Tot nu toe werden alle kampioenschapsdiploma’s door de Raad van Beheer uitgeprint en per post verzonden. Ze zijn vanaf nu alleen nog digitaal beschikbaar.  Exposanten dienen zelf na de tentoonstelling de diploma’s hier als Pdf-bestand op te zoeken en daarna te downloaden en uit te printen. De betaalde kampioenstitels (zoals NJK-, NVK- en de Benelux-titels) zullen vooralsnog door de RvB per post worden verstuurd. De bevestiging (diploma) van de definitieve Nederlandse kampioenschapstitel zal ook digitaal beschikbaar worden gesteld en niet meer per post worden verzonden.