Het geschil met de Raad van Beheer over het afgeven van stambomen aan pups uit een outcrossnest is opgelost.

De Raad van Beheer wilde stambomen afgeven voor pups uit een outcrossnest waarvoor de selectiecommissie geen toestemming had gegeven. Bij de moederteef was de ernstige erfelijke afwijking ED (LPC) geconstateerd. Door stambomen af te geven voor dit nest hield de Raad van Beheer zich niet aan de gemaakte afspraken in het Plan van Aanpak voor outcross. Die afspraken zijn bindend voor alle partijen. De AVLS maakte dan ook bezwaar bij de Geschillencommissie voor de Kynologie.

Na een lange juridische weg kreeg de AVLS uiteindelijk gelijk op alle punten. De Raad verklaarde het Plan van Aanpak nog eens goed te hebben doorgenomen en deelde de AVLS mee dat deze zaak nooit zover had mogen komen. Men had niet goed in de gaten gehad wat er precies speelde. Dat zou te wijten zijn aan interne communicatiestoornissen. De Raad bevestigde de AVLS dat er bij bij de dekaangifte van een outcross altijd toestemming moet zijn van de selectiecommissie. Die toestemming was er in dit geval niet. Op grond hiervan had de Raad geen stambomen mogen afgeven. De Raad bood de AVLS  excuus aan dat dit toch is gebeurd. In theorie moesten de stambomen van de honden uit dit nest worden teruggevorderd, maar in overleg met de AVLS is besloten dit niet te doen om de pupeigenaren zo min mogelijk de dupe te laten worden van het onjuiste besluit van de Raad.

Verder bevestigde de Raad dat een hond in ons outcrossprogramma zijn leven lang onder de regels van de outcross valt, ongeacht of de fokker of de eigenaar lid is van de AVLS. De pupeigenaren krijgen bericht van de Raad over deze zaak. Het fokverbod op de moederhond van dit nest wordt gehandhaafd. Daarnaast zal de Raad een aanvullend convenant op ons outcrossprogramma opstellen waarin het bestuur van de AVLS (op advies van de selectiecommissie) de enige is die het fokverbod kan opheffen. Het is ons als bestuur altijd gegaan om de handhaving van de gemaakte afspraken in het plan van aanpak. We zijn blij dat dit nu door de Raad van Beheer wordt bevestigd, aangevuld en beter geborgd in het systeem.

Het bestuur