Bestuur

Gerrie Pols
Gerrie PolsVoorzitter
Marianne Eggink
Marianne EgginkSecretaris
Vacature
VacatureBestuurslid
Esther Siteur
Esther SiteurBestuurslid
Trudy Prins
Trudy PrinsPenningmeester

Onze doelstellingen

Behoud voor de toekomst
De Saarlooswolfhond voor de toekomst behouden, dát is de belangrijkste doelstelling van de AVLS.  De generaties na ons moeten immers ook kunnen genieten van dit prachtige ras. Daarom willen we ons ras een gezonde toekomst geven, waarbij een gevarieerde genenpool van onschatbare waarde is.

Kampioenencultus
Die genenpool kwam in de knel omdat de schoonheid van de Saarlooswolfhond tot een ware kampioenencultus leidde. Op hondenshows staat deze vraag altijd centraal: ‘wie heeft de mooiste hond?’ Zo wordt de fokkerij een prestigestrijd, helaas ook in ons ras. De beste benadering van het ideaalbeeld werd allesbepalend. Er werd nauwelijks nog gekeken naar verwantschap. Het gevolg was een genetische verarming van de populatie met negatieve consequenties voor de vruchtbaarheid: doodgeboren pups, te kleine nesten en veel te weinig nesten. Teven werden niet meer drachtig, reuen wilden niet meer dekken.

Achterhaalde fokkerij
Toen de oude rasvereniging dit fokbeleid, gericht op het fokken van kampioenen, niet wilde veranderen (er zelfs niet over wilde praten), werd de AVLS opgericht om resoluut te breken met deze ouderwetse, achterhaalde fokkerij. Lijsten met uitslagen van hondenshows zul je dan ook niet aantreffen op onze website. Wij vinden dat de fokkerij in de eerste plaats gericht moet zijn op gezonde honden. De natuur moet het hebben van genenvariatie, niet van honden die er allemaal hetzelfde uitzien.

Verwantschap verminderen
De AVLS heeft dus een heel andere visie op de fokkerij.  Rastype vinden we belangrijk, maar ons eerste doel is de verwantschap van de honden terug te brengen door meer genenvariatie, zodat inteelt minder kans krijgt. We doen dat in goede samenwerking met de Raad van Beheer. Veel hulp krijgen we ook van de universiteiten Wageningen en Utrecht, die begrijpen waar we mee bezig zijn en verder van genetici, fokspecialisten, laboratoria en keurmeesters van de Saarlooswolfhond, die onze inzet zeer waarderen.

Outcross
Om de genenpool gevarieerder te krijgen, is outcross een belangrijk onderdeel van ons fokbeleid. Outcross  betekent het onder streng gecontroleerde voorwaarden druppelsgewijs inkruisen van andere, niet verwante honden. De beste pups uit de outcrossnesten worden teruggefokt op raszuivere Saarlooswolfhonden. Na drie à vier generaties is het juiste rastype en karakter weer teruggefokt en mogen de honden terugstromen in de populatie. Zo fokken we kerngezonde Saarlooswolfhonden van een mooi rastype met gevarieerde genen. Lees voor uitgebreide informatie het plan van aanpak dat is goedgekeurd door de Raad van Beheer. Iedere fokker van de AVLS doet mee op vrijwillige basis. We kennen geen van bovenaf opgelegde centrale fokkerij. Bij de AVLS fokken de leden, niet de vereniging.

Zelf verantwoording nemen
Onze ervaren fokkers willen beginners altijd bijstaan met raad en daad. De AVLS stelt werpkisten en puppyrennen beschikbaar en beheert alle informatie over fokdieren in een uitgebreide database. Voor onze fokkers is al deze informatie voorhanden. Ze krijgen, zoals gezegd, ook praktische hulp indien gewenst, maar de verantwoordelijkheid voor wat je op de wereld zet, kun je en wíl je niet afstaan aan een ander. Ook niet aan een bestuur of aan een fokcommissie!

Pupbemiddeling
Een centrale pupbemiddeling, waarbij toekomstige pupeigenaren eerst door het bestuur van de vereniging worden gescreend op ‘geschiktheid voor de Saarlooswolfhond‘ voordat ze in contact mogen komen met de fokker, vindt de AVLS volkomen onzinnig. Een rasvereniging is geen politieagent voor fokkers en pupkopers. Als ze goede informatie krijgen over het karakter en gedrag,  duidelijk antwoord krijgen op veel gestelde vragen en meegaan op wandelingen (waar ze al hun vragen kunnen stellen en veel honden kunnen zien), kunnen mensen heel goed zelf bepalen of ze geschikt zijn voor een Saarlooswolfhond. Ook kunnen onze leden heel goed zelf hun pups toewijzen.

Wij zijn er voor alle Saarlooswolfhonden
Op onze dekreuenlijst tref je ook dekreuen aan van eigenaren die geen lid zijn van de AVLS. We bieden hen ons platform aan als zij hun reu ter dekking willen aanbieden. Waarom? Omdat we genetische diversiteit veel belangrijker vinden dan een lidmaatschap van een vereniging. We geven ook informatie aan fokkers die geen lid zijn van de AVLS. Wel vragen we aan die fokkers en ook aan de eigenaren van dekreuen of ze ons fokreglement willen volgen. Dat wil zeggen dat zij onze gezondheid- en welzijnsregels voor ouderdieren en pups dienen na te leven. In de fokkerij gaat het altijd om de gezondheid en het welzijn van de honden!