Dit zijn onze regels bij herplaatsing

 • De eigenaar van een te herplaatsen Saarlooswolfhond dient zich zelf te melden bij de AVLS. Een formulier, aan te vragen bij het secretariaat, dient altijd te worden geretourneerd.
 • De AVLS bemiddelt uitsluitend bij herplaatsing van Saarlooswolfhonden in Nederland.
 • We bemiddelen ook voor Saarlooswolfhonden van niet-leden.
 • Eigenaren van herplaatsers in het buitenland dienen zicht te melden bij de rasvereniging in hun land of bij de fokker van hun hond.
 • Saarlooswolfhonden die worden aangeboden voor herplaatsing moeten een FCI erkende stamboom hebben. Een uitzondering kan worden gemaakt als van een Saarlooswolfhond de afstamming bekend is, maar van hem geen stamboom voorhanden is,  bv. door opvang in een Nederlands asiel. Dit ter beoordeling van het bestuur.
 • Iedere eigenaar of fokker in Nederland kan een Saarlooswolfhond voor herplaatsing aanmelden, mits het niet om commerciële activiteiten gaat. Het bestuur besluit over aanname van de melding.

Lees hieronder verder.

Problemen kunnen we niet altijd voorzien, maar we kunnen er wel op anticiperen. Spreek met vrienden, familie of eigenaren van Saarlooswolfhonden af dat jouw hond in geval van nood (eventueel tijdelijk) bij hen kan worden ondergebracht.  De AVLS kan financieel bijspringen voor leden die tijdelijk een herplaatser willen opnemen. Leden die hiervoor in aanmerking denken te komen, dienen zich vooraf te melden bij het bestuur. Het bestuur beslist over toekenning.

Een paar aandachtspunten

 • Om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen, moet de Saarlooswolfhond tijdelijk worden opgevangen op een adres in Nederland door een lid van de AVLS .
 • Het bestuur kan een financiële bijdrage toekennen voor de eerste noodzakelijke kosten (voer en eventuele dierenartskosten) tot een maximum van € 150 per geval.
 • Eventueel kunnen asielkosten worden voorgeschoten, welke later terugbetaald dienen te worden door de nieuwe eigenaar van de hond.
 • Vervoerskosten worden niet vergoed.
 • Degenen die zich voor een herplaatser hebben opgegeven, worden als eerste benaderd.

 • Aan de beschreven procedure kunnen geen rechten worden ontleend.