Leendert Saarloos, een legendarische naam in de kynologie

saarloos_met_fleurDe naam Max von Stephanitz is voor altijd verbonden aan de Duitse herder. De Schapendoes is zonder P.M.C. Toepoel ondenkbaar.

Een andere legendarische naam in de geschiedenis van rashonden is Leendert Saarloos (1884-1969). Hij was de schepper van het mooiste hondenras van Nederlandse bodem.

Europese Wolfhonden, zo noemde deze koppige doorzetter zijn populatie. Zijn honden kwamen voort uit kruisingen tussen een Duitse herder en een Europese wolvin. De naam Saarlooswolfhond zou pas na zijn dood toegekend worden als postuum eerbetoon. Saarloos, geboren en getogen in Dordrecht, was lange tijd scheepskok, maar zijn aangeboren doofheid hield hem ten slotte aan de wal. Midden jaren 20 van de vorige eeuw kruiste Leendert Saarloos verschillende diersoorten zoals hazen met konijnen en tamme met wilde duiven. Begin jaren dertig kruiste hij een wolvin met een Duitse herder: het begin van een moeizaam pad op weg naar een nieuw hondenras. Lees hieronder het ontstaan van de Saarlooswolfhond.

Een nieuw hondenras
Leendert Saarloos wilde gezonde en mentaal stabiele honden fokken die beter waren af te richten tot politiehonden dan Duitse herders. Hij wilde de rust, de kracht en het uithoudingsvermogen van de wolf daarvoor gebruiken. Saarloos paarde de Duitse herder Gerard von Transrhenum aan een Europese wolvin die hij Fleur noemde en die hij uit Diergaarde Blijdorp had verkregen.

Strenge selectie
Saarloos paste een strenge selectie toe voor de africhting van zijn honden, maar het werd geen succes. Zijn wolfhonden hadden niet de aanvalsdrift van de Duitse herder. Door het vluchtinstinct van de wolf namen ze het hazenpad bij het minste of geringste gevaar.

geschiedenisfleur2

Wolvin Fleur

Afwijzing
In 1942 diende Saarloos een aanvraag in bij de Raad van Beheer om zijn honden als nieuw ras erkend te krijgen. De aanvraag werd afgewezen omdat de honden te weinig homogeniteit vertoonden en van enige dienstbaarheid was nauwelijks sprake. Leendert Saarloos begon nog strenger dan voorheen zijn honden op dienstbaarheid te selecteren.

Blindengeleidehond
In de Tweede Wereldoorlog kwam hij er bij toeval achter dat zijn wolfhonden – door hun voorzichtige aard – getraind konden worden als blindengeleidehond

geschiedenisswhblindengeleidehond

Europese Wolfhond als blindengeleidehond

Hij zette een bloeiende opleidingsschool op voor blindengeleidehonden. Zijn hondenpopulatie noemde hij Europese Wolfhonden.

Meer wolvenbloed
Saarloos heeft tussen 1936 en 1963 minstens vier en waarschijnlijk vijf wolvinnen ingezet om inteelt tegen te gaan. Later probeerde hij het ras te homogeniseren. Hij was zich bewust van de schoonheid van zijn honden, maar het uiterlijk was voor hem van minder belang.

Erkenning als rashond
Saarloos overleed in 1969 waarna het doek definitief dreigde te vallen voor de Europese Wolfhond.

Om de populatie te redden, besloot een aantal liefhebbers, waaronder de heer G. de Josselin de Jong en mevrouw A. Brooijmans, Saarloos’ erfenis voor te dragen voor erkenning als rashond. Op 5 juli 1975 kwam die erkenning waarbij de Raad van Beheer – ter ere van Leendert Saarloos –  aan het ras de naam Saarlooswolfhond toekende.

Roerige beginjaren
In 1975 werd de NVSWH opgericht. Enige jaren later eiste een nieuwe voorzitter dat hij voortaan alle fokcombinaties zou bepalen. Het centrale fokbeleid, dat later zo desastreus zou uitpakken voor de populatie, was daarmee een feit.

Splitsing populatie
Het centrale fokbeleid kwam er in de praktijk op neer dat uitsluitend met honden van de vrouw van de voorzitter werd gefokt. Dat was natuurlijk nooit de bedoeling geweest. De fokkers protesteerden dan ook. Ze werden in 1982 zonder pardon uit de vereniging gezet. De populatie werd opgesplitst in de Leendert Saarloos Stichting en de NVSWH.

Inteeltproblemen
Hoewel inteelt al een groot probleem was, wilde de NVSWH onder geen beding samenwerken. Toen de pupaanwas stagneerde, begonnen de leden zich zorgen te maken. In 2006 dienden zij een plan in waarin de voorzitter zijn centrale fokbeleid moest verantwoorden. Ook wilden ze dat de hoog opgelopen inteelt door deskundigen werd onderzocht. Dit was onbespreekbaar. De leden werden uit de vereniging gezet.

Een nieuwe rasvereniging, de AVLS
De maat was vol. Op 6 december 2006 werd de  AVLS opgericht die op 14 februari 2010 officieel door de Raad van Beheer werd erkend. De pupaanwas bij de NVSWH is nu een aflopende zaak. Hoewel daar nauwelijks nog pups worden geboren, weigert de NVSWH nog steeds elke samenwerking.

______________________________________

Het boek ‘Een hond in wolfskleren’ beschrijft de geschiedenis zoals die werkelijk heeft plaatsgevonden. De prachtige, rijk geïllustreerde uitgave van 224 pagina’s full color is gebaseerd op het nooit eerder gepubliceerde privé-archief van Leendert Saarloos en mag niet ontbreken in de collectie van de ware liefhebber.  Van harte aanbevolen. Klik op het boek voor een indruk.