Bestuur

Gerrie Pols
Gerrie PolsVoorzitter
Marianne Eggink
Marianne EgginkSecretaris
Edwin Stavleu
Edwin StavleuPenningmeester
Esther Siteur
Esther SiteurBestuurslid
Trudy Prins
Trudy PrinsBestuurslid

Onze uitgangspunten

Behoud voor de toekomst
De Saarlooswolfhond voor de toekomst behouden, dát is de belangrijkste doelstelling van de AVLS.  De generaties na ons moeten immers ook kunnen blijven genieten van dit prachtige ras. We willen ons ras een gezonde toekomst geven. Daarbij is een gevarieerde genenpool van onschatbare waarde.

Kampioenencultus
Maar die gevarieerde genenpool kwam in de knel, omdat de schoonheid van onze honden tot een ware kampioenencultus leidde. Op hondenshows staat de vraag ‘wie heeft de mooiste hond’ altijd centraal. En zo wordt de fokkerij een prestigestrijd. Helaas overkwam dit ook de Saarlooswolfhond. Er werd niet meer gekeken naar verwantschap, de beste benadering van het ideaalbeeld werd allesbepalend. Het gevolg was een ernstige genetische verarming met zeer negatieve consequenties voor de vruchtbaarheid: doodgeboren pups, te kleine nesten en veel te weinig nesten, omdat teven niet meer drachtig werden en reuen niet meer dekten.

Achterhaalde fokkerij
Toen de oude vereniging dit fokbeleid niet wilde veranderen en er zelfs niet over wilde praten, werd de AVLS opgericht om resoluut te breken met deze ouderwetse, achterhaalde fokkerij. Lijsten met uitslagen van hondenshows zul je dan ook niet vinden op onze website. Wij vinden dat de fokkerij gericht moet zijn op gezonde honden en niet op kampioenen. De natuur moet het hebben van variatie, niet van honden die er allemaal hetzelfde uitzien.

Verwantschap verminderen
De AVLS heeft dan ook een heel andere visie op de fokkerij.  Rastype is belangrijk, maar ons eerste doel is de verwantschap van de honden te verminderen en de genenpool te verbreden, zodat inteelt minder kans krijgt. We doen dat in goede samenwerking met de Raad van Beheer en krijgen veel hulp van universiteiten, genetici, fokspecialisten, laboratoria en keurmeesters, die onze inzet zeer waarderen.

Outcross
Om de genenpool meer gevarieerd te maken, is outcross een belangrijk onderdeel van ons fokbeleid. Dat betekent onder streng gecontroleerde voorwaarden druppelsgewijs inkruisen van andere, niet verwante honden. Geselecteerde pups uit de outcrossnesten worden teruggefokt op raszuivere Saarlooswolfhonden. Na drie à vier generaties is het juiste rastype en karakter weer terug en mogen de honden terugstromen in de populatie. Zo fokken we kerngezonde, rastypische Saarlooswolfhonden met gevarieerde genen. Lees het plan van aanpak voor zeer uitgebreide informatie dat is goedgekeurd door de Raad van Beheer. Iedere fokker doet mee op vrijwillige basis. De AVLS kent immers geen gecentraliseerde fokkerij die van bovenaf wordt opgelegd. Bij de AVLS fokt niet de vereniging, maar de leden.

Zelf verantwoording nemen
De AVLS geeft uiteraard alle informatie en praktische hulp aan leden die willen fokken, maar de verantwoordelijkheid voor wat je als fokker op de wereld zet, kún je en wíl je niet afstaan aan een bestuur of aan een fokcommissie! Ervaren fokkers willen graag onze beginnende fokkers bijstaan. De vereniging stelt werpkisten en puppyrennen beschikbaar en beschikt over alle informatie van de fokdieren in onze uitgebreide database.

Pupbemiddeling
Een centrale pupbemiddeling, waarbij toekomstige pupeigenaren eerst door het bestuur van de vereniging worden gescreend op ‘geschiktheid voor de Saarlooswolfhond’, voordat ze in contact mogen komen met de fokker, vindt de AVLS volkomen onzinnig. Een rasvereniging is geen politieagent voor fokkers en pupkopers. Als ze goede informatie krijgen over het karakter en gedrag van de Saarlooswolfhond, duidelijk antwoord krijgen op veel gestelde vragen en meegaan op wandelingen (waar ze vragen kunnen stellen en veel honden kunnen zien), kunnen mensen heel goed zelf bepalen of ze geschikt zijn voor een Saarlooswolfhond. Ook kunnen onze leden heel goed zelf beoordelen aan wie ze hun pups toewijzen. Daar hebben ze geen bestuursleden of commissies voor nodig.

Wij zijn er voor alle Saarlooswolfhonden
Het maakt voor de AVLS niet uit door wie, waar of in welke vereniging de Saarlooswolfhond is gefokt. Elke eigenaar van een Saarlooswolfhond is welkom. Op onze dekreuenlijst tref je daarom ook dekreuen aan van eigenaren die geen lid zijn van de AVLS. We bieden dit platform aan (uiteraard alleen op verzoek) als die eigenaren hun reu ter dekking willen aanbieden. Waarom? Omdat we genetische diversiteit belangrijker vinden dan een lidmaatschap van een vereniging. We geven ook informatie aan fokkers die geen lid zijn. Wel vragen we van die fokkers en van de eigenaren van dekreuen of ze ons Verenigingsfokreglement willen volgen. Dat wil zeggen dat zij in dat geval onze gezondheidseisen en welzijnsregels voor ouderdieren en pups naleven, want het gaat ons altijd om gezonde honden.