Onze visie op fokken

De AVLS vindt het belangrijk alle voorhanden kennis met de leden te delen. De vereniging kan desgewenst fokkers ondersteunen bij het kiezen van een dekreu. Er dient in ieder geval gefokt te worden volgens de regels van ons fokreglement. De gezondheidsuitslagen van de fokdieren worden altijd gepubliceerd.

We zijn ervan overtuigd dat iedereen met de beste bedoelingen eigen keuzes maakt en dat de som van die keuzes meerwaarde heeft voor het ras. Rastype vinden we ook belangrijk, maar niet het allerbelangrijkst. Een gezonde hond vinden we veel belangrijker. We promoten dan ook de afname van DNA bij onze honden voor opname in de database van MyDogDna waarmee de beste genetische fokcombinaties berekend kunnen worden. Zo kan de genetische diversiteit in onze populatie beter gewaarborgd worden.

Uitgangspunt is de verwantschap van de honden – en daardoor de inteelt – beheersbaar te houden binnen onze kleine populatie. We doen dit mede door middel van ons outcrossprogramma. Dat is het druppelsgewijs invoeren van nieuw bloed. Kijk ook op FAQ’s om te zien welke keuzes wij maken.

Verder motiveren we onze leden om zoveel mogelijk mee te werken aan de fokkerij. Een fokkerswijsheid zegt: “om honden te hebben, moet je fokken.” Voor reu-eigenaren organiseren we bijvoorbeeld een gezamenlijk HD/ED onderzoek om later zoveel mogelijk verschillende reuen in te kunnen zetten.

Voor fokkers (teefeigenaren) en andere geïnteresseerden organiseren we fokkerscursussen die ook toegankelijk zijn voor niet-leden. Daarnaast geven we voorlichting over ons ras en organiseren we lezingen met deskundigen over onderwerpen als erfelijkheid, vruchtbaarheid, voortplanting, gedrag en opvoeding.