De AVLS selectiecommissie voor de outcross en het bestuur van de AVLS heeft op 31 januari 2020 aan alle eigenaren van de teven uit het outcrossnest van Winny en Thorgal gemeld dat met deze teven niet gefokt mocht worden vanwege de erfelijke afwijking ED (LPC). Ondanks dit verbod werd toch met een teef uit dit nest gefokt. Er werden zelfs stambomen voor de pups aangevraagd. Bij die stamboomaanvraag was uiteraard geen toestemming van de selectiecommissie meegestuurd. In het plan van aanpak voor de outcross staat de procedure nauwkeurig beschreven, waarvan alle partijen op de hoogte zijn en waaraan alle betrokkenen zich dienen te houden. De AVLS maakte bezwaar bij de Geschillencommissie voor de Kynologie omdat de Raad voornemens was stambomen voor de pups af te geven, waarmee zij zich niet hield aan de gemaakte afspraken.

Na een lange juridische weg kreeg de AVLS uiteindelijk gelijk op alle punten. De Raad deelde ons mee dat deze zaak nooit zover had mogen komen en zei dat men niet goed in de gaten had wat er nu precies speelde. Dat zou te wijten zijn geweest aan interne communicatiestoornissen. De Raad bevestigde nog eens dat er bij de outcross altijd toestemming van de selectiecommissie bij de dekaangifte moet worden meegestuurd. Die toestemming was er in dit geval niet en op grond hiervan had de Raad van Beheer geen stambomen mogen afgeven. Er werd excuus aangeboden dat dit toch is gebeurd. In theorie had de Raad van Beheer de stambomen van de honden uit dit nest moeten intrekken, maar in overleg met de AVLS is besloten dit niet te doen om de pupeigenaren zo min mogelijk de dupe te laten worden van het onjuiste besluit van de Raad.

Verder bevestigde de Raad dat een hond in ons outcrossprogramma zijn leven lang onder de regels van de outcross valt, ongeacht of de fokker/eigenaar lid is van de AVLS of niet. De pupeigenaren krijgen bericht van de Raad over deze zaak. Het fokverbod op de moederhond wordt gehandhaafd. Daarnaast zal de Raad een aanvullend convenant op ons outcrossprogramma opstellen waarin het bestuur van de AVLS (op advies van de selectiecommissie) de enige is die het fokverbod kan opheffen. Het is ons als bestuur altijd gegaan om de handhaving van de gemaakte afspraken in het plan van aanpak. We zijn blij dat dit nu door de Raad van Beheer wordt bevestigd, aangevuld en beter geborgd in het systeem.

Het bestuur