: wolfsgrauw, Geboortedatum: 27-01-2016, Stamboek nummer : VDH 16/091 00637, ECVO: Op alle punten vrij 31-01-2020, ED: niet getest, DM: vrij, Dwerggroei: vrij, HD: A/A.

De teef: Lapponie de Louba Tar (Frekki) Kleur: wolfsgrauw, Geboortedatum; 05-11-2014, Stamboek nummer LOF 1684/286, ECVO: op alle punten vrij  21-09-2019, ED: niet getest, DM: vrij, Dwerggroei: drager, HD: A/A.

juli 26th, 2021|Categories: Dekmeldingen|

Leela x Harold

Op 1 april heeft een dekking plaatsgevonden tussen Leela (Ailein Fleur Rosenwolf) en Harold (Harold Louis de in Fine Mundi). Als de dekking succesvol is worden de pups begin juni verwacht. Alle pups zijn al besproken.

De reu: Harold Louis de in Fine Mundi (Harold), CMKU/SAV/249/17/19, Geb.datum 22-12-2017, Wolfsgrauw, HD A, ED Vrij, ECVO vrij op alle punten 25-3-2021, Dwerggen vrij, DM vrij . MyDogDna GHI 99.

De teef: Ailein Fleur Rosenwolf (Leela), CMKU/SAV/107/15/17, Geb. datum 15-04-2015, Bosbruin, ECVO vrij op alle punten 18-3-2021, ED vrij, DM vrij, Dwerggen drager, HD A/B, MyDogDna GHI 100.

april 1st, 2021|Categories: Dekmeldingen|

Asgard x Kami

Op 24 februari heeft een dekking plaatsgevonden tussen Asgard (Let’s Go to Asgard Ookami Kodomo ) en Kami (Jon Snow Kami van de Zevenhuizerplas). Als de dekking succesvol is worden de pups eind april verwacht.

De reu: Jon Snow Kami van de Zevenhuizerplas (Kami), NHSB 3080100, Geb.datum 23-04-2017, Wolfsgrauw, HD A, ED Vrij (schriftelijke verklaring DA), ECVO vrij op alle punten (10-10-2020), Dwerggen vrij, DM vrij . MyDogDna GHI 93.

De teef: Let’s go to Asgard Ookami Kodomo, (Asgard), LOF 1355/273, Geb. datum 03-07-2015, bosbruin, ECVO vrij op alle punten 11-2020, DM drager, Dwerggen drager, HD A, MyDogDna GHI 93.

februari 26th, 2021|Categories: Dekmeldingen|

Grace x Ghost

Op dinsdag 2 februari werd  Miyax Grace Kelly , roepnaam Grace, gedekt door de reu Ghost, hij is een aangekeurde  Amerikaanse Wolfhond x Husky . De dekking valt onder het outcrossproject van de AVLS. De pups, worden rond 6 april verwacht. Het gaat hier om een dekking met een aangekeurde hond binnen het AVLS outcrossproject. Ghost is in geschreven in de hulpboeken van het stamboek (G-0) De pups worden ook ingeschreven in het stamboek (G-1).  Pupkopers dienen er rekening mee te houden dat er in het kader van het outcrossproject voorwaarden zijn verbonden aan het op latere leeftijd fokken met deze pups. Verwachte COI (Coefficient of Inbreeding) van het nest is 1% (berekend door EMBARK).

Een echo heeft uitgewezen dat Grace niet drachtig is.

De reu: Ghost , NHSB Bijl. G-0 3175848 , geb. datum 28-04-2016 , wolfsgrauw, ECVO 29-01-2021 vrij op alle punten, DM vrij, Dwerggen vrij, HD A. ED vrij, Embark.

De teef: Miyax Grace Kelly, NHSB 3100382 , geb. datum 30-05-2017 , bosbruin, ECVO vrij op alle punten d.d. 08-12-2020, DM vrij, Dwerggen vrij, HD A. ED vrij. MyDogDna GHI 100, Embark
februari 2nd, 2021|Categories: Dekmeldingen|

Emani x Horzel

We ontvingen bericht dat op zondag 13 december Emani, 1e generatie outcross Northern Inuit Dog x Saarlooswolfhond is gedekt door Koning Horzel v.d. Zevenhuizerplas.

De reu: Koning Horzel v.d. Zevenhuizerplas , NHSB 2929868, geb. datum 2-07-2013, wolfsgrauw, ECVO vrij op alle punten d.d. 09-12-2020, DM vrij, Dwerggen vrij, HD A. ED vrij(schriftelijke verklaring arts)

De teef: Emani, NHSB BIJL.G-1-3128910 , geb. datum 20-07-2018, wolfsgrauw, ECVO vrij op alle punten d.d. 15-08-2020, DM vrij, Dwerggen vrij, HD A. ED vrij (schriftelijke verklaring arts). MyDogDna GHI 118.

Emani is in geschreven in de hulpboeken van het stamboek (G-1). De pups worden ingeschreven in het stamboek G-2. Als de dekking succesvol is wordt het nest rond 14 februari 2021 verwacht. Pupkopers dienen er rekening mee te houden dat er voorwaarden zijn verbonden aan het op latere leeftijd fokken met deze pups. Alle pups zijn besproken.

december 13th, 2020|Categories: Dekmeldingen, Lookalikes|

Nihal x Athos

Giada Passerotti van kennel I lupi di San Francesco meldde dat Chumani’s Phoebe Nihal Eoywn drachtig is. De vader is Cheb dei Lupi di Anubi Athos. De pups worden rond 9 november verwacht. Alle pups zijn besproken.

De reu: Cheb dei Lupi di Anubi Athos (Athos), Wolfsgrauw, Geb. datum 23-03-2016, Stamboeknr: ROI 16/74250, ECVO, 03-09-2020 vrij op alle punten, Dwerggroei vrij, DM vrij, HD A, ED vrij. MyDogDna GHI 93

De teef: Chumani’s Phoebe Nihal Eoywn (Nihal), Wolfsgrauw, Geb. datum 14/10/2017, Stamboeknr: VDH 17/091 00729, ECVO 03-09-2020 vrij op alle punten, Dwerggroei vrij, DM vrij,  HD A, ED vrij. MyDogDna GHI 94.

oktober 31st, 2020|Categories: Dekmeldingen|

Ziva x Viggo

De AVLS kreeg een dekmelding van Philine Bos. Ziva werd gedekt door de outcrossreu Viggo.  Een echoscan heeft uitgewezen dat Ziva drachtig is van minstens 8 pups. De pups worden in de 2e week van december verwacht. Het betreft hier een nest in het kader van het outcrossprogramma van de AVLS. Er zijn voorwaarden verbonden aan het op latere leeftijd fokken met de pups. Alle pups zijn al besproken.

De reu: Viggo-Kadin van de Kilstroom, Wolfsgrauw, Geb. datum 17-02-2018, Stamboeknr: BIJL.G-0- 3112036 , ECVO, 29-01-2020 vrij op alle punten, Dwerggroei vrij, DM vrij, HD A, ED vrij (schriftelijke verklaring arts). MyDogDna GHI 123

De teef: Ziva, Bosbruin , Geb. datum 09-04-2014, Stamboeknr: NHSB 2961541, ECVO 05-06-2020, distichiasis, verder vrij op alle punten, Dwerggroei vrij, Degeneratieve Myelopathie drager, HD A.

oktober 9th, 2020|Categories: Dekmeldingen, Noorse Elandhond|

Diamond x Inti

De AVLS kreeg een dekmelding van Wil Vloeimans. Diamond (Megina) werd op 3 oktober gedekt door Jamie Malik v.d. Zevenhuizerplas. Als de dekking succesvol is worden de pups in de 1e week van december verwacht.

Naschrift: Een  echo heeft uitgewezen dat Diamond niet drachtig is.

De reu: Jamie Malik van de Zevenhuizerplas (roepnaam Inti), Bosbruin, Geb. datum 23-04-2017, Stamboeknr: NHSB 3080099, ECVO vrij op alle punten 02-10-2020, ED vrij (verklaring dierenarts) DM vrij, Dwerggroei vrij HD A.

De teef: Diamond (roepnaam Megina) Wolfsgrauw, Geb. datum 23-06-2012, Stamboeknr: NSHB 2888319, ECVO vrij op alle punten 02-10-2020, Dwergroei drager, Degeneratieve Myelopathie drager, HD A.

oktober 9th, 2020|Categories: Dekmeldingen|

Namia x Dexter

De AVLS kreeg bericht van Jana Rosenbergová dat Namia is gedekt door Dexter. De dracht is bevestigd en de pups worden rond 13 november verwacht. De reu voldoet niet aan artikel 4.2 van het VFR van de AVLS (onderzoek ED). Alle pups hebben een baasje gevonden.

De reu: Lobo’s Legend Donovan Dexter (roepnaam Dexter), Wolfsgrauw, geb. datum 25-03-2018, Stamboek nr.: VDH18/09100740, ECVO vrij 27-7-2020, ED niet onderzocht, DM drager, Dwerggroei vrij, HD A1, MyDogDNA 103

De teef: Blue Niada Namia Rosenwolf (roepnaam Niada), Bosbruin, geb.datum 10-07-2016 Stamboek nr. CMKU/SAV/171/16, ECVO 28-5-2020 vrij op alle punten, ED vrij, DM vrij, Dwerggroei drager, HD A, MyDogDNA 99

oktober 6th, 2020|Categories: Dekmeldingen|

Lily x Navarre

De AVLS kreeg bericht van fokker Richard Jones dat Lily is gedekt door Navarre Bij een succesvolle dekking worden de pups op 19 oktober verwacht. De reu voldoet niet aan artikel 2.5 van het VFR (aantal dekkingen reu). Het VFR is overigens alleen van toepassing op fokkers die woonachtig zijn in Nederland. Alle pups hebben al op voorhand een baasje gevonden.

De reu: Jakan Navarre de la Luna Canis Lupus (roepnaam Navarre) Wolfsgrauw, Geb. datum 25-12-2014, LOF 1LOU.SAA. 1280/0 ECVO 25-09-2019, vrij op alle punten, ED vrij, DM vrij, Dwerggroei vrij, HD A (Hips 3-4)

De teef: Chumani’s Naomi Grace (roepnaam Lily) Wolfsgrauw, Geb. datum 12-11-2016 , NHSB 3187333, ECVO 09-03-2020, vrij op alle punten, ED vrij, DM vrij, Dwerggroei vrij , HD 5:4, MyDogDna 95.

september 24th, 2020|Categories: Dekmeldingen|
Ga naar de bovenkant