Bestuur

Gerrie Pols
Gerrie PolsVoorzitter
Marianne Eggink
Marianne EgginkSecretaris
Edwin Stavleu
Edwin StavleuPenningmeester
Esther Siteur
Esther SiteurBestuurslid
Trudy Prins
Trudy PrinsBestuurslid

Wat we doen en wat we willen bereiken

Genetische diversiteit
De AVLS neemt verwantschap en inteelt zeer serieus. We willen met een doelgerichte fokkerij ons ras voor de toekomst behouden. Een gevarieerde genenpool is daarbij van onschatbare waarde.

Kampioenencultus
De schoonheid van onze honden leidde in het verleden tot een ware kampioenencultus. Het gevolg was genetische verarming. De focus van de fokkerij lag voornamelijk op rastype, maar de natuur moet het hebben van variatie en niet van gelijkvormigheid.

Terugdringen verwantschap
De AVLS is (onder andere) ontstaan om resoluut te breken met deze ouderwetse fokkerij. Die achterhaalde visie, het voornamelijk fokken op rastype, staat helaas in bepaalde fokkerskringen nog steeds voorop. De AVLS wil heel iets anders. Wij stellen een goed doordacht fokplan, waarbij de verwantschap van de honden wordt teruggebracht, op de eerste plaats. We doen dat niet alleen. We krijgen bij onze plannen hulp van universiteiten, genetici, fokspecialisten, laboratoria en keurmeesters die onze inzet zeer waarderen.

Fokkerij
Onze leden zijn liefhebbers die af en toe een nestje fokken. Ze vinden dat zij zélf daarvoor de verantwoording moeten nemen. De verantwoordelijkheid voor wat je op de wereld zet, kún en wíl je immers niet afstaan aan een bestuur of aan een commissie?

Hulp
De AVLS geeft uiteraard alle hulp aan leden die willen fokken. We geven ook alle informatie die van de fokdieren bekend is in onze uitgebreide database. De vereniging kan met een computerprogramma van de Wageningen Universiteit een lijst maken met de genetisch best passende reuen bij een teef. Maar de uiteindelijke keus voor een reu ligt altijd bij de fokker. De AVLS is een open vereniging met moderne opvattingen over de fokkerij.  Naar alle leden wordt geluisterd, elke mening telt en inhoudelijke discussies zijn welkom.

Pupbemiddeling
Een centrale pupbemiddeling, waar toekomstige pupeigenaren eerst door de vereniging worden gescreend of ze wel ‘geschikt’ zijn, vindt de AVLS onzinnig. Onze leden kunnen heel goed zelf bepalen naar wie hun pups gaan. Daar hebben ze geen bestuursleden of commissies voor nodig. En geïnteresseerden in ons ras kunnen heel goed zelf bepalen of ze geschikt zijn voor een Saarlooswolfhond. Als ze maar goede informatie krijgen over het karakter en gedrag van de Saarlooswolfhond en duidelijk antwoord krijgen op veel gestelde vragen.

Outcross
Onderdeel van ons fokbeleid is ook de outcross. Dat is het onder streng gecontroleerde voorwaarden af en toe inkruisen van een ander ras. Lees het plan van aanpak voor meer informatie hierover. Ieder lid dat mee wil doen aan de outcross doet dat op vrijwillige basis.

Wij zijn er voor alle Saarlooswolfhonden
Het gaat de AVLS om de gezondheid van álle Saarlooswolfhonden. Het maakt voor ons echt niet uit door wie, waar of in welke vereniging de pups worden gefokt. Elke Saarlooswolfhond is welkom. Op onze dekreuenlijst tref je bijvoorbeeld dekreuen aan van eigenaren die geen lid zijn van de AVLS. We bieden de eigenaren graag ons platform aan als zij hun reu ter dekking willen aanbieden. We geven ook alle informatie aan fokkers die geen lid zijn van de AVLS. Wél vragen we in dat geval of zij ons Verenigingsfokreglement willen volgen. Dat wil zeggen dat zij alle gezondheidseisen en welzijnsregels voor ouderdieren en pups naleven.