Herplaatsing

De AVLS bemiddelt alleen bij herplaatsing van Saarlooswolfhonden in Nederland. Neem ook contact op als je geen lid bent van de AVLS! Eigenaren van herplaatsers in het buitenland dienen zicht te wenden tot de rasvereniging in hun land of tot de fokker van de hond.

Dit zijn onze regels bij herplaatsing
Saarlooswolfhonden die worden aangeboden voor herplaatsing moeten zich in Nederland bevinden en dienen over een FCI erkende stamboom te beschikken. Een uitzondering kan worden gemaakt als een Saarlooswolfhond in een Nederlands asiel is opgevangen en van hem geen stamboom voorhanden is. De AVLS bemiddelt alleen bij de herplaatsing als de eigenaar schriftelijk toestemming heeft gegeven. Onze vereniging zal zich tot het uiterste inspannen een goed huis voor Saarlooswolfhonden te vinden waar het dier liefdevol wordt opgevangen.

Iedere eigenaar of fokker in Nederland kan een Saarlooswolfhond voor herplaatsing aanmelden, mits het niet om commerciële activiteiten gaat.  Een formulier, aan te vragen bij het secretariaat, dient altijd ingevuld te worden. Het bestuur besluit over aanname van de melding.

herplaatsingProblemen kunnen we niet altijd voorzien, maar we kunnen er wel op anticiperen. Spreek met vrienden, familie of andere eigenaren van Saarlooswolfhonden af dat jouw hond in geval van nood (eventueel tijdelijk) bij hen kan worden ondergebracht.

Het Martina Mangel Fonds
De AVLS beschikt over een fonds voor leden die tijdelijk een herplaatser willen opnemen: het Martina Mangel Fonds. Leden die voor dit fonds in aanmerking willen komen, dienen zich vooraf te melden bij het bestuur. Het bestuur beslist over toekenning.

Een paar aandachtspunten

  • Het moet gaan om een Saarlooswolfhond in Nederland met stamboom, of
  • De hond zit zonder stamboom in een Nederlands asiel, maar is naar alle waarschijnlijkheid een Saarlooswolfhond omdat de stamboeknaam van de hond en de eigenaar c.q. fokker bekend is.
  • De eigenaar wordt eerst terugverwezen naar de fokker waar de (financiële) verantwoordelijkheid in eerste instantie wordt neergelegd.
  • Betreft het een Saarlooswolfhond uit het buitenland dan dient de vraag voor herplaatsing aan de zustervereniging in dat land te worden voorgelegd. De Duitse rasvereniging heeft eveneens een fonds voor noodopvang.
  • Om voor een bijdrage uit het Martina Mangel Fonds in aanmerking te komen, moet de Saarlooswolfhond tijdelijk worden opgevangen op een adres in Nederland door een lid van de AVLS .
  • Degenen die zich bij het secretariaat van de AVLS voor een herplaatser hebben opgegeven, worden als eerste benaderd.
  • Als een beroep wordt gedaan op het Martina Mangel Fonds, kan het bestuur van de AVLS besluiten de eerste noodzakelijke kosten (voer en eventuele dierenartskosten) tot een maximum van € 150 per geval te vergoeden.
  • Eventueel kunnen asielkosten worden voorgeschoten, welke later terugbetaald dienen te worden door de nieuwe eigenaar van de hond.
  • Vervoerskosten worden niet vergoed.

Aan bovenstaande procedure kunnen geen rechten worden ontleend.