Plan van Aanpak

Al snel na de erkenning van de AVLS als officiële rasvereniging voor de Saarlooswolfhond kwam overleg met de Raad van Beheer op gang. Ook de Raad was bezorgd over de verschijnselen van inteelt in de populatie. Het eerste gesprek vond plaats in oktober 2010. Naar aanleiding hiervan werd in samenwerking met de Raad van Beheer, de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en wetenschappers van de Universiteit van Wageningen een onderzoek uitgevoerd naar de onderlinge verwantschap van de honden. Dit onderzoek, waarin ook vermeende outcrosses uit het verleden werden meegenomen, werd uitgevoerd door dr. J.J. Windig en dr. ir. M. Spies-Stoop van Wageningen University & Research center. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat alle honden zeer nauw aan elkaar waren verwant.  Zonder gewijzigd fokbeleid zou de inteelt in de toekomst te veel oplopen met alle nadelige gevolgen van dien.

Het dringend advies van de wetenschappers was om outcross uit te voeren nu het nog kan. Outcross is het gefaseerd en druppelsgewijs inkruisen van onverwante dieren onder gecontroleerde omstandigheden. Na selectie van de nakomelingen van de outcross en terugkruising op raszuivere Saarlooswolfhonden is er na 3 à 4 generaties geen enkel verschil meer met de raszuivere populatie te zien. Outcross heeft veel voordelen: de verwantschap wordt teruggedrongen, de inteelt neemt drastisch af, vitaliteit en lichamelijke weerstand nemen toe, de vruchtbaarheid en genetische variatie nemen ook toe en erfelijke afwijkingen worden teruggedrongen. Slechts een klein deel ‘vreemd bloed’ is daarvoor nodig.

Op verzoek van de RvB stelde de AVLS een zeer gedetailleerd plan van aanpak op (zie onder) dat op 22 mei 2012 door de ledenvergadering unaniem werd goedgekeurd. Het plan is gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek en beschrijft de oorzaak van de genetische verarming, de toekomstige gevolgen bij ongewijzigd beleid en de noodzakelijke stappen om de genetische diversiteit van de Saarlooswolfhond voor de toekomst te waarborgen. In overleg met de Raad van Beheer werd later een addendum opgenomen.

Leden van de AVLS hebben inspraak bij de in te kruisen rassen. Een selectiecommissie van vijf personen brengt advies uit aan het bestuur over de te nemen stappen in dit proces. De commissie bestaat uit een keurmeester van de Saarlooswolfhond, twee kynologen namens de Raad van Beheer en twee leden van de AVLS.

Download hier het Plan van Aanpak en Addendum

Download hier de Procedure Aankeuring