Veel gestelde vragen

Uit onvrede met het beleid van de oude vereniging voor Saarlooswolfhonden in Nederland. Die ontkende de signalen van de verontrustend toenemende inteelt en weigerde het advies van fokspecialisten in overweging te nemen. Overleg en discussie met de leden werd geblokkeerd. De AVLS heeft een totaal andere visie. We nemen de signalen van inteelt zeer serieus, werken nauw samen met specialisten en doen er ook wat aan. (lees ook: de geschiedenis van het ras)
De AVLS is een open en gezellige vereniging van enthousiaste leden. Er worden veel bijeenkomsten georganiseerd waar iedereen welkom is. We zijn er voor alle Saarlooswolfhonden in Nederland, want elke Saarlooswolfhond is ons even lief. Het maakt voor ons echt niet uit waar de hond is gefokt. Een gezonde genenvariatie vinden we belangrijk om het ras voor de toekomst te behouden en open, eerlijke informatie over de Saarlooswolfhond vinden we vanzelfsprekend.
Jazeker. De AVLS is door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied volledig erkend als officiële rasvereniging voor de Saarlooswolfhond. Hierdoor zijn we ook internationaal (F.C.I.) erkend.
De eisen waaraan de fokkerij moet voldoen, staan uitgebreid beschreven in ons Verenigingsfokreglement.  Onze fokkers worden bijgestaan met praktische hulp, advies en informatie. De AVLS kent echter géén fokcommissie en geen centrale fokkerij, waarbij het bestuur van de vereniging bepaalt met welke honden gefokt moet worden. We weten uit ervaring dat dit leidt tot grote ruzie en een enorme tunnelvisie die funest is voor de honden. We kennen ook geen centrale pupbemiddeling waar de pupkopers eerst gescreend worden door de vereniging op geschiktheid. Onze fokkers zijn volwassen, zelfstandige mensen die de toewijzing van hun pups en de verantwoordelijkheid voor hun fokkerij heel goed zelf kunnen nemen. Dat neemt niet weg dat zij altijd terug kunnen vallen op de ervaring van andere fokkers, of op de know-how van de vereniging.
Om de sluipende toename van inteelt terug te dringen. Na overleg met de Raad van Beheer werd in samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en de Universiteit van Wageningen een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de verwantschap in de populatie. Naar aanleiding hiervan werd dringend geadviseerd outcross uit te voeren. Outcross is het gefaseerd inkruisen van onverwante dieren van een ander ras onder gecontroleerde omstandigheden. In het plan van aanpak kun je alle informatie vinden.
Honden van een bepaald ras zijn allemaal familie van elkaar. Dat komt omdat ze alleen vanuit een gesloten stamboek aan elkaar mogen worden gepaard. In een populatie met veel honden zal dit proces wat langzamer verlopen dan in een kleine populatie als de Saarlooswolfhond. Daar verloopt dit proces heel snel.  Daar komt nog bij dat in 1975, bij de raserkenning,  slechts een paar honden een stamboom kregen. In die beperkte groep werd ook nog geselecteerd op gelijkvormigheid. Een dramatische beslissing waardoor de genetische variatie enorm afnam. (lees hierover meer in de geschiedenis van het ras).
Ja. De AVLS heeft er jarenlang bij de Raad van Beheer op aangedrongen om van alle ouderdieren en hun pups DNA te laten afnemen. Op de stamboom van rashonden stond namelijk alleen de voorouderafstamming vermeld, maar dat was geen bewijs van afstamming. DNA is de enige onvervalsbare manier om de afstamming te bewijzen. Op 1 juni 2014 heeft de Raad van Beheer inderdaad verplicht gesteld om DNA van alle ouders en pups af te nemen. Nu is een stamboom dus echt een bewijs van afstamming. De AVLS is blij met deze beslissing van de RvB.
Ja, over het algemeen is de Saarlooswolfhond een gezonde hond, maar zoals in elk ras kan individueel een gezondheidsprobleem opduiken. De AVLS brengt de gezondheid van het ras zoveel mogelijk in kaart en registreert zorgvuldig alle bekende gezondheidsgegevens van elk dier.
Ja. Fokkers of eigenaren van Saarlooswolfhonden die iets anders beweren, proberen je een fabeltje te verkopen. Er is geen hondenras ter wereld – ook de Saarlooswolfhond niet – dat geen gezondheidsproblemen heeft. De AVLS heeft in paragraaf 4 van het Verenigingsfokreglement nauwkeurig alle fokmaatregelen opgenomen  om gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.
Een Saarlooswolfhond kan behoorlijk oud worden. Twaalf, dertien jaar is meer regel dan uitzondering. Er zijn zelfs Saarlooswolfhonden ouder dan 15 jaar geworden.
Er zijn grofweg drie manieren om je Saarlooswolfhond te voeren: brokken, zelf klaarmaken (barfen) of diepgevroren vlees. Let er op dat op de verpakking altijd ‘compleet hondenvoer’ vermeld staat. Dan weet je zeker dat alle eiwitten, vetten, vitaminen en mineralen in de juiste verhouding aanwezig zijn. Blikvoer raden we af. Het bevat veel afval en dierlijke bijproducten waarvan de herkomst onduidelijk is. Geef vlees altijd rauw. Kook, bak of braad het nooit! Vooral kippenbotten worden vlijmscherp als ze zijn gekookt en door de hond kapot worden gekauwd. Dit kan ernstige schade toebrengen aan maag en darmstelsel. Rauwe kippenvleugels, kippennekken of -karkas (met het vlees er nog aan) kan geen kwaad. Bestel af en toe eens een groot runderbot bij de slager (geen schenkel!) voor schone tanden en een frisse adem.
Geef geen koehoefjes. Als een scherp stuk vast komt te zitten in het darmstelsel, kan het de dood tot gevolg hebben. Gedroogde bullenpezen en dergelijke kunnen ook gevaarlijk zijn. Zeker voor grote honden als de Saarlooswolfhond. De hond kan erin stikken. Verwen je hond liever af en toe met zachtere snacks. Geef ook nooit varkensvlees of varkensbotten. Het kan een virus bevatten (Aujeszky) dat dodelijk is voor honden. Veel etenswaren en dranken zijn giftig voor honden en soms zelfs dodelijk. Op het internet is meer informatie te vinden. Laat je hond geen kattengrit eten. Het vormt een taaie bal in de maag die de hond het leven kan kosten.
Ja. Een Saarlooswolfhond kan best een paar uurtjes alleen zijn. In de praktijk van alledag is het onmogelijk een hond altijd en overal mee naar toe te nemen. Je moet op z’n minst wel eens een boodschap doen of naar een feestje waar de hond niet mee naar toe kan. Een pup mag je niet alleen laten, maar hij moet wél stap voor stap worden getraind om een poosje alleen te zijn. (zie ook de opvoeding van een pup) Moet je halve of hele dagen werken en is er dan niemand in huis of is je Saarlooswolfhond om een andere reden vaak alleen thuis? Neem een kat! Een hond, zeker een Saarlooswolfhond, is een roedeldier en kan alleen gelukkig zijn met zijn roedel om zich heen.
Nee! Ondanks alle hardnekkige indianenverhalen valt het in de praktijk best mee. Je moet er wel geduld voor opbrengen. De Saarlooswolfhond is bijzonder intelligent en dat gaat samen met een onafhankelijk en eigenzinnig karakter. Dat moet je begrijpen, respecteren en aanvoelen. (zie ook karakter en gedrag) Als je vindt dat een hond altijd direct moet gehoorzamen, kun je beter een ander ras kiezen.
Kijk op onze website bij de dek- en nestmeldingen of op de pagina met de lijst van onze fokkers. De AVLS geeft alle informatie over de nesten, maar bemiddelt niet bij verkoop. Onze fokkers beslissen zelf over toewijzing van de pups. Vrijwel alle nesten in Nederland worden door leden van de AVLS gefokt. Ook niet-leden kunnen voor een pup in aanmerking komen. Je hoeft dus niet eerst lid te worden. Zie ook: ik wil graag een pup.
Laat je niet wijs maken dat gezondheidsonderzoeken niet nodig zijn, omdat gezondheidsproblemen bij de Saarlooswolfhond niet voorkomen. Dat is onzin! Koop daarom nooit een pup bij een fokker die je geen papieren kan tonen van alle – en dan bedoelen we ook écht alle – gezondheidsonderzoeken! Lees die onderzoeken na in ons Verenigingsfokreglement. Ze staan onder paragraaf  4 bij Gezondheidsregels.

Laat de koop altijd schriftelijk vastleggen. Vraag het koopcontract op bij de fokker of download hier een voorbeeld van een koopcontract waarin de rechten en plichten van koper en verkoper goed geregeld zijn.

Klik hier als je je voelt aangetrokken tot ons prachtige ras. We verwelkomen je graag als lid. Je hoeft geen plannen te hebben om een pup te kopen. Als je onze uitgangspunten onderschrijft, ben je van harte welkom.
Dat kost € 27,50 per jaar en een eenmalig inschrijfgeld van € 10. Gezinsleden betalen € 17,50 en geen inschrijfgeld. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Word je na 1 juli lid, dan betaal je de helft van de contributie voor dat jaar: € 13,75. Word je na 1 november lid dan hoef je voor het lopende jaar geen contributie meer te betalen. Maak wel meteen de contributie voor het volgend jaar over.
Je krijgt 4 keer per jaar ons magazine, geheel in kleur met veel artikelen over de Saarlooswolfhond, nieuwtjes, evenementen, stukjes van dierenartsen en specialisten, verhalen van leden en fokkers en natuurlijk mooie foto’s. Je bent welkom op al onze activiteiten en lezingen van specialisten over hondengedrag, voeding, gezondheid, vruchtbaarheid, genetica et cetera. Elk jaar is er een Nieuwjaarswandeling met een gezellige receptie na. Er zijn doedagen, clubdagen, clubmatches en socialisatiedagen voor puppy’s. Je kunt je hond tegen een gereduceerd tarief op een speciale dag door een oogspecialist laten onderzoeken op afwijkingen. Als je wilt fokken met je Saarlooswolfhond, staan onze fokkers je met raad en daad terzijde. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering kun je meediscussiëren, voorstellen indienen en vragen stellen. Je stemt mee over de voorstellen die zijn ingebracht en je kunt je verkiesbaar stellen voor een functie in de vereniging.
Dat kan. Stel je vraag via het contactformulier. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.