Bestuur

Gerrie Pols
Gerrie PolsVoorzitter
Marianne Eggink
Marianne EgginkSecretaris
Robbert Haas
Robbert HaasPenningmeester
Esther Siteur
Esther SiteurBestuurslid
Ingeborg Peper
Ingeborg PeperBestuurslid

Missie

De AVLS is een rasvereniging die verwantschaps- en inteeltproblemen serieus neemt. We willen met een doelgerichte fokkerij ons ras voor de toekomst behouden. Het mooie uiterlijk van onze honden is belangrijk, maar hun schoonheid heeft in het verleden tot een kampioenencultus geleid die genetische verarming tot gevolg had. Ook het beperkt aantal dieren waarmee de populatie werd opgebouwd, was daar debet aan. Als de verwantschap van de honden niet wordt teruggedrongen, zal op den duur te veel inteelt ontstaan. De AVLS wil dit sluipende proces tegengaan met een goed doordacht fokbeleid. We werken nauw samen met universiteiten, fokspecialisten en genetici om dat doel te bereiken.

Fokbeleid
We geven onze leden alle informatie die van de fokdieren bekend is, zodat zij zelf een keuze kunnen maken. Onze leden vinden dat zij zélf de verantwoordelijkheid voor hun fokkerij moeten nemen. De AVLS staat haar leden altijd met raad en daad bij, over welk onderwerp dan ook. Ons fokbeleid is gericht op een vitale, vruchtbare populatie met een gezonde genenvariatie en levenskrachtige pups. Een gevarieerde genenpool is van onschatbare waarde om ons ras voor de toekomst gezond te houden. Onderdeel van het fokbeleid is dan ook de outcross: het onder streng gecontroleerde voorwaarden af en toe inkruisen van een reu van een ander ras. Lees het plan van aanpak voor meer informatie hierover.

Openheid
De AVLS kent geen fokcommissie of een vanuit de vereniging geleide centrale fokkerij. De AVLS is een open vereniging met moderne opvattingen over de fokkerij waar naar alle leden wordt geluisterd en waar inhoudelijke discussies welkom zijn.

Fokreglement
Het gaat om de gezondheid van alle Saarlooswolfhonden. Het maakt voor ons niet uit door wie of waar de pups worden gefokt. Daarom geven we ook informatie over de ouderdieren op aanvraag aan fokkers die geen lid zijn van de AVLS. Wél vragen we of zij in dat geval ons Verenigingsfokreglement willen volgen. Dat wil zeggen of zij de ouderdieren op alle erfelijke afwijkingen willen laten onderzoeken die in ons fokreglement genoemd worden.