Vanaf 1 november 2021 heeft elke fokker de wettelijke verplichting zich te registreren bij de overheid. Elke fokker, dus niet alleen fokkers van rashonden, maar ook van zogenaamde bastaardhonden. Tevens gelden voor kopers van honden vanaf 1 november wettelijke verplichtingen. De nieuwe regels zijn bedoeld om de illegale en malafide hondenhandel beter aan te pakken. Klik hier voor de verplichte registratie voor fokkers en hier voor de registratie van kopers.