Plan van Aanpak

Al snel na de erkenning als officiële rasvereniging voor de Saarlooswolfhond ging de AVLS in overleg met de Raad van Beheer. Het eerste gesprek vond plaats in oktober 2010. Naar aanleiding hiervan werd besloten de Universiteit van Wageningen een onderzoek te laten uitvoeren naar de onderlinge verwantschap van de honden. Ook de Raad had zorgen over de verwantschap.

Het onderzoek, waarin ook vermeende outcrosses uit het verleden werden meegenomen, werd uitgevoerd door dr. J.J. Windig en dr. ir. M. Spies-Stoop van Wageningen University & Research Center. Uit dit onderzoek bleek duidelijk dat alle honden zeer nauw aan elkaar waren verwant. Zonder gewijzigd fokbeleid zou in de nabije toekomst de inteelt te ver oplopen waardoor het eind van het ras Saarlooswolfhond in zicht zou komen.

Het dringend advies van de wetenschappers was om outcross uit te voeren nu het nog kan. Outcross is het gefaseerd en druppelsgewijs inkruisen van onverwante dieren onder gecontroleerde omstandigheden. Na selectie van de nakomelingen uit de outcross en terugkruising daarvan op raszuivere Saarlooswolfhonden is er na 3 à 4 generaties geen verschil meer met de raszuivere populatie.

Outcross heeft veel voordelen. Door de verwantschap terug te dringen, neemt de inteelt drastisch af. De vitaliteit en de lichamelijke weerstand nemen toe, evenals de vruchtbaarheid en de genetische variatie. Hierdoor worden tevens erfelijke afwijkingen teruggedrongen. Slechts een klein deel ‘vreemd bloed’ is daarvoor nodig.

Op verzoek van de RvB stelde de AVLS een gedetailleerd plan van aanpak op (zie onder) gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek. Het plan werd op 22 mei 2012 door de ledenvergadering unaniem goedgekeurd. Het plan beschrijft de oorzaak van de genetische verarming, de toekomstige gevolgen bij ongewijzigd beleid en de noodzakelijke stappen om de genetische diversiteit van de Saarlooswolfhond voor de toekomst te waarborgen. In overleg met de Raad van Beheer werd later een addendum opgenomen.

Leden van de AVLS hebben inspraak bij de in te kruisen rassen. Een selectiecommissie van vijf personen brengt advies uit aan het bestuur over de te nemen stappen in dit proces. De commissie bestaat uit een keurmeester van de Saarlooswolfhond, twee kynologen namens de Raad van Beheer en twee leden van de AVLS.

Download hier het Plan van Aanpak en Addendum

Download hier de Procedure Aankeuring

Download Aanvraagformulier Aankeuring