Veel gestelde vragen

In 2006 wordt een groep bezorgde leden door de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden op onreglementaire wijze geroyeerd. Zij hebben grote zorgen omdat in de NVSWH nauwelijks nog pups worden geboren. Het bestuur blijft echter doof voor alle waarschuwingen, ontkent de problemen en weigert advies van specialisten in te winnen. Overleg met de verontruste leden wordt geblokkeerd.  Eind 2006 wordt de AVLS opgericht. De AVLS neemt de signalen van inteelt zeer serieus, werkt nauw samen met wetenschappers en krijgt hulp van specialisten. Vrijwel alle Saarlooswolfhonden in Nederland komen nu voort uit de fokkerij van AVLS leden.
Natuurlijk. De AVLS vindt het jammer dat er 2 verenigingen voor de Saarlooswolfhond in Nederland zijn. Als de verschillende standpunten in één vereniging naast elkaar hadden kunnen bestaan en er ruimte was geweest voor dialoog en wederzijds respect, was een splitsing niet nodig geweest. Hoe dan ook, de AVLS staat altijd open voor dialoog en samenwerking met de NVSWH, maar de liefde moet wel van twee kanten komen. (lees ook: de geschiedenis: inteeltproblemen)
De AVLS is een open en gezellige vereniging van enthousiaste liefhebbers van het ras. Er worden veel activiteiten georganiseerd waarbij iedereen welkom is. Ook niet-leden. De AVLS is er voor iedereen die interesse heeft in ons ras en elke Saarlooswolfhond is ons even lief. Open en eerlijke informatie over de Saarlooswolfhond vinden we vanzelfsprekend.
Jazeker. De AVLS is door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied volledig erkend als officiële rasvereniging voor de Saarlooswolfhond. Hierdoor zijn we ook internationaal (F.C.I.) erkend.
Onze leden fokken af en toe een nestje. Ze willen zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze op de wereld zetten. Bij de keus voor fokcombinaties kunnen ze altijd ondersteuning en advies krijgen vanuit de vereniging als ze dat willen. Gezondheid en karakter zijn de absolute pijlers van onze fokkerij. De fokkerij moet voldoen aan de voorwaarden van ons Verenigingsfokreglement.
Nee. Niet de vereniging maar de leden fokken bij de AVLS. We hebben geen centrale fokkerij waarbij het bestuur (meestal de voorzitter van de vereniging) bepaalt met welke honden wordt gefokt. De voorzitter is dan de ‘kenner van het ras’ en de centrale fokkerij wordt ‘een samenspel tussen leden’ genoemd. Verhullend taalgebruik. We weten uit ervaring dat dit leidt tot enorm gekissebis, een enorme tunnelvisie en grote frustratie onder de leden, omdat andere meningen over de fokkerij niet worden toegestaan. Bij de AVLS fokken daarom de leden en niet de vereniging.
Een centrale pupbemiddeling, waarbij de toekomstige eigenaren eerst door het bestuur van de vereniging worden gescreend ‘op geschiktheid voor de Saarlooswolfhond’ voordat de fokker kennis met ze mag maken, vindt de AVLS volkomen absurd. Een rasvereniging is geen politieagent voor fokkers en pupkopers. Onze leden zijn volwassen, zelfstandige mensen die heel goed zelf kunnen bepalen aan wie zij hun pups willen toewijzen. Een toekomstig pupeigenaar hoeft ook niet eerst lid van de AVLS te worden. Dat mag iedereen voor zichzelf uitmaken. Een verplicht lidmaatschap van een rasvereniging en de verkoop van pups is trouwens koppelverkoop en bij wet verboden.
Ja. De AVLS heeft, als enige rasvereniging voor de Saarlooswolfhond, meteen na haar oprichting DNA van alle fokdieren afgenomen en opgeslagen. We hebben er jarenlang bij de Raad van Beheer op aangedrongen dit voor alle fokkers verplicht te stellen. Op 1 juni 2014 heeft de Raad van Beheer inderdaad aan alle fokkers van alle rassen verplicht gesteld DNA van hun fokdieren en pups af te laten nemen. Roddelpraatjes over de afstamming behoren daarmee definitief tot het verleden. DNA is immers de enige onvervalsbare manier om de afstamming te bewijzen.
Om de sluipende toename van inteelt terug te dringen. Na overleg met de Raad van Beheer heeft de AVLS in samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en de Universiteit van Wageningen een wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar de verwantschap van de honden. Op basis van dit onderzoek werd dringend geadviseerd outcross uit te voeren nu het nog kan. Outcross is het druppelsgewijs inkruisen van onverwante dieren onder streng gecontroleerde omstandigheden. Lees ook: plan van aanpak.
Honden van een bepaald ras worden op den duur allemaal familie van elkaar, omdat ze alleen vanuit een gesloten stamboek aan elkaar mogen worden gepaard. In een populatie met veel honden zal het wat langer duren, maar in een kleine populatie als de Saarlooswolfhond verloopt dit proces heel snel. Daar komt bij dat in 1975, bij de raserkenning, slechts een paar honden een stamboom kregen. Door de heersende kampioenencultus werd in die beperkte groep streng gefokt op rastype, waardoor de genetische variatie nog meer afnam. (lees ook: ‘Waarom werd de AVLS opgericht’ en de doelen die de AVLS wil bereiken )
Ja. Over het algemeen is de Saarlooswolfhond een gezonde hond, maar – zoals in elk ras – kan individueel een gezondheidsprobleem opduiken. De AVLS brengt de gezondheid van alle honden zoveel mogelijk in kaart en registreert zorgvuldig alle gezondheidsgegevens van elk dier.
Ja. Fokkers van Saarlooswolfhonden die iets anders beweren, proberen je een fabeltje te verkopen. Er is geen hondenras ter wereld – ook de Saarlooswolfhond niet – waarbij geen erfelijke afwijkingen voorkomen.
Een Saarlooswolfhond kan behoorlijk oud worden. Twaalf, dertien jaar is meer regel dan uitzondering. Er zijn zelfs Saarlooswolfhonden ouder dan 15 jaar geworden.
Je kunt diepgevroren vlees geven, het voer zelf klaarmaken (barfen) of brokken geven.  Op de verpakking moet altijd ‘compleet hondenvoer’ staan. Dan weet je zeker dat alle eiwitten, vetten, vitaminen en mineralen in de juiste verhouding aanwezig zijn.

Geef vlees altijd rauw. Kook, bak of braad het nooit! Vooral kippenbotten worden vlijmscherp als ze zijn gekookt en door de hond kapot worden gekauwd. Dit kan ernstige schade toebrengen aan maag en darmstelsel. Rauwe kippenvleugels, kippennekken of -karkas (met het vlees er nog aan) kan geen kwaad. Bestel af en toe eens een groot runderbot bij de slager (geen kleine soepschenkel!) voor schone tanden en een frisse adem.

Blikvoer raden we af. Het bevat veel afval en dierlijke bijproducten waarvan de herkomst onduidelijk is.

Geef nooit koehoefjes. Een scherp stuk dat vast komt te zitten in de darmen, kan de dood tot gevolg hebben. Geef ook geen droogde bullenpezen en dergelijke. De hond kan erin stikken. Verwen je hond liever af en toe met zachtere snacks. Geef ook nooit varkensvlees of varkensbotten. Het kan een virus bevatten (Aujeszky) dat dodelijk is voor honden. Veel etenswaren en dranken zijn giftig voor honden en soms dodelijk. Op het internet is meer informatie te vinden. Laat je hond ook geen kattengrit eten. Het vormt een taaie bal in de maag die de hond het leven kan kosten.
Ja hoor. Een volwassen Saarlooswolfhond kan best een paar uurtjes alleen zijn. Een pup kun je nog niet alleen laten. Wij raden aan de pup of jonge hond in dat geval onder te brengen bij familie, buren of vrienden die jouw hond goed kennen en waar hij graag is. Moet je halve of hele dagen werken en is er dan niemand thuis? Neem een kat. Een hond, zeker een Saarlooswolfhond, is een roedeldier en kan alleen gelukkig zijn met zijn roedel (het gezin, de baas)  om zich heen.
Begin met oefenen zodra de pup in huis is. Bouw de oefeningen langzaam op en zet door. Je hebt er later allebei enorm veel gemak van. Meer informatie hierover in de opvoeding van een pup.
Nee. Ondanks alle indianenverhalen valt het in de praktijk best mee. Je moet er wel geduld voor opbrengen. De Saarlooswolfhond is gevoelig en bijzonder intelligent. Hij heeft een onafhankelijk en eigenzinnig karakter. Dat moet je respecteren en aanvoelen. Als je vindt dat een hond altijd slaafs moet gehoorzamen, kun je beter een ander ras kiezen. (zie ook karakter en gedrag)
Kijk bij de dek- en nestmeldingen op onze website of op onze lijst van fokkers. De AVLS geeft je graag alle informatie over de dekkingen en de nesten, maar bemiddelt niet bij verkoop. Zie ook: ik wil graag een pup.
Vraag altijd naar deze 4 gezondheidscertificaten die de fokker van beide ouderdieren moet hebben.

1. Degeneratieve Myelopathie
2. Hypofysaire dwerggroei
3. Oogonderzoek E.C.V.O.
4. Heupdysplasie.

Koop nooit een pup bij een fokker die je deze papieren niet kan tonen. Laat je niet wijsmaken dat ze niet nodig zijn, omdat gezondheidsproblemen alleen bij anderen voorkomen. AVLS fokkers hebben deze certificaten in huis. Ze laten ze graag aan je zien. Je kunt hier nalezen waarom die onderzoeken verplicht zijn (paragraaf 4 Gezondheidsregels).

Laat de koop altijd schriftelijk vastleggen. Vraag het koopcontract van tevoren op bij de fokker of download hier een voorbeeld waarin de rechten en plichten van koper en verkoper goed geregeld zijn.

Als lid van de AVLS help je mee om een van de mooiste Nederlandse hondenrassen te behouden. De Saarlooswolfhond behoort tot ons nationale erfgoed. Je wordt bij de AVLS echt niet door een ballotagecommissie beoordeeld of je wel geschikt genoeg bent. Het enige wat we van je vragen, is dat je achter onze doelstellingen staat. Heeft de Saarlooswolfhond je hart gestolen? Vind je dat het ras moet blijven bestaan? Word lid! Klik hier. Samen staan we sterker.
Je krijgt 4 keer per jaar ons mooie clubmagazine, geheel in kleur, vol artikelen, nieuwtjes, interviews, stukjes van dierenartsen en andere specialisten, leuke verhalen van leden en natuurlijk mooie foto’s. Je bent welkom op al onze activiteiten. We nodigen vaak specialisten uit om lezingen te geven over hondengedrag, voeding, gezondheid, vruchtbaarheid, genetica etc. Er worden regelmatig wandelingen georganiseerd, er zijn doedagen, clubdagen, clubmatches en puppydagen. Je kunt je hond tegen een gereduceerd tarief op een speciale clubdag door een oogspecialist laten onderzoeken op oogafwijkingen. Als lid krijg je kortingen bij sommige laboratoria en bij de Raad van Beheer voor de nestaangifte als je wilt gaan fokken. De AVLS staat je desgewenst met raad en daad terzijde. Op de jaarvergadering kun je voorstellen indienen en toelichten, meediscussiëren, vragen stellen en stemmen. Je kunt je ook beschikbaar stellen voor een functie in de vereniging.
Dat kost € 27,50 per jaar en een eenmalig inschrijfgeld van € 10. Gezinsleden betalen € 17,50 en geen inschrijfgeld. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Na 1 juli betaal je de helft van de contributie. Na 1 november hoef je voor het lopende jaar geen contributie te betalen. Maak wel meteen de contributie voor het volgend jaar over.
Dat kan. Stel je vraag via het contactformulier. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.