Belangrijk: Controleer, nadat je onderaan deze pagina op verzenden hebt geklikt, of alle gegevens goed zijn verzonden. Fouten worden in rood aangegeven.

De AVLS kampioensclubmatch zal worden gehouden op zondag 16 september 2018 onder auspiciën van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De keurmeesters zijn de heer R. Doedijns voor de reuen en mw. A. Schellekens voor de teven . Locatie: Manege Fjordhest-Gard, Krimweg 125, 7351 TL Hoenderloo. Honden dienen op de dag van expositie de leeftijdgrens voor hun klasse te hebben bereikt. Het inschrijfgeld bedraagt voor AVLS leden €25 per hond. Niet-leden betalen €30 per hond. Inschrijven kan uitsluitend via dit website formulier. Voor elke hond apart een formulier invullen. Inlaat der honden vanaf 08.30 uur. De keuringen beginnen om 10.00 uur. De inschrijving sluit op 27 augustus 2018. Na deze datum worden geen inschrijvingen meer in behandeling genomen. Inschrijving verplicht tot betaling.

Important: After you have clicked send (at the bottom of this page) please check that all data has been sent correctly. Errors will be marked in red.

The AVLS championship club match will be held on Sunday, September 16, 2018 under the auspices of the Dutch Kennel club Raad van Beheer. The judges are mr. R. Doedijns for the males and mrs. A. Schellekens for the females. Location: Manege Fjordhest-Gard, Krimweg 125, 7351 TL Hoenderloo. Dogs must have reached the age limit for their class on the day of exhibition. The registration fee for AVLS members is € 25 per dog. Non-members pay € 30 per dog. You can only register via this website form. Complete a form for each dog separately. Inlet of dogs from 8.30 am. The inspections start at 10.00. The registration closes on 27 August 2018. No registrations will be processed after this date. A payment obligation applies to registration

Lees hier de privacy verklaring van de AVLS / Read here the pricacy protocol of AVLS