Bestuur

Gerrie Pols
Gerrie PolsVoorzitter
Marianne Eggink
Marianne EgginkSecretaris
Edwin Stavleu
Edwin StavleuPenningmeester
Esther Siteur
Esther SiteurBestuurslid
Trudy Prins
Trudy PrinsBestuurslid

Onze doelstellingen

Behoud voor de toekomst
De Saarlooswolfhond voor de toekomst behouden met een doelgerichte fokkerij, zodat ook de generaties na ons kunnen blijven genieten van dit prachtige ras. Dat is de belangrijkste doelstelling van de AVLS en daarom nemen we de familieverwantschap in onze populatie zeer serieus.  Willen we ons ras een gezonde toekomst geven dan is een gevarieerde genenpool van onschatbare waarde.

Kampioenencultus
Die brede genenpool werd helaas ernstig versmald, omdat de schoonheid van onze honden tot een ware kampioenencultus leidde. De centrale vraag in de hondenwereld is meestal: wie heeft de mooiste hond? De fokkerij wordt dan een prestigestrijd. De focus komt in de eerste plaats op rastype te liggen. Zo ook bij de Saarlooswolfhond.  Het ideaalbeeld van het ras is dan allesbepalend geworden. Er wordt niet meer gefokt met de genetisch best passende fokpartners. Het gevolg: ernstige genetische verarming met zeer negatieve consequenties voor de vruchtbaarheid. Kleine nesten, dode pups, te weinig nesten, teven die niet drachtig worden en reuen die niet willen dekken.

Achterhaalde fokkerij
Na jarenlang vrijwel uitsluitend fokken op rastype ging het snel bergafwaarts met het ras. De AVLS werd opgericht om resoluut te breken met deze ouderwetse, achterhaalde fokkerij. De fokkerij dient niet gericht te zijn op kampioenen, maar op gezonde honden. De natuur moet het hebben van variatie en niet van een gelijkvormig rastype. De AVLS heeft dan ook een heel andere visie op de fokkerij. Rastype is belangrijk, maar ons eerste doel is de familieverwantschap van de honden terug te brengen en de genenpool te verbreden, zodat inteelt minder kans krijgt. We doen dat samen met de Raad van Beheer. Gelukkig krijgen we ook veel hulp van universiteiten, genetici, fokspecialisten, laboratoria en keurmeesters, die onze inzet zeer waarderen.

Outcross
Om de genenpool te verbreden en weer gevarieerd te maken, is outcross een belangrijk onderdeel van ons fokbeleid. Outcross is het onder streng gecontroleerde voorwaarden druppelsgewijs inkruisen van andere, niet verwante honden. Na selectie wordt met de uitgekozen outcrosspups teruggefokt op raszuivere Saarlooswolfhonden. Na drie à vier generaties stromen deze honden terug in de populatie wanneer het juiste rastype is teruggefokt. Zo ontstaat een gevarieerde, brede genenpool. Lees het plan van aanpak dat is goedgekeurd door de Raad van Beheer voor meer informatie. Ieder lid dat mee wil doen aan dit project doet dat uiteraard op vrijwillige basis.

De AVLS fokkerij
Bij de AVLS fokt niet de vereniging maar fokken de leden. Ze vinden dat zij zélf de verantwoording moeten nemen voor hun fokkerij. De verantwoordelijkheid voor wat je op de wereld zet, kún je en wíl je immers niet afstaan aan een bestuur of aan een fokcommissie? De AVLS geeft uiteraard praktische hulp aan leden die willen fokken en alle mogelijke informatie die van de fokdieren bekend is uit onze uitgebreide database. De vereniging kan met software van de Wageningen Universiteit een lijst maken van de best passende reuen bij een teef, waarbij de uiteindelijke keus voor een reu altijd bij de fokker ligt.

Pupbemiddeling
Een centrale pupbemiddeling, waarbij toekomstige pupeigenaren eerst door het bestuur van de vereniging worden gescreend op ‘geschiktheid voor de Saarlooswolfhond’, voordat ze in contact mogen komen met de fokker, vindt de AVLS volkomen onzinnig. Een rasvereniging is geen politieagent voor fokkers en pupkopers. Als ze goede informatie krijgen over het karakter en gedrag van de Saarlooswolfhond, duidelijk antwoord krijgen op veel gestelde vragen en meegaan op wandelingen waar ze veel honden kunnen zien en vragen kunnen stellen, kunnen toekomstige eigenaren heel goed zelf bepalen of ze geschikt zijn voor een Saarlooswolfhond. Ook kunnen onze leden heel goed zelf beoordelen aan wie ze hun pups toewijzen. Daar hebben ze geen bestuursleden of commissies voor nodig.

Wij zijn er voor alle Saarlooswolfhonden
Het maakt voor de AVLS niet uit door wie, waar of in welke vereniging de Saarlooswolfhond is gefokt. Elke eigenaar van een Saarlooswolfhond is welkom. Op onze dekreuenlijst tref je daarom ook dekreuen aan van eigenaren die geen lid zijn van de AVLS. We bieden dit platform aan (uiteraard alleen op verzoek) als die eigenaren hun reu ter dekking willen aanbieden. Waarom? Omdat we genetische diversiteit belangrijker vinden dan een lidmaatschap van een vereniging. We geven ook informatie aan fokkers die geen lid zijn. Wel vragen we van die fokkers en van de eigenaren van dekreuen of ze ons Verenigingsfokreglement willen volgen. Dat wil zeggen dat zij in dat geval onze gezondheidseisen en welzijnsregels voor ouderdieren en pups naleven.