Vanaf 1 november 2021 heeft elke fokker de wettelijke verplichting zich te registreren bij de overheid. De fokker verkrijgt dan een zogenaamd UBN nummer (makkelijk te onthouden: Uniek Baasjes Nummer). Niet alleen voor fokkers van rashonden geldt deze verplichting, maar voor alle fokkers van honden, zelfs als er sprake is van 1 nest. Ook voor kopers van honden gelden vanaf 1 november wettelijke verplichtingen. De nieuwe regels zijn bedoeld om de illegale en malafide hondenhandel beter aan te pakken. Klik hier voor de verplichte registratie voor fokkers en hier voor die van kopers.