Onze visie op fokken

De AVLS vindt het belangrijk om alle voorhanden kennis met de aangesloten leden te delen. Er kan desgewenst ondersteuning worden geboden bij de fokkerij, bijvoorbeeld bij het kiezen van een dekreu, maar we kennen geen centraal fokbeleid waarbij de vereniging bepaalt met welke honden wordt gefokt. Onze leden dienen de welzijns- en gezondheidsregels van ons vereningsfokreglement in acht te nemen. De gezondheidsuitslagen van de fokdieren worden altijd gepubliceerd. Zo is er duidelijkheid voor iedereen.

We zijn ervan overtuigd dat onze leden met de beste bedoelingen eigen keuzes maken en dat de som van die keuzes meerwaarde heeft voor het ras. Rastype vinden we ook belangrijk, maar niet het allerbelangrijkst. Een gezonde hond vinden we veel belangrijker. We promoten dan ook de afname van DNA bij onze honden voor opname in de database van MyDogDna.  Dat is een extra tool om de beste genetische fokcombinaties te vinden, waardoor de genetische diversiteit in onze populatie beter gewaarborgd wordt.

Uitgangspunt is de verwantschap – en daardoor de inteelt – beheersbaar te houden binnen onze kleine populatie. Dat is ook het doel van ons outcrossprogramma: het druppelsgewijs invoeren van nieuw bloed. Kijk ook op FAQ’s om te zien welke keuzes wij maken.

Verder motiveren we onze leden om zoveel mogelijk mee te werken aan de fokkerij. Een fokkerswijsheid zegt: “om honden te hebben, moet je fokken.” Voor reu-eigenaren organiseren we bijvoorbeeld een gezamenlijk HD/ED onderzoek om later zoveel mogelijk verschillende reuen in te kunnen zetten.

Voor fokkers (teefeigenaren) en andere geïnteresseerden organiseren we fokkerscursussen die ook toegankelijk zijn voor niet-leden. Daarnaast geven we voorlichting over ons ras en organiseren we lezingen met deskundigen over onderwerpen als erfelijkheid, vruchtbaarheid, voortplanting, gedrag en opvoeding.