Dit zijn onze regels bij herplaatsing

 • De AVLS bemiddelt alleen bij herplaatsing van Saarlooswolfhonden in Nederland.
 • We bemiddelen ook voor honden van niet-leden. Neem dus gerust contact op als je geen lid bent.
 • Eigenaren van herplaatsers in het buitenland dienen zicht te melden bij de rasvereniging in hun land of bij de fokker van hun hond.
 • Saarlooswolfhonden die worden aangeboden voor herplaatsing moeten een FCI erkende stamboom hebben. Een uitzondering kan worden gemaakt als een Saarlooswolfhond elders is opgevangen (bv. in een Nederlands asiel) en van hem geen stamboom voorhanden is. Dit ter beoordeling van het bestuur.
 • De AVLS bemiddelt alleen bij de herplaatsing als de eigenaar schriftelijk toestemming heeft gegeven en zal zich tot het uiterste inspannen een goed huis voor Saarlooswolfhonden te vinden.
 • Iedere eigenaar of fokker in Nederland kan een Saarlooswolfhond voor herplaatsing aanmelden, mits het niet om commerciële activiteiten gaat.  Een formulier, aan te vragen bij het secretariaat, dient altijd ingevuld te worden. Het bestuur besluit over aanname van de melding.

Lees hieronder verder.

Problemen kunnen we niet altijd voorzien, maar we kunnen er wel op anticiperen. Spreek met vrienden, familie of eigenaren van Saarlooswolfhonden af dat jouw hond in geval van nood (eventueel tijdelijk) bij hen kan worden ondergebracht.  De AVLS kan financieel bijspringen voor leden die tijdelijk een herplaatser willen opnemen. Leden die hiervoor in aanmerking denken te komen, dienen zich vooraf te melden bij het bestuur. Het bestuur beslist over toekenning.

Een paar aandachtspunten

 • Het moet gaan om een Saarlooswolfhond in Nederland met stamboom, of
 • De hond zit zonder stamboom in een Nederlands asiel, maar is naar alle waarschijnlijkheid een Saarlooswolfhond omdat de stamboeknaam van de hond en de eigenaar c.q. fokker bekend is.
 • De eigenaar wordt eerst terugverwezen naar de fokker waar de (financiële) verantwoordelijkheid in eerste instantie wordt neergelegd.
 • Betreft het een Saarlooswolfhond uit het buitenland dan dient de vraag voor herplaatsing aan de rasvereniging in dat land te worden voorgelegd.
 • Om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen, moet de Saarlooswolfhond tijdelijk worden opgevangen op een adres in Nederland door een lid van de AVLS .
 • Degenen die zich bij het secretariaat van de AVLS voor een herplaatser hebben opgegeven, worden als eerste benaderd.

 • Als een beroep wordt gedaan op een financiële bijdrage kan het bestuur van de AVLS besluiten de eerste noodzakelijke kosten (voer en eventuele dierenartskosten) tot een maximum van € 150 per geval te vergoeden.
 • Eventueel kunnen asielkosten worden voorgeschoten, welke later terugbetaald dienen te worden door de nieuwe eigenaar van de hond.
 • Vervoerskosten worden niet vergoed.

Aan de beschreven procedure kunnen geen rechten worden ontleend.