Herplaatsing

Het kan door allerlei onvoorziene omstandigheden voorkomen dat een Saarlooswolfhond van zijn baasje gescheiden moet worden. Vanzelfsprekend staat de AVLS dan voor de hond klaar. Als je een Saarlooswolfhond liefdevol wilt opnemen, meld je dan bij het secretariaat. Je hoeft geen lid te zijn.

Dit zijn onze regels.

 • Eigenaren van een Saarlooswolfhond in Nederland kunnen hun hond voor herplaatsing aanmelden, mits het niet om commerciële activiteiten gaat zoals het beëindigen van een kennel.
 • Dit aanvraagformulier dient eerst door de eigenaar van de hond te worden ingevuld en geretourneerd voordat tot bemiddeling kan worden overgegaan.
 • De bemiddeling loopt nooit via tussenpersonen. De eigenaar van een te herplaatsen Saarlooswolfhond moet zichzelf melden bij de AVLS.
 • De AVLS bemiddelt uitsluitend bij herplaatsing van Saarlooswolfhonden in Nederland.
 • Eigenaren van herplaatsers in het buitenland moeten zich melden bij de rasvereniging in hun land of bij de fokker van hun hond.
 • Herplaatsers moeten een FCI erkende stamboom hebben. Een uitzondering kan worden gemaakt als van een Saarlooswolfhond wel de geschiedenis en de afstamming bekend is, maar er geen stamboom voorhanden is, bijvoorbeeld door opvang in een Nederlands asiel. Dit ter beoordeling van het bestuur.
 • Het bestuur besluit over aanname van de melding.

Het kan voorkomen dat een Saarlooswolfhond niet direct herplaatst kan worden, maar tijdelijk moet worden ondergebracht. De AVLS kan dan financieel bijspringen. Let op: dit geldt uitsluitend voor AVLS leden die tijdelijk een herplaatser willen opnemen. Leden die hiervoor in aanmerking willen komen, dienen zich vooraf te melden bij het bestuur. Het bestuur beslist over toekenning.

 • Het bestuur kan een financiële bijdrage toekennen voor de eerste noodzakelijke kosten (bv. voer, dierenartskosten) tot een maximum van € 150 per geval. In dat geval moet de Saarlooswolfhond tijdelijk in Nederland worden opgevangen op het woonadres van een AVLS lid.
 • Eventueel kunnen asielkosten worden voorgeschoten, welke later terugbetaald dienen te worden door de nieuwe eigenaar van de hond.
 • Vervoerskosten worden niet vergoed.
 • Aan de beschreven procedure kunnen geen rechten worden ontleend.