Onze visie op fokken

De AVLS vindt het belangrijk om zoveel mogelijk kennis te delen. Er kan desgewenst ondersteuning worden geboden bij de fokkerij, bijvoorbeeld bij het kiezen van een dekreu, maar we kennen geen centrale aansturing waarbij het bestuur bepaalt met welke honden mag worden gefokt. Daar gaan onze leden zelf over. De welzijns- en gezondheidsregels van ons vereningsfokreglement dienen in acht te worden genomen. De gezondheidsuitslagen van de fokdieren worden altijd gepubliceerd. Zo is er duidelijkheid voor iedereen.

We zijn ervan overtuigd dat iedereen met de beste bedoelingen eigen keuzes maakt en dat de som van die keuzes meerwaarde heeft voor het ras. Rastype vinden we ook belangrijk, maar niet het allerbelangrijkst. Een gezonde hond vinden we veel belangrijker. We promoten daarom de afname van DNA bij onze honden.

Uitgangspunt is de verwantschap – en daardoor de inteelt – beheersbaar te houden binnen. Dat is ook het doel van ons outcrossprogramma: het druppelsgewijs invoeren van nieuw bloed. Kijk ook op FAQ’s om te zien welke keuzes wij maken.

Verder motiveren we iedereen om zoveel mogelijk mee te werken aan de fokkerij. Een fokkerswijsheid zegt: “om honden te hebben, moet je fokken.” Voor reu-eigenaren organiseren we bijvoorbeeld een gezamenlijk HD/ED onderzoek om later zoveel mogelijk verschillende reuen in te kunnen zetten.

Voor fokkers (teefeigenaren) en andere geïnteresseerden organiseren we fokkerscursussen die ook toegankelijk zijn voor niet-leden. Daarnaast geven we voorlichting over ons ras en organiseren we lezingen met deskundigen over onderwerpen als erfelijkheid, vruchtbaarheid, voortplanting, gedrag en opvoeding.