Veel gestelde vragen

Uit onvrede met het fokbeleid van de oude Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden. Door de veel te hoog opgelopen inteelt werden (en worden) daar nauwelijks nog pups geboren. Het bestuur ontkende de signalen en weigerde advies van fokspecialisten in te winnen. Overleg en discussie met verontruste leden werd geblokkeerd. De AVLS heeft een totaal andere visie. We nemen de signalen van inteelt zeer serieus, werken nauw samen met wetenschappers en specialisten en zijn zeer actief in ons fokbeleid en het terugdringen van inteelt. (lees ook: de geschiedenis van de Saarlooswolfhond en het plan van aanpak voor de outcross)
De AVLS is een jonge, open en gezellige vereniging van enthousiaste liefhebbers, eigenaren en fokkers. Er worden veel bijeenkomsten georganiseerd waar iedereen welkom is. Ook niet-leden. We zijn er voor iedereen die geïnteresseerd is in ons ras. En elke Saarlooswolfhond is ons even lief. Het maakt voor ons echt niet uit waar en door wie de hond is gefokt. Een gezonde genenvariatie vinden we belangrijk om het ras voor de toekomst te behouden. Open en eerlijke informatie over de Saarlooswolfhond vinden we vanzelfsprekend.
Jazeker. De AVLS is door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied volledig erkend als officiële rasvereniging voor de Saarlooswolfhond. Hierdoor zijn we ook internationaal (F.C.I.) erkend.
De eisen waaraan de fokkerij moet voldoen, staan uitgebreid beschreven in ons Verenigingsfokreglement.  Onze fokkers worden bijgestaan met praktische hulp, advies en informatie. De AVLS kent echter géén fokcommissie en geen centrale fokkerij, waarbij het bestuur van de vereniging bepaalt met welke honden gefokt moet worden. We weten uit ervaring dat dit leidt tot grote ruzie en een enorme tunnelvisie die funest is voor de honden. We kennen ook geen centrale pupbemiddeling waar de pupkopers eerst gescreend worden door de vereniging op geschiktheid. Onze fokkers zijn volwassen, zelfstandige mensen die de toewijzing van hun pups en de verantwoordelijkheid voor hun fokkerij heel goed zelf kunnen nemen. Dat neemt niet weg dat zij altijd terug kunnen vallen op de ervaring van andere fokkers, of op de know-how van de vereniging.
Om de sluipende toename van inteelt terug te dringen. Na overleg met de Raad van Beheer werd in samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en de Universiteit van Wageningen een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de verwantschap in de populatie. Naar aanleiding hiervan werd dringend geadviseerd outcross uit te voeren. Outcross is het gefaseerd inkruisen van onverwante dieren van een ander ras onder gecontroleerde omstandigheden. In het plan van aanpak kun je alle informatie vinden.
Honden van een bepaald ras zijn allemaal familie van elkaar, omdat ze alleen vanuit een gesloten stamboek aan elkaar mogen worden gepaard. In een populatie met veel honden zal het langer duren voordat de meeste honden aan elkaar zijn verwant, maar in een kleine populatie als die van de Saarlooswolfhond verloopt dit proces veel sneller. Daar komt nog bij dat in 1975, bij de raserkenning, slechts een paar honden een stamboom kregen. In die beperkte groep werd later ook nog eens geselecteerd op een gelijkvormig uiterlijk, waardoor de genetische variatie dramatisch afnam. (lees hierover meer in de geschiedenis van het ras).
Ja. De AVLS heeft vanaf het begin altijd DNA van de fokdieren afgenomen en opgeslagen. We hebben er jarenlang bij de Raad van Beheer op aangedrongen om die DNA afname voor alle fokkers van alle rashonden verplicht te stellen. Op de stambomen stonden wel de voorouders, maar dat was geen bewijs van de werkelijke afstamming. DNA is de enige onvervalsbare manier om de afstamming te bewijzen. Op 1 juni 2014 heeft de Raad van Beheer inderdaad verplicht gesteld om DNA van alle fokdieren en hun pups af te nemen. Nu is de stamboom dus een echt bewijs van afstamming. De AVLS is blij met deze beslissing van de RvB.
Ja, over het algemeen is de Saarlooswolfhond een gezonde hond, maar zoals in elk ras kan individueel een gezondheidsprobleem opduiken. De AVLS brengt de gezondheid van het ras zoveel mogelijk in kaart en registreert zorgvuldig alle bekende gezondheidsgegevens van elk dier.
Ja. Fokkers of eigenaren van Saarlooswolfhonden die iets anders beweren, proberen je een fabeltje te verkopen. Er is geen hondenras ter wereld – ook de Saarlooswolfhond niet – dat geen gezondheidsproblemen heeft. De AVLS heeft in paragraaf 4 van het Verenigingsfokreglement nauwkeurig alle fokmaatregelen opgenomen  om gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.
Een Saarlooswolfhond kan behoorlijk oud worden. Twaalf, dertien jaar is meer regel dan uitzondering. Er zijn zelfs Saarlooswolfhonden ouder dan 15 jaar geworden.
Er zijn grofweg drie manieren om je Saarlooswolfhond te voeren: brokken, zelf klaarmaken (barfen) of diepgevroren vlees. Let er op dat op de verpakking altijd ‘compleet hondenvoer’ vermeld staat. Dan weet je zeker dat alle eiwitten, vetten, vitaminen en mineralen in de juiste verhouding aanwezig zijn. Blikvoer raden we af. Het bevat veel afval en dierlijke bijproducten waarvan de herkomst onduidelijk is. Geef vlees altijd rauw. Kook, bak of braad het nooit! Vooral kippenbotten worden vlijmscherp als ze zijn gekookt en door de hond kapot worden gekauwd. Dit kan ernstige schade toebrengen aan maag en darmstelsel. Rauwe kippenvleugels, kippennekken of -karkas (met het vlees er nog aan) kan geen kwaad. Bestel af en toe eens een groot runderbot bij de slager (geen schenkel!) voor schone tanden en een frisse adem.
Geef geen koehoefjes. Als een scherp stuk vast komt te zitten in het darmstelsel, kan het de dood tot gevolg hebben. Gedroogde bullenpezen en dergelijke kunnen ook gevaarlijk zijn. Zeker voor grote honden als de Saarlooswolfhond. De hond kan erin stikken. Verwen je hond liever af en toe met zachtere snacks. Geef ook nooit varkensvlees of varkensbotten. Het kan een virus bevatten (Aujeszky) dat dodelijk is voor honden. Veel etenswaren en dranken zijn giftig voor honden en soms zelfs dodelijk. Op het internet is meer informatie te vinden. Laat je hond geen kattengrit eten. Het vormt een taaie bal in de maag die de hond het leven kan kosten.
Ja hoor, een Saarlooswolfhond kan best een paar uurtjes alleen zijn. Een pup kun je nog niet alleen laten. Wij raden aan hem dan voor een paar uurtjes onder te brengen bij familie, buren of vrienden die de hond goed kennen en waar hij graag is. Maar moet je halve of hele dagen werken? Is er dan niemand thuis? Is je Saarlooswolfhond om een andere reden vaak alleen thuis? Neem een kat. Een hond, zeker een Saarlooswolfhond, is een roedeldier en kan alleen gelukkig zijn met zijn roedel (het gezin, de baas)  om zich heen.
Begin met oefenen zodra de pup in huis is. Bouw de oefeningen langzaam op. Elke dag een minuutje erbij. Eerst thuis. Jij in de ene kamer, de pup in de andere. Laat hem jou niet volgen en doe het op onverwachte momenten. Ga na deze (speelse) oefeningen een minuutje naar buiten. Zorg dat jij de pup kunt horen, maar hij jou niet. Elke dag een minuutje erbij. Na een week laat je de pup iets langer alleen thuis. Een paar minuutjes weer. Een bench is dan handig. Je weet dan dat de pup niets stuk kan maken. Maarrrr… de pup moet zich eerst helemaal op z’n gemak voelen in de bench. Doe hem dus ook in de bench als je thuis bent en de pup jou kan zien. Een bench mag nooit een gevangenis zijn! Gaat het niet goed, doe dan een stapje terug en bouw de oefeningen weer langzaam op. De pup zal het uiteindelijk leren en erop vertrouwen dat het baasje altijd terug komt. Bij de een gaat het een stuk makkelijker dan bij de ander. Maar zet door! Je hebt er later allebei enorm veel gemak van!
Nee! Ondanks alle hardnekkige indianenverhalen valt het in de praktijk best mee. Je moet er wel geduld voor opbrengen. De Saarlooswolfhond is bijzonder intelligent en dat gaat samen met een onafhankelijk en eigenzinnig karakter. Dat moet je begrijpen, respecteren en aanvoelen. (zie ook karakter en gedrag) Als je vindt dat een hond altijd slaafs moet gehoorzamen, kun je beter een ander ras kiezen.
Ga eerst eens kijken bij eigenaren of ga mee op een AVLS wandeling. Als je eenmaal besloten hebt voor een Saarlooswolfhond, kijk dan bij de dek- en nestmeldingen of op de lijst van onze fokkers. De AVLS geeft alle informatie over de nesten, maar bemiddelt niet bij verkoop. Onze fokkers beslissen zelf over de toewijzing van pups. Ook niet-leden komen voor een pup in aanmerking. Je hoeft dus niet eerst lid te worden. Zie ook: ik wil graag een pup.
Voor alle duidelijkheid, het maakt voor ons niets uit in welke vereniging of bij welke fokker je een pup koopt. Maar vraag altijd naar de gezondheidspapieren. Het gaat om 4 certificaten die de fokker van beide fokdieren moet hebben: 1. Degeneratieve Myelopathie, 2. Hypofysaire dwerggroei, 3. Oogonderzoek E.C.V.O. en 4. Heupdysplasie. Laat je niet wijsmaken dat die papieren niet nodig zijn omdat gezondheidsproblemen alleen bij anderen voorkomen. Koop nooit een pup bij een fokker die je deze certificaten niet kan of wil tonen. Fokkers die lid zijn van de AVLS fokken volgens ons fokreglement en hebben de gezondheidspapieren van beide ouderdieren in huis. Ze laten ze graag aan je zien. Je kunt hier nalezen  (bij paragraaf  4 van de Gezondheidsregels) waarom die onderzoeken verplicht zijn.

Laat de koop ook altijd schriftelijk vastleggen. Vraag het koopcontract op bij de fokker of download hier een voorbeeld van een koopcontract waarin de rechten en plichten van koper en verkoper goed geregeld zijn.

Klik hier als je je voelt aangetrokken tot ons prachtige ras. We verwelkomen je graag als lid. Je hoeft geen plannen te hebben om een pup te kopen. Als je onze uitgangspunten onderschrijft, ben je van harte welkom.
Dat kost € 27,50 per jaar en een eenmalig inschrijfgeld van € 10. Gezinsleden betalen € 17,50 en geen inschrijfgeld. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Word je na 1 juli lid, dan betaal je de helft van de contributie voor dat jaar: € 13,75. Word je na 1 november lid dan hoef je voor het lopende jaar geen contributie meer te betalen. Maak wel meteen de contributie voor het volgend jaar over.
Je krijgt 4 keer per jaar ons magazine, geheel in kleur met veel artikelen over de Saarlooswolfhond, nieuwtjes, evenementen, stukjes van dierenartsen en specialisten, verhalen van leden en fokkers en natuurlijk mooie foto’s. Je bent welkom op al onze activiteiten en lezingen van specialisten over hondengedrag, voeding, gezondheid, vruchtbaarheid, genetica et cetera. Elk jaar is er een Nieuwjaarswandeling met een gezellige receptie na. Er zijn doedagen, clubdagen, clubmatches en socialisatiedagen voor puppy’s. Je kunt je hond tegen een gereduceerd tarief op een speciale dag door een oogspecialist laten onderzoeken op afwijkingen. Als je wilt fokken met je Saarlooswolfhond, staan onze fokkers je met raad en daad terzijde. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering kun je meediscussiëren, voorstellen indienen en vragen stellen. Je stemt mee over de voorstellen die zijn ingebracht en je kunt je verkiesbaar stellen voor een functie in de vereniging.
Dat kan. Stel je vraag via het contactformulier. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.