Uitgangspunten

Uitgangspunten2021-03-05T16:56:24+01:00

Uitgangspunten

Uitgangspunten AVLS outcross in 2017

Leden van de AVLS hebben de volgende hondenrassen voorgesteld en besproken voor de outcross: de Greyhound, de Hollandse Herder (beiden type herding) en de oertypen Podenco Ibicenco, de West-Siberische Laika, de Alaskan Malamute en de Noorse Elandhond.

Genetica Marjoleine Roosendaal gaf op de algemene ledenvergadering van 2017 duidelijk uitleg over de principes van outcross. Zoals bij mensen de 7 Eva’s (oermoeders) gebaseerd zijn op het MT DNA (mitochondriaal DNA), kunnen we in onze hondenrassen de oermoeders herleiden naar 4 subgroepen. Het MT DNA vererft alleen via de moederhond. Let op: deze subgroepen zijn niet dezelfde als de rasgroepenindeling van de RvB/FCI!

  1. oertype (Podenco, West-Siberische Laika, Alaskan Malamute, Noorse Elandhond, Siberische Husky)
  2. herderachtigen (Greyhound, Hollandse herder)
  3. jachthonden
  4. molossers (Zwitserse Witte herder, Duitse herder)

Overal in de wereld wordt op dit moment outcross uitgevoerd. Uit de opgedane ervaringen blijkt dat het verstandig is om rassen in te kruisen uit andere subgroepen dan het eigen ras. Uit diverse outcrosses die al zijn gedaan, blijkt dat het rastype terug is gefokt binnen een aantal generaties. Het karakter en de werkeigenschappen zijn terug in 2 generaties. Rastypische kenmerken zijn, afhankelijk van de wijze van vererven, teruggefokt in 2 tot 4 generaties door terug te kruisen op het oorspronkelijke ras.

Klik hier voor Marjoleines Power Point presentatie met uitgebreide informatie over de outcross

Uit het verslag van de ledenvergadering 2017:
Een aantal leden vraagt aandacht voor het pittige karakter van sommige voorgestelde rassen. Bijvoorbeeld de Alaskan Malamute. De aanwezigen zijn het daar mee eens en vinden het niet noodzakelijk dit ras in te kruisen, omdat we uit de subgroep al een Siberische Husky hebben ingekruist. Er wordt gepleit voor een oertype met staande oren. De Siberische Laika valt af omdat er veel epilepsie in dit ras voorkomt. De windhonden vallen ook af omdat de hartziekte DCM daar veel voorkomt.

In ruime meerderheid kiezen de aanwezige leden voor een Podenco Ibicenco reu. Maar wat te doen met de jachtpassie? De Podenco staat hier weliswaar om bekend, maar hij jaagt niet om te doden en jaagt in samenwerking met de mens. Het ras luistert heel goed en heeft een mooi, soepel gangwerk. Een aantal leden heeft positieve ervaringen met het karakter van de Podenco. Een Hollandse herder reu of teef is ook een mogelijkheid of een Noorse Elandhondteef in verband met de vruchtbaarheidsproblemen bij de Saarlooswolfhond teven.

Nieuw bloed is belangrijk, maar de pupkopers moeten wel weten waar ze aan toe zijn. De vereniging heeft dus, net als de fokker, een belangrijke rol in het geven van voorlichting. Samenvattend: er wordt gekozen voor het inkruisen van een Podenco Ibicenco (reu), een Hollandse herder (reu of teef) en een Noorse Elandhond (teef).

Een bekend en goed onderbouwd voorbeeld van outcross van twee verschillende rassen is het bobtail experiment van Bruce Cattanach. Hij heeft een Corgi met een Boxer gekruist om het bobtail-gen in de boxer te krijgen zodat de staart van de Boxer niet meer gecoupeerd zou hoeven worden.

In de F2 (de witte boxer) is al bijna niet meer te zien dat het een outcross is. De snuit is langer dan die van een raszuivere boxer (wat een voordeel is) en in de volgende backcrosses is de korte staart vastgelegd. Couperen van de staart is nu niet meer nodig. Cattanach heeft zijn ervaringen vastgelegd en onderbouwd. Klik op deze link voor meer informatie

Goede uitleg over de noodzaak van outcross wordt ook gegeven door Stichting De Gezonde Drent. Uitleg over de genetica op deze pagina. De oplossingen voor de Drentsche Patrijshond vind je hier.

Dat rastypische kenmerken snel zijn teruggefokt, is goed te zien op de volgende foto’s (bron: Stichting De Gezonde Drent)

Saarlooswolfhond x Zwitserse Witte herder

Vraag: welke hond is 100% raszuiver en welke is de F2?

Antwoord: de linker hond is de 100%  zuivere Saarlooswolfhond, rechts staat de F2

De Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen heeft ook een outcrossproject, klik hier voor meer info.

Roxy Bergsma is zo vriendelijk geweest om de bevindingen van Cattanach (outcross Boxer x Bobtail) toe te passen op de outcross Podenco x Saarlooswolfhond. Zie hieronder de Nederlandse versie (and below the English version).

 

 

 

 

augustus 29th, 2017|Categories: Uitgangspunten|
Ga naar de bovenkant