Kortsnuitige honden zoals mopshonden, Franse bulldogs en boxers hebben meer kans op ademhalingsproblemen. Alle honden met een snuitlengte kleiner dan 0.3 zijn onmiddellijk uitgesloten van de fokkerij. De uitzondering met betrekking tot outcross komt te vervallen. Dat betekent dat fokken met extreem kortsnuitige honden in combinatie met een hond met een langere snuit ook per direct is verboden. Vanaf donderdag 24 augustus mag alleen nog met kortsnuitige honden worden gefokt wanneer die voldoen aan strenge criteria. Deze beleidsregel van minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het “Besluit houders van dieren op honden” is gepubliceerd in de Staatscourant 2023, 23619 en is daarmee van kracht geworden.