We hebben een paar mooie reuen uit ons outcrossprogramma aan de dekreuenlijst toegevoegd. Het zijn Hamish en Yuki. De nakomelingen van deze reuen krijgen een volledige stamboom. We hopen dat met de inzet van deze reuen de verwantschap van de populatie weer een stukje verlaagd kan worden.