Veel gestelde vragen

In 2006 zijn leden van de NVSWH bezorgd over het uitblijven van pups. Door jarenlang te fokken op uiterlijk is de inteelt te hoog opgelopen. Er worden voorstellen ingediend om het beleid aan te passen, maar als het bestuur elke discussie blokkeert, weigert advies van specialisten in te winnen en zelfs de leden royeert die veranderingen hebben voorgesteld, wordt de AVLS opgericht. Volgens de AVLS moet de fokkerij gericht zijn op gezonde, vitale honden en niet op het produceren van showkampioenen die er allemaal hetzelfde uitzien. We kregen (helaas) gelijk. Bij de NVSWH worden nu nauwelijks nog pups geboren. Bijna alle pups komen tegenwoordig voort uit de fokkerij van AVLS leden.
Natuurlijk! Het was ook helemaal niet nodig geweest als er ruimte was geweest voor dialoog en wederzijds respect. De AVLS staat altijd open voor gesprekken en samenwerking en wil nog steeds de reddende hand uitsteken nu de populatie van de NVSWH aan een zijden draadje hangt, maar die weigert stelselmatig elke samenwerking. Daarmee neemt deze vereniging een grote verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de eigen populatie.
De AVLS is een leuke, gezellige en open club van enthousiaste eigenaren, fokkers en liefhebbers. Iedereen kan lid worden die onze uitgangspunten onderschrijft. We organiseren veel activiteiten waarbij ook niet-leden welkom zijn. Als je interesse hebt in ons ras, dan is de AVLS je graag behulpzaam met eerlijke, toegankelijke en betrouwbare informatie. Neem gerust contact op voor een vraag, een gesprek of een persoonlijk advies. En… elke Saarlooswolfhond is ons even lief. Wij maken geen onderscheid tussen de honden.
Jazeker. De AVLS is door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied volledig erkend als officiële rasvereniging voor de Saarlooswolfhond. Hierdoor zijn we ook internationaal (F.C.I.) erkend.
De AVLS staat voor een gezonde Saarlooswolfhond met een fijn karakter. Dat is onze slogan. Gezondheid en karakter zijn daarom de absolute pijlers van de fokkerij van onze leden. Er moet worden voldaan aan de voorwaarden van ons Verenigingsfokreglement. Onze fokkers willen zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze op de wereld zetten. Bij de keus van fokcombinaties en voor praktische hulp kunnen ze altijd ondersteuning en advies krijgen vanuit de vereniging van ervaren fokkers.
De bemoeizucht in hondenland is enorm. De AVLS is daar wars van. Bij de AVLS bepalen de leden zelf hun fokcombinaties. Een centrale fokkerij, waarbij het bestuur van de vereniging (meestal de voorzitter) voorschrijft met welke honden moet worden gefokt, leidt tot een enorme tunnelvisie. We spreken uit ervaring. De voorzitter heeft zichzelf tot ‘kenner van het ras’ gebombardeerd en de centrale fokkerij wordt verhullend ‘een samenspel tussen leden’ genoemd. De praktijk is dat er grote frustratie onder de leden ontstaat, omdat andere fokcombinaties niet worden toegestaan.
Onze fokkers zijn volwassen, zelfstandige mensen die heel goed zelf kunnen bepalen aan wie zij hun pups toewijzen. Maar ook hier willen rasverenigingen soms hun alles verstikkende bemoeizucht laten gelden. Een centrale pupbemiddeling, waarbij toekomstige pupeigenaren eerst door het bestuur van de vereniging worden gescreend “op geschiktheid voor de Saarlooswolfhond” voordat ze worden doorgestuurd naar de fokker, vindt de AVLS volkomen absurd. Een rasvereniging is geen politieagent voor fokkers en pupkopers! Een toekomstig pupeigenaar hoeft ook niet eerst lid van de AVLS te worden. Wij vinden dat iedereen dat zelf mag bepalen.
Ja. De AVLS heeft (als enige rasvereniging van de Saarlooswolfhond!) meteen na haar oprichting DNA van alle fokdieren afgenomen en opgeslagen. We hebben er jarenlang bij de Raad van Beheer op aangedrongen dit voor alle fokkers verplicht te stellen. Op 1 juni 2014 heeft de Raad van Beheer inderdaad alle fokkers (van alle rassen) verplicht DNA van beide ouders en hun pups af te laten nemen, ongeacht óf en van welke vereniging de fokker lid is. Roddelpraatjes over de afstamming behoren daarmee definitief tot het verleden. DNA is immers de enige onvervalsbare manier om de afstamming te bewijzen.
Om de sluipende toename van inteelt terug te dringen. Inteelt heeft een zeer negatieve invloed op de populatie, onder andere een ernstige afname van de vruchtbaarheid (zie ook vraag 1). Na overleg met de Raad van Beheer heeft de AVLS in samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en de Wageningen Universiteit een wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar de verwantschap (en dus de inteelt) van de honden. Op basis van dit onderzoek werd dringend geadviseerd outcross uit te voeren nu het nog kan. Outcross is het druppelsgewijs inkruisen van onverwante dieren onder streng gecontroleerde omstandigheden. Lees ook: plan van aanpak.
Honden van een bepaald ras worden ingeschreven in een stamboek. Ze mogen alleen vanuit dat gesloten stamboek aan elkaar worden gepaard. Op den duur worden ze allemaal familie van elkaar, net als op een afgesloten eiland waar geen nieuwe bewoners meer bijkomen. Het gevolg is dat de inteelt per generatie steeds verder oploopt. In een populatie met veel honden zal het wat langer duren, maar in een populatie met weinig honden (zoals de Saarlooswolfhond) verloopt dit proces heel snel. Daar komt bij dat in 1975, bij de raserkenning, slechts een paar honden een stamboom kregen. Door de heersende kampioenencultus werd in die beperkte groep streng geselecteerd op het gewenste rastype. Honden die daar niet aan voldeden, werden uitgesloten van de fokkerij. Daardoor nam de genetische variatie nog sneller af. (lees ook: ‘Waarom werd de AVLS opgericht’ en de doelen die de AVLS wil bereiken )
Ja. Sommige fokkers en eigenaren beweren dat Saarlooswolfhonden geen gezondheidsproblemen kennen en dat de honden volkomen vrij zouden zijn van erfelijke afwijkingen. Dit is aantoonbaar onjuist. Elke geneticus zal korte metten maken met dit fabeltje. Er is geen hondenras ter wereld – ook de Saarlooswolfhond niet – waarbij geen gezondheidsproblemen of erfelijke afwijkingen voorkomen. De AVLS registreert nauwkeurig alle bekende gezondheidsgegevens van elke individuele hond.
Een Saarlooswolfhond kan behoorlijk oud worden. Twaalf, dertien jaar is meer regel dan uitzondering. Er zijn zelfs Saarlooswolfhonden ouder dan 15 jaar geworden.
Je kunt diepgevroren vlees geven (KVV), het voer zelf klaarmaken (barfen) of brokken geven. Op de verpakking moet altijd ‘compleet hondenvoer’ staan. Dan weet je zeker dat alle eiwitten, vetten, vitaminen en mineralen in de juiste verhouding aanwezig zijn.

Geef vlees altijd rauw. Kook, bak of braad het nooit! Vooral kippenbotten worden vlijmscherp als ze zijn gekookt en door de hond kapot worden gekauwd. Dit kan ernstige schade toebrengen aan maag en darmstelsel. Rauwe kippenvleugels, kippennekken of -karkas (met het vlees er nog aan) kan geen kwaad. Blikvoer raden we af. Het bevat veel afval en dierlijke bijproducten waarvan de herkomst onduidelijk is. Bestel af en toe eens een groot runderbot bij de slager (geen kleine soepschenkel!) voor schone tanden en een frisse adem.

Geef nooit koehoefjes. Een hoefje is in feite een grote nagel. Als dat snel wordt opgeschrokt, verteert het niet in de maag en kan vast komen te zitten in de darmen. Dit kan de dood tot gevolg hebben. We spreken uit ervaring! Geef ook liever geen gedroogde bullenpezen en dergelijke. Hoewel de kans klein is, kan een hond erin stikken. Verwen je hond liever met zachtere snacks. Geef nooit varkensvlees of varkensbotten. Het kan een virus bevatten (Aujeszky) dat dodelijk is voor honden. Sommige etenswaren en dranken zijn giftig voor honden en soms zelfs dodelijk. Op het internet is hierover meer informatie te vinden. Laat je hond geen kattengrit eten! Het vormt een taaie bal in de maag die de hond het leven kan kosten.
Ja, maar niet de hele dag. Een volwassen Saarlooswolfhond kan best een paar uurtjes alleen zijn als hij als pup heeft geleerd dat de baas altijd terugkomt. Als een pup of jonge hond een langere tijd alleen moet zijn dan raden we aan hem zolang onder te brengen bij familie, buren of vrienden. Moet je halve of hele dagen werken en is de hond dan steeds alleen? Neem een kat. Een Saarlooswolfhond is een roedeldier en kan alleen gelukkig zijn met zijn roedel (het gezin, de baas) om zich heen.
Begin met oefenen zodra de pup in huis is. Bouw de oefeningen langzaam op en zet door. Je hebt er later allebei enorm veel gemak van. Meer informatie hierover in de opvoeding van een pup.
Nee. Ondanks alle indianenverhalen valt het in de praktijk best mee. De Saarlooswolfhond is gevoelig, intelligent en enorm aanhankelijk. Maar hij heeft ook een zeer eigenzinnig karakter. Dat moet je respecteren en aanvoelen om er goed mee om te gaan. Als je vindt dat een hond altijd slaafs moet gehoorzamen, kun je beter een ander ras kiezen. (zie ook karakter en gedrag)
Kijk bij de dek- en nestmeldingen op onze website. De AVLS geeft je alle informatie over de dekkingen en de geboren nesten, maar bemiddelt niet bij verkoop. Zie ook: ik wil graag een pup.
Vraag altijd naar deze 4 uitslagen van de gezondheidsonderzoeken die van beide ouderdieren getoond moeten kunnen worden, ongeacht bij welke fokker of in welke vereniging de pup is gefokt:

1. Degeneratieve Myelopathie
2. Hypofysaire dwerggroei
3. Oogonderzoek E.C.V.O.
4. Heupdysplasie.

Kan een fokker je deze certificaten niet tonen? Ga naar een ander. Laat je niet wijsmaken dat deze papieren niet nodig zijn, omdat gezondheidsproblemen in deze foklijn niet voorkomen. AVLS fokkers hebben deze uitslagen in huis. Ze laten ze graag aan je zien. Lees in de Gezondheidsregels (paragraaf 4) waarom die onderzoeken bij een verantwoorde fok horen.

Laat de koop altijd schriftelijk vastleggen. Vraag het koopcontract van tevoren op bij de fokker of download hier een voorbeeld waarin de rechten en plichten van koper en verkoper goed zijn geregeld.

Als lid van de AVLS help je mee een van de mooiste Nederlandse hondenrassen te behouden. Bij de AVLS word je echt niet door een ballotagecommissie beoordeeld of je wel geschikt genoeg bent voor een Saarlooswolfhond. Je hoeft ook geen hond aan te schaffen als je lid wordt. Het enige wat we vragen, is dat je achter onze doelstellingen staat. Heeft de Saarlooswolfhond je hart gestolen? Word lid! Samen staan we sterker. Klik hier voor het formulier.
Je krijgt 4 keer per jaar ons mooie clubmagazine, vol artikelen met nieuwtjes, interviews en stukjes van dierenartsen en andere specialisten, leuke verhalen van leden en natuurlijk mooie foto’s van de Saarlooswolfhond. Je bent welkom op al onze activiteiten. We nodigen vaak specialisten uit om lezingen te geven over hondengedrag, voeding, gezondheid, vruchtbaarheid, genetica, etc. Er worden regelmatig wandelingen georganiseerd, er zijn doedagen, clubdagen, clubmatches en puppydagen. Als lid krijg je kortingen bij sommige laboratoria en de Raad van Beheer geeft korting op de nestaangifte als je gaat fokken. De AVLS staat je altijd met raad en daad terzijde. Op de jaarvergadering kun je voorstellen indienen en toelichten, meediscussiëren, vragen stellen en stemmen. Je kunt je ook beschikbaar stellen voor een functie in de vereniging.
Dat kost € 27,50 per jaar en een eenmalig inschrijfgeld van € 10. Gezinsleden betalen € 17,50 en geen inschrijfgeld. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Na 1 juli betaal je de helft van de contributie. Na 1 november hoef je voor het lopende jaar geen contributie te betalen. Maak wel meteen de contributie voor het volgend jaar over.
Dat kan. Stel je vraag via het contactformulier. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.