Onze visie op fokken

We motiveren onze leden zoveel mogelijk mee te werken aan de fokkerij, want om honden te hebben, moet je fokken. Voor reu-eigenaren organiseren we bijvoorbeeld een gezamenlijk HD/ED onderzoek zodat zoveel mogelijk verschillende reuen ingezet kunnen worden.

Voor fokkers en andere geïnteresseerden organiseren we fokkerscursussen, die ook toegankelijk zijn voor niet-leden. We geven voorlichting over ons ras en organiseren lezingen met deskundigen over onderwerpen als gedrag, opvoeding, erfelijkheid, voeding, vruchtbaarheid en voortplanting.

De AVLS vindt het belangrijk alle kennis met de leden te delen. Fokkers die lid zijn kunnen naar eigen inzicht fokken. Er wordt gefokt volgens de regels van ons fokreglement. Als ze dat willen, kan de vereniging fokkers ondersteunen bij het kiezen van een dekreu.

We zijn ervan overtuigd dat iedereen met de beste bedoelingen eigen keuzes maakt en dat de som van die keuzes meerwaarde heeft voor het ras. Rastype vinden we ook belangrijk, maar niet het allerbelangrijkst. Gezondheid en genetische diversiteit vinden we veel belangrijker. We promoten dan ook de afname van DNA bij onze honden voor opname in de database van MyDogDna met een breedertool die de beste genetische fokcombinaties aangeeft.

Verder proberen we de verwantschap – en daardoor de inteelt – beheersbaar te houden binnen onze kleine populatie. We doen dit door middel van ons outcrossprogramma, het druppelsgewijs invoeren van nieuw bloed. Kijk ook op FAQ’s om te zien welke keuzes wij maken.