De AVLS zet de clubbladen elk jaar online. Ook buiten onze vereniging is er belangstelling voor. Niet vreemd met zo veel verschillende onderwerpen: larpen met je Saarloos, de snelle ontwikkelingen in de genetica, elke keer een leuke column, onze buitenlandse fokkers aan het woord, interessante interviews, de stamboom van bijzondere Saarlooswolfhonden (eigenlijk is elke SWH bijzonder), de ontwikkelingen in het outcrossprogramma en nog veel, veel meer. Klik hier.